Daně 

Výzvy na digitální transformaci podniků byly prodlouženy

Ve výzvách Digitální podnik a Virtuální podnik z Národního plánu obnovy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu až do 31. 10. 2022. Cílem vyhlášených výzev Digitální a Virtuální podnik je zvyšování digitální úrovně, a to malých, středních i velkých podniků. Podpořeny budou investice do nových služeb např. v oblasti automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Dotace může směřovat do pořízení těchto zařízení:

 • HW: Robotické stroje na přepravu zboží nebo úklid v areálu firmy, technologie pracující s čárovými kódy, QR čtečky, servery, čipy, senzory, optické i metalické kabely, BIM systémy, kyberbezpečnost
 • SW: Software návrháře, systémy pracující s AI, VR, rozšířenou realitou, ERP, MIS systémy, automatizované zpracovávání objednávek, faktur, řízení výroby atd.

Z programu není možné podpořit pořízení hmotného majetku, který slouží ke generování zisku z hlavní podnikatelské činnosti žadatele o dotaci.

Pro výzvu Digitální podnik je pro podporované aktivity závazná klasifikace „počáteční investice“, kam spadají investice související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu o výrobky, které dosud nebyly v této provozovně vyráběny.

Hlavní parametry jednotlivých výzev:

Digitální podnik

 • Kdo může žádat: malé a střední podniky, velké podniky lze podpořit pouze v regionech Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko
 • Výše alokace: 1,5 mld. Kč
 • Výše dotace: 1–15 mil. Kč
 • Míra podpory: 30 % – 60 % dle regionální mapy podpory
 • Typ výzvy: kolová
 • Příjem žádostí: 6. – 31. 10. 2022

Virtuální podnik

 •  Výše alokace: 600 mil. Kč
 • Výše dotace: 500 tis. – 5 mil. Kč (limit de minimis)
 • Míra podpory: malý podnik 40 %, střední 30 %, velký 20 %
 • Typ výzvy: kolová
 • Příjem žádostí: 6. – 31. 10. 2022

Příjem žádostí do stěžejních výzev OP TAK byl zahájen

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Příjem žádostí do stěžejních výzev OP TAK byl zahájen
Digitalizace Automatizace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right