Daně 

Zjednodušení administrace OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se rozhodlo u Operačního programu Podnikání a inovace zjednodušit proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku k Rozhodnutí, které již nově nebudou muset být ze strany žadatelů/příjemců elektronicky podepisovány.

Tyto dokumenty bude možné odsouhlasit prostřednictvím depeše. Řídící orgán následně zajistí jejich elektronický podpis poskytovatelem dotace. Takto podepsané dokumenty poté budou následně nahrány do systému MS2014+ a již nebudou zasílány ani poštou, ani do datových schránek.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

26. 5. 2020
Daně 

Stručně k vybraným novelám zákona o daních z příjmů

Vývoj české legislativy je v poslední době natolik překotný, že začíná být poměrně složité všechny navrhované změny vůbec sledovat. Proto jsme pro vás v oblasti daně z příjmů připravili stručný přehled některých navrhovaných změn, které se buď připravují, nebo jsou již v legislativním procesu a zároveň budou zasahovat do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

26. 5. 2020