Daně 

Výzvy na podporu fotovoltaických elektráren na střechy či na zem byly vyhlášeny

Dne 21. 12. 2024 byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy na podporu fotovoltaických systémů z Modernizačního fondu RES + č. 1/2024 a RES + č. 2/2024.

Jedná se o výzvy, kde mohou malé, střední i velké podniky na celém území České republiky žádat o dotaci na podporu pořízení fotovoltaických elektráren s umístěním na střechy i na zem. Z dotace lze financovat nejen fotovoltaické systémy, ale také bateriová uložiště či systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Níže naleznete základní termíny a parametry výzev:

  RES+ č. 1/2024: FVE od 10 kWp do 5 MWp primárně s vlastní spotřebou RES+ č. 2/2024: FVE s kapacitou nad 1 MWp s možností dodávek do sítě
Alokace 3 mld. Kč 4 mld. Kč
Míra dotace Jednotkovými náklady dle výkonu FVE Jednotkovými náklady dle výkonu FVE
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2024 15. 5. 2024
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2024 10. 9. 2024
Max. doba realizace 3 roky 5 let
Typ výzvy Průběžná – nesoutěžní Kolová – soutěžní
Specifika výzvy Samostatné projekty s jedním místem realizace (tj. s jedním předávacím místem do DS) Samostatné i sdružené projekty s možností více míst realizace

Vzhledem k aktuálně vysokému zájmu o obnovitelné zdroje energie očekáváme, že se o dotace v rámci výzev RES+ bude ucházet velké množství subjektů. Ze zkušenosti víme, že se může jednat o časově velmi náročné projekty, kde velkou roli pro úspěch hraje také kvalita předkládaného projektu. S projekty v rámci programu RES+ máme bohaté zkušenosti, v případě zájmu nás proto neváhejte kontaktovat.

Pokud se o možnostech dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren chcete dozvědět více informací, přijměte pozvání na náš webcast, který se uskuteční 1. února 2024 a v němž se na výzvy RES+ podrobně zaměříme. Registrovat se můžete na našem webu.

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right