Daně 

Vyhlášení výzvy Digitální podnik v OP PIK

Na konec května letošního roku je plánováno vyhlášení výzvy Digitální podnik, přičemž podávání žádostí bude následně možné od 2. září.

Program ICT a sdílené služby – Digitální podnik podporuje projekty zaměřené na pořízení nových informačních a komunikačních technologií (hardware i software) s cílem optimalizace výrobních a dalších návazných procesů. Podporovány jsou aktivity jako například automatizace, digitalizace, propojení a řízení jednotlivých vnitropodnikových procesů, zefektivnění či změna výrobního postupu nebo vnitřní síťové zabezpečení. Alokace výzvy je stanovena na 300 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximálně 40 nebo 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 30 nebo 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky

Příjem žádostí:

  • Od 2. září 2021 do 11. října 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Digitalizace Automatizace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right