Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 v podprogramu 2. Veřejná soutěž podporuje komercializaci významných inovačních řešení, růst a také rozvoj malých a středních podniků a startupů. Dále je v rámci veřejné soutěže podporováno ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to s cílem jejich dalšího praktického či komerčního uplatnění či uplatnění v rámci společnosti.

Nutným předpokladem projektů při předložení návrhu projektu je dosažená úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 5 – technologie potvrzena v reálném prostředí.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady
 • Náklady na subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 1 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 55 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti podniku a realizovaných činností

Příjem návrhů projektů:

 • 3. června 2021 – 21. července 2021
 • Hodnocení bude následně probíhat od 22. července 2021 do 30. září 2021
Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right