Daně 

Výzva z Inovačního fondu pro velké projekty

Na konci října byla otevřena výzva z Inovačního fondu na podporu tzv. velkých projektů (nad 7,5 mil. eur). Podpořeny budou projekty zaměřené na vysoce inovativní technologie, procesy nebo produkty s potenciálem snížit emise skleníkových plynů. Očekávaným přínosem je přispění podpořených projektů k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 a k cíli snížit emise alespoň o 55 % do roku 2030 dle evropského Green Dealu. Alokace této výzvy činí 1,5 mld. eur, které budou rozděleny na projekty realizované na území členských států EU, Norska nebo Islandu.

Mezi podporované aktivity patří například činnosti, které podporují inovace v nízkouhlíkových technologiích a procesech, včetně ekologicky bezpečného zachycování a využívání uhlíku, či činnosti, které podpoří výstavbu a provoz inovativních technologií obnovitelné energie a skladování energie. Mezi hodnocená kritéria patří například potenciál zamezení emisí skleníkových plynů, připravenost projektu či stupeň inovace.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximálně 60 % způsobilých výdajů

Příjem návrhů projektů:

  • Od 26. října 2021 do 3. března 2022

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right