Daně 

Vyslání cizince do ČR: Povolení k zaměstnání s neduální zaměstnaneckou kartou, nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance?

Plánujete do své firmy přijmout pracovníky ze zahraniční pobočky a rádi byste zvolili ten nejlepší možný postup z hlediska imigrací? Od roku 2017, kdy vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců, mají zaměstnavatelé možnost se rozhodnout mezi kombinací povolení k zaměstnání a neduální zaměstnanecké karty a kartou vnitropodnikového zaměstnance, která byla v rámci novely zavedena. V našem článku shrnujeme, jaké možnosti tyto dvě varianty přináší a kterou v jakém případě zvolit.

Povolení k zaměstnání + neduální zaměstnanecká karta

O povolení k zaměstnání společně s neduální zaměstnaneckou kartou žádají cizinci ze třetích zemí, kteří jsou vysláni svým zahraničním zaměstnavatelem k práci v České republice. O tento typ povolení je možné žádat v případě jakékoliv pozice.

Maximální doba platnosti obou povolení je 2 roky s možností opakovaného prodloužení o další 2 roky.

O povolení k zaměstnání se žádá na příslušném úřadě práce v České republice, poté se podává žádost o neduální zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. Pro urychlení procesu je možné zařazení české pobočky do některého z vládou schváleného programu, uspíší se tak získání zaměstnanecké karty, nikoliv však získání povolení k zaměstnání.

Žádost o povolení k zaměstnání je standardně schvalována v rámci 30 dní od podání, může však docházet k prodloužení schvalovací lhůty, a to především na větších pobočkách úřadu práce. Žádost o neduální zaměstnaneckou kartu je standardně schvalována v rámci 60 dní od podání, ve složitějších případech pak až 90 dní; aktuálně opět dochází k prodloužení schvalovací lhůty. V tuto chvíli je možnost podání žádosti o neduální zaměstnaneckou kartu na českých zastupitelských úřadech omezena, na mnohých úřadech není možné žádost podat mimo jeden z vládou schválených programů.

ICT karta – karta vnitropodnikově předvedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU) slouží pro cizince ze třetích zemí, kteří přijíždí do České republiky za účelem výkonu zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce. Práci přitom tito zaměstnanci mohou vykonávat na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty a byli na ni převedeni do české pobočky z nadnárodní společnosti některého ze států mimo EU.

ICT kartu je možné vydat, respektive prodloužit nejdéle na celkovou dobu 3 roky pro pozice manažera a specialisty a na 1 rok na pozici stážisty.

Žádost se standardně podává na příslušném zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, existují však výjimky týkající se obchodních korporací, které jsou součástí některého z vládou schváleného programu. Pokud to program dovoluje, je možné, aby korporace podala žádost za cizince přímo na MVČR OAMP v České republice. Kromě standardních dokumentů, jako je doklad o zajištění ubytování či doklad o odborné kvalifikaci, je zapotřebí do žádosti doložit také vysílací dopis a doklad, který potvrzuje spřízněnost zahraničního a českého subjektu obchodní korporace, mezi nimiž je cizinec převáděn. Výhodou může být v tomto případě opět zařazení české pobočky do jednoho z vládou schválených programů, v rámci některých z nich je totiž možné nahradit vybrané dokumenty (vysílací dopis, doklad o spřízněnosti subjektů, doklad o zajištění ubytování či potvrzení o odborné kvalifikaci) jednoduchým potvrzením korporace. Díky tomu se výrazně snižuje jak administrativní, tak časová zátěž podání žádosti.

Žádost je standardně schvalována v rámci 90 dnů od podání, v případě zařazení do programu Klíčový a vědecký personál lze dobu schválení zkrátit až na 30 dní. Bohužel je momentálně v souvislosti s koronavirovou pandemií tento typ vládního programu velmi přetížen a v důsledku toho se lhůta schvalování opět prodlužuje.

V případě, že se s cizincem do České republiky relokuje i jeho rodina, lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dlouhodobý pobyt rodinných příslušníků je pouze 90 dní a rodinný příslušník zároveň získá volný přístup na trh práce, tj. ihned po příjezdu může začít pracovat u libovolného zaměstnavatele. Oproti tomu proces sloučení na neduální zaměstnaneckou kartu je delší (270 dní), a proto cizinci preferují sloučení rodiny prostřednictvím dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny (délka řízení 60 dní), nicméně s tímto typem víza nelze pracovat bez zvláštního pracovního povolení.

Srovnání

Před zavedením ICT karty bylo jedinou volbou pro vyslané cizince zajištění povolení k zaměstnání a neduální zaměstnanecké karty. Nyní je možné si u některých zaměstnanců vybrat mezi výše uvedenými dvěma typy povolení. Jaké tedy zvolit?

V případě prvního, tedy pracovního povolení a neduální zaměstnanecké karty, je nutno chystat dva typy žádostí a podávat je na dvou různých úřadech. Je ale možné zajistit tato povolení na jakoukoli pozici a opakovaně je prodlužovat z území České republiky.

V případě druhého typu, ICT karty, se jedná pouze o jednu žádost a díky účasti v některém z vládou schválených programů je možné snížit počet náležitostí žádosti na minimum. Cizinec ale musí splňovat některou z pozic (manažer, specialista, stážista) a prodloužení karty na déle než 3 roky není možné z území České republiky. Výhodou je, že rodina cizince může rovnou žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Délka schválení žádostí je (mimo žádosti v rámci vládního programu Klíčový a vědecký pracovník) srovnatelná u obou typů povolení. Zároveň se na cizince pobývající v ČR na základě těchto povolení nevztahuje povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz (AIK).

Pokud nevíte, které nastavení by se nejlépe hodilo pro váš konkrétní případ, ozvěte se nám. Rádi s vámi vaši situaci prodiskutujeme a najdeme vhodné řešení.

Imigrace Vyslání zaměstnanců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right