Poradenství 

Vytěžte z brexitu maximum, využijte krizové plánování

Brexit znamená nejistotu a rizika, ale také příležitosti, a to pokud jste v rámci svého podnikání připraveni i na ten nejhorší možný scénář odchodu Spojeného království z Evropské unie. Komplexní identifikace rizik, jejich vyhodnocení a nastavení opatření k minimalizaci nežádoucích prvků jsou nezbytnými prvky pro zachování stability podnikání. Jak vám pomůže krizové řízení?

Ze všech stran se na nás valí, že je nejvyšší čas jednat. Jak ale jednat, když jsme stále v nejistotě? Recept je poměrně snadný: připravte se dopředu na nejhorší možný scénář, zohledněte všechny faktory, které z nedohody pro Českou republiku vyplynou. Kromě rizik spojených s financemi, jako jsou daně, clo, DPH, pamatujte také na rizika operační, regulatorní, bezpečnostní a technologická.

Klíčové oblasti dopadů brexitu na vaši firmu:

Jsou někteří vaši klíčoví dodavatelé rezidenti v UK? A jak je to u zákazníků?
Zaměstnáváte občany UK?
Kde všude máte provozovny nebo poskytujete služby?
Spoléháte v rámci svého podnikání na volný obchod mezi EU a UK?
Mohou vaši dodavatelé zaručit svou připravenost na brexit?
Účastníte se výběrových řízení EU ve spolupráci s partnery z UK?
Podléhají vaše služby nebo zboží regulaci?
Máte data v cloudu uložena v CZ/UK?

Jak skutečně dopadne rozvodová bitva mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, to prozatím stále nikdo neví. Jestli je ale něco jisté, pak to, že brexit změní podmínky podnikání. Ve hře je také možnost výrazných změn v podmínkách pohybu zboží, služeb i lidí. Charakter těchto změn, ani jejich časový průběh, ale doposud známé nejsou. Pokud jste se do dopadů brexitu ještě naplno neponořili, máte opravdu nejvyšší čas. Zorientovat se v tom nejdůležitějším vám pomůže naše desatero a deset kroků, které vás připraví na „no deal“ variantu.

Akce a reakce: Pochopte aktuální stav

Při dalším plánování je nezbytné, abyste pochopili současný stav. Zohlednili všechny varianty odchodu a raději se připravili na tu nejhorší možnou. Neviďte ale všechno rovnou jen černě, zkuste se zamyslet nad možnými příležitostmi. Jak na to?

Prioritizujte: Co je nezbytné pro zachování kontinuity podnikání, aby nedošlo k narušení vztahů mezi odběrateli, dodavateli či zákazníky? Identifikujte hlavní rizika, zaměřte se také na rizika třetích stran.

Plánujte: Připravte se dopředu na implementaci nových regulatorních požadavků, zajistěte se proti neočekávanému pohybu kurzu měn, automatizujte určité procesy. Cílem je vytvořit plán, který zmírní dopady brexitu, ať už dojde k jakékoliv variantě.

Implementujte: Stanovte osoby odpovědné za jednotlivá rizika a akční body, vyhodnocujte jejich efektivitu.

Brexit, brexit, pořád jen brexit. Ale víte, jak k němu vlastně došlo?

23. června 2016: Referendum o ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) v Evropské unii. Výsledek: 51,9 % pro vystoupení.

29. března 2017: Aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy. Na vyjednání podmínek odchodu z EU a uspořádání vztahů mezi EU a Velkou Británií byla vymezena dvouletá lhůta.

14. listopadu 2018: Návrh dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je připraven ke schválení (nejdřív v britském parlamentu, následně v členských státech EU).

15. ledna 2019: Britský parlament zamítl připravenou dohodu.

29. března 2019: Končí dvouletá lhůta pro vyjednání a schválení dohody. Hrozí tvrdý „no deal“ Brexit.

Brexit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right