Daně 

Zásadní aktualizace podmínek výzvy Úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o některých změnách, které se dotkly textace podmínek pro žadatele o dotaci v rámci I. výzvy Úspory energie. Výzva byla vyhlášena již začátkem září roku 2022. Žádosti o podporu je možné podávat až do 30. 11. 2023. Plánovaná alokace výzvy je 10 mld. Kč a v současné době jsou registrovány žádosti v celkové hodnotě 1,3 mld. Kč.

Na co lze získat podporu:

Cílem výzvy je snížení úrovně konečné spotřeby energie České republiky a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě podnikatelských budov.

Jaké výdaje lze podpořit:

  • Snižování energetické náročnosti budov – zateplení, výměna oken, rekonstrukce otopného systému, modernizace soustav osvětlení, využívání odpadní energie
  • Rekonstrukce, modernizace nebo výměna zařízení na výrobu energie, např. výměna kotlů, instalace tepelného čerpadla apod.
  • Výměna technologií za energeticky úspornější
  • Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla vedoucí ke zvýšení účinnosti
  • Regulace spotřeby a zavádění systémů měření a regulace spotřeby energie
  • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku vč. akumulace elektrické a tepelné energie nebo chladu – sem lze zařadit např. instalaci fotovoltaické elektrárny, instalaci systémů pro ohřev vody nebo biomasu

Kdo může o dotaci žádat: Malé, střední i velké podniky

Místo realizace: Celé území ČR mimo Prahu

Míra podpory: Pohybuje se od 35 % do 65 % dle regionu místa realizace a velikosti podniku.

Výše podpory: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč a nejvyšší možná dotace na projekt je poskytována do výše 200 mil. Kč.

V textaci podmínek výzvy došlo k úpravám po několika měsících sběru žádostí o podporu. Podstatné změny byly zaznamenány ve dvou bodech.

Za účelem zamezení podpory projektů s fiktivní úsporou energie byla upravena definice aktivity „Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů“. Jedná se o nepodporovanou aktivitu, kdy v rámci projektu není možné podpořit pořízení energeticky úspornějších strojů a technologických procesů, pokud energetický posudek prokáže, že výchozí stav spotřeby energie těchto strojů či technologických procesů neodpovídá stávajícímu stavu spotřeby energie dle skutečného využití spotřeby energie v rámci podniku.

Dále došlo k úpravě poměru velikosti akumulace k velikosti pořizované fotovoltaické elektrárny.  Podpora na akumulaci elektrické elektrárny může být dle nových podmínek poskytnuta pouze v případě, že je akumulace součástí investice do nové fotovoltaické elektrárny a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů. Pokud nebudou výše uvedené podmínky dodrženy, bude se jednat o nezpůsobilý výdaj.

Veškeré výše popsané změny vešly v platnost dne 10. 03. 2023 a nevztahují se na již podané žádosti o podporu do tohoto termínu.  

Účetní dopady vládních opatření v boji proti vysokým cenám energií

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Účetní dopady vládních opatření v boji proti vysokým cenám energií
Daně v nemovitostech Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right