Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu TREND – Technologičtí lídři

Ve středu 5. října vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) osmou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Cílem programu je financování projektů zaměřených na vývoj technologií 5G a vyšších systémů. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno 300 mil. Kč.

Žádat o dotaci v rámci programu mohou podniky, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními prostředky, nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale doposud nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Na co lze získat podporu:

Součástí projektu musí být využití 5G sítí. Zároveň je účelem programu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, prostřednictvím projektu by tak mělo dojít např. k rozšíření trhu v zahraničí, k pronikání na nové trhy či k posunu v globálních hodnotových řetězcích.

Mezi uznatelné náklady patří:

  • osobní náklady
  • náklady na subdodávky
  • ostatní přímé náklady
  • nepřímé náklady (20 % součtu vykázaných osobních a přímých nákladů)

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy) a výzkumné organizace.
  • Podnik musí být vždy hlavním žadatelem, dalším účastníkem konsorcia může být jak další podnik, tak výzkumná organizace.

Výše dotace: Maximální výše podpory jednoho projektu činí 15 mil. Kč.

Míra podpory: Maximální míra podpory na jeden projekt činí až 70 % celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí: od 6. 10. 2022 do 23. 11. 2022

 

Program Trend Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right