Daně 

Zjednodušení administrace OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se rozhodlo u Operačního programu Podnikání a inovace zjednodušit proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku k Rozhodnutí, které již nově nebudou muset být ze strany žadatelů/příjemců elektronicky podepisovány.

Tyto dokumenty bude možné odsouhlasit prostřednictvím depeše. Řídící orgán následně zajistí jejich elektronický podpis poskytovatelem dotace. Takto podepsané dokumenty poté budou následně nahrány do systému MS2014+ a již nebudou zasílány ani poštou, ani do datových schránek.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right