Daně 

Výzva Úspory energie: příjem žádostí je zahájen

V první polovině května Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Úspory energie – výzva II a 24. května byl spuštěn příjem žádostí. Podnikatelé tak mají opět možnost získat dotaci na snížení spotřeby energie v rámci provozu podnikatelských nemovitostí i výrobních procesů.

Parametry zůstávají podobné jako v minulých výzvách. Hlavní změnou je úprava kritérií sledovaných úspor. Nově není hodnocena úspora primární neobnovitelné energie, ale úspora primární energie. Změnil se také požadavek na zpracování alternativní investice – ta bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov. Pro předložení dotační žádosti není nutné mít vydáno stavební povolení, stěžejním dokumentem tak zůstává energetický posudek.

Žádosti o dotaci bude možné předkládat až do října příštího roku. K ukončení realizace projektu však musí dojít maximálně do října 2026, s předložením žádosti a následným zahájením realizace proto není radno otálet.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky z celého území ČR mimo Prahu

Na co se dotace vztahuje:

 • Výměna energeticky neefektivních strojů
 • Snižování energetické náročnosti budov – zateplení, výměna oken, rekonstrukce otopného systému, modernizace soustav osvětlení, využívání odpadní energie, zelené střechy
 • Rekonstrukce, modernizace nebo výměna zařízení na výrobu energie, např. výměna kotlů, instalace tepelného čerpadla apod.
 • Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla vedoucí ke zvýšení účinnosti
 • Regulace spotřeby a zavádění systémů měření a regulace spotřeby energie
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku včetně akumulace elektrické a tepelné energie nebo chladu – sem lze zařadit např. instalaci fotovoltaické elektrárny, instalaci systémů pro ohřev vody nebo biomasu
 • Zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody

Alokace a míra podpory

 • Alokace: 5 mld. Kč
 • Výše podpory: max. 30 mil. eur
 • Míra podpory: 30–80 % dle velikosti podniku a typu opatření (aplikace článku GBER)

Důležité termíny

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 5. 2024
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2025
 • Realizace projektu: do 31. 10. 2026
Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right