Daně 

Zákon o digitální dani ještě dozná změn: ve hře je i snížení 7% sazby

Legislativní proces přijetí zákona o digitální dani nekončí. V současné chvíli jej projednává sněmovní rozpočtový výbor, který k němu shromažďuje své pozměňovací návrhy. Jaký je vývoj v oblasti digitální daně? Jakými změnami prošel příslušný návrh zákona? A které změny nás pravděpodobně ještě v nejbližších měsících čekají?

Hlavní podstatu a pilíře návrhu zákona o digitální dani jsme popsali v článku Zavedení digitální daně v Česku.

V návaznosti na připomínkové řízení došlo k úpravám podmínek, které musí společnosti splnit, aby se staly osobou povinnou k dani. Nutná výše konsolidovaných výnosů společnosti zůstala nepozměněná (750 mil. eur), avšak došlo k navýšení částky za poskytnutí zdanitelných služeb na území ČR z 50 mil. Kč na 100 mil. Kč. Dále byla přidána podmínka, dle které se daň nebude vztahovat na ty společnosti, jejichž příjmy z digitálních služeb představují méně než 10 % z jejich celkových příjmů. Tímto způsobem se snaží Ministerstvo financí sítem oddělit ty společnosti, pro které příjem z digitálních služeb nepředstavuje podstatu jejich podnikání.

Další změnu představuje přidání limitů v rámci poskytování jednotlivých zdanitelných digitálních služeb.

Společnost bude podléhat digitální dani, pokud:

  • výnosy obdržené z provedení cílené reklamní kampaně jsou minimálně ve výši 5 mil. Kč;
  • poskytuje digitální zprostředkovatelské služby a počet uživatelů v České republice přesahuje 200 000 uživatelů;
  • prodává data o uživatelích a z toho obdržené výnosy generované na území České republiky jsou ve výši minimálně 5 mil. Kč za období.

Co očekávat v budoucnu?

Návrh zákona byl v prvním čtení Poslanecké sněmovny přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Nyní jsou připravovány pozměňovací návrhy a další projednávání je možné od 23. 3. 2020. Pozměňovací návrhy nejčastěji obsahují snížení sazby daně ze 7 % na 5 %, nebo dokonce 3 % a také na odložení účinnosti zákona minimálně k 1. 1. 2021. Výše sazby je v současnosti asi nejvíce diskutovaným problémem. Česká republika s navrhovanou výší 7 % výrazně převyšuje ostatní evropské země, které zavedly daň se sazbou 2 % (UK) či 3 % (Francie). Přestože například sazba daně ve Francii je výrazně nižší, vyvolala rozhořčení na straně USA a uvalení cel na francouzskou produkci. Toto restriktivní opatření ze strany USA rozhodně hrozí i České republice, případným dopadům se detailněji ve své studii věnoval hlavní ekonom Deloitte David Marek. O vývoji situace vás budeme i nadále informovat.

Digitální daň dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right