Daně 

Zaměřeno na zahraniční struktury

Daňové prostředí prochází v posledních letech zásadními změnami, přičemž stále větší pozornost je věnována zdanění nadnárodních skupin a zamezení agresivnímu daňovému plánování v rámci zahraničních struktur, např. holdingových, licenčních či finančních.

Posun v legislativě a přístupu finanční správy

Rozšíření reportingových povinností (TP příloha, oznamování osvobozených příjmů, evidence skutečných vlastníků) nebo rozšiřování automatické výměny informací mezi daňovými správami. To jsou jen některá z opatření, která přispěla k častým kontrolám a prověřování zahraničních struktur ze strany správce daně, a to zejména v určitých lokalitách. Nejedná se přitom jen o tzv. daňové ráje, ale i o země Evropské unie. Správce daně také čím dál tím více využívá běžně dostupné informace, které si „vygooglí“ na internetu – prezentace společnosti na webových stránkách, články v médiích, databáze subjektů anebo mapové portály. V rámci daňových kontrol tak může mít k dispozici silnější argumenty pro odepření nároku na uplatnění daňových výhod, kterými jsou například daňová uznatelnost nákladů, uplatnění osvobození nebo aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění. Případně může rozporovat jednotlivé transakce nebo strukturu jako takovou.

Minimální požadavky na dostatečnou ekonomickou podstatu

V posledních letech sledujeme, že stále více zemí má nebo nově zavádí tzv. substance requirements, tedy minimální požadavky na dostatečnou ekonomickou podstatu, a to zejména pro společnosti s tzv. pasivními příjmy (dividendy, úroky, licenční poplatky). K takovým požadavkům může patřit například určitý počet zaměstnanců a jejich kvalifikace, dostatečné vlastní prostory nebo kapitálová vybavenost společnosti. V prosinci 2021 rovněž představila Evropská komise minimální požadavky na tzv. substance v rámci EU s cílem zabránit zneužívání tzv. „shell entities“ (prázdných schránek bez ekonomické podstaty) pro daňové účely. Nová pravidla by měla být účinná od 1. ledna 2024, nicméně dle návrhu by pro vyhodnocení měla být brána v potaz i předchozí dvě zdaňovací období.

Detailněji jsme se představení návrhu věnovali v lednovém článku Návrh EU směrnice k minimálním požadavkům na substance.

Pokud platíte do zahraničí dividendy, úroky, licenční poplatky, nájem nebo outsourcing služeb, je nejvyšší čas zrevidovat nastavení zahraničních struktur. A to jak s ohledem na nové požadavky, tak i v kontextu podnikatelských plánů celé skupiny. Zejména pokud restrukturalizace proběhla již před delší dobou. Také pokud plánujete expanzi na zahraniční trhy, vstup investora nebo uvažujete o IPO, neměli byste čekat až na závěry prověrek, které odhalí daňová rizika.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right