Technologie  Právo 

YouTube a další videoplatformy čeká regulace, nově budou mít oznamovací povinnost vůči Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Na přelomu roku byly v oblasti telekomunikací a médií představeny dva legislativní návrhy, a to novela zákona o elektronických komunikacích a nový zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který se dotkne služeb jako je YouTube. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš únorový TechLaw zpravodaj. Zjistíte například také, jak Český telekomunikační úřad rozhodl v otázce spolků, které poskytují svým členům připojení k internetu, jsou podnikateli a podléhají vůči úřadu oznamovací povinnosti.

TechLaw zpravodaj: novinky ze světa telekomunikace, ochrany osobních údajů, cybersecurity, IP/IT práva a spousta dalších informací. Nenechte si ujít další vydání a zaregistrujte se k jeho odběru.

Implementační návrh zákona o elektronických komunikacích k Evropskému kodexu elektronických komunikací

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo komplexní novelizaci zákona o elektronických komunikacích, která transponuje kodex pro elektronické komunikace (směrnice č. 2018/1972). Novelou se přepracovává celý regulační rámec elektronických komunikací. Redefinuje se centrální pojem „služba elektronických komunikací“, který určuje rozsah této regulace. Pod pojmem služba elektronických komunikací se kromě tradičních telekomunikačních služeb (volání a připojení k internetu) zahrnují nové druhy služeb, kterými jsou tzv. interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech a přenosová služba používaná pro poskytování služeb mezi stroji.

A jaké novinky nás čekají? Kupříkladu se upřesňují pravidla pro oblast správy radiového spektra a bude zakotvena doba udělování přídělů na 15 + 5 let. Jako součást podmínek pro využívání kmitočtů lze uložit povinné sdílení rádiového spektra, podmínku roamingu, podmínku sdílení fyzické infrastruktury atd. Z důvodu potřeb koordinace rádiového spektra posiluje svoji roli Sdružení BEREC. Rozšiřuje se rovněž pravomoc ČTÚ pro řadu nových situací (např. přerušení nebo ukončení poskytování služby elektronických komunikací). Dále je na principu plné harmonizace založena oblast ochrany spotřebitele. V zákonu o elektronických komunikacích jsou na základě tohoto požadavku zcela revidovány ustanovení týkající se účastnické smlouvy (obsahové náležitosti), požadavky na transparentnost podmínek, doby trvání a ukončování smluv. Nově se regulují balíčkové nabídky.

Implementace se dotkla i dalších částí zákona. Dočkáme se nově definované univerzální služby, přepracována jsou i pravidla pro podniky s významnou tržní silou. Implementační lhůta je stanovena do 21. prosince 2020.

Spolek jako skrytý operátor

Český telekomunikační úřad se vymezil vůči spolkům poskytujícím služby elektronických komunikací svým členům. Ve svém lednovém rozhodnutí dospěl k závěru, že spolky, jejichž vedlejší činností je poskytování služeb přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. Úřad konstatoval, že jediný rozdíl mezi jednáním spolku a postupem operátora je jeho tvrzení o nedosahování zisku, i když současně činil vše, aby zvyšoval počet svých zákazníků a zvyšoval své příjmy. ČTÚ upozornil, že problematice spolků se bude nadále věnovat a doporučil těmto subjektům, aby zhodnotily, zda na ně nedopadá oznamovací povinnost.

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a souvisejících zákonů

V oblasti mediální regulace byl připraven návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Cílem tohoto zákona je implementovat požadavky směrnice č. 2018/1808 (novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13). Předmětem navržené úpravy je zahrnout do regulačního rámce audiovizuálních mediálních služeb i platformy pro sdílení videonahrávek (např. YouTube), které doposud nejsou podrobeny téměř žádné právní regulaci.

Navržený zákon zavádí definici služby platformy pro sdílení videonahrávek, určuje, kdo jde poskytovatelem takové služby, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek se stanoví povinnost oznámit provozování této služby Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento subjekt ponese redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti. Ve vztahu k nim se na něj budou vztahovat povinnosti podle zákona o poskytování audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Současně je povinen zavést určitá ochranná opatření ve vztahu k pořadům a videonahrávkám, které byly vytvořeny uživateli platformy pro sdílení. Stanovena je řada omezení pro umisťování obchodní sdělení na těchto platformách. Vedle těchto pravidel se na poskytovatele použijí i ustanovení zákona o některých službách informační společnosti. Členské státy mají povinnost provést implementaci do 19. září 2020.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right