Daně 

Zahájení příjmu žádostí do vyhlášených výzev OP PIK a MF

Minulý měsíc jsme vás informovali o vyhlášení nových výzev, a to nejen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale také z Modernizačního fondu. Do těchto vyhlášených výzev bude postupně možné již podávat žádosti.

Do výzev z programu HEAT, zaměřeného na modernizace soustav zásobování tepelnou energií a změnu palivové základny zdrojů, je možné podávat žádosti od 24. 5. na tzv. malé a velké projekty v oblastech:

  • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • energetické využití odpadů (například průmyslový odpad či čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • elektrická energie z obnovitelných zdrojů energie (například elektrokotel),
  • energie odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

V polovině června budou následně otevřeny výzvy Aplikace, Inovace a Potenciál, kam bude možné rovněž podávat žádosti o dotaci. Podpora v rámci jednotlivých výzev je určena pro různé oblasti, kterými jsou výzkum, vývoj a inovace. Konkrétně se jedná o:

  • Program Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru.
  • Program Inovaceje zaměřen na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace, jako je posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nebo činnosti procesní inovace, jako je zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb.
  • Program Potenciál podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra.

Níže v tabulce uvádíme aktuální harmonogram výzev, včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách. V případě vašeho zájmu jsme připraveni s vámi prodiskutovat podrobné podmínky v návaznosti na váš investiční plán.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right