Daně 

Novinky v zaměstnávání cizinců: Změny v projektu Režim Ukrajina

Projekt Režim Ukrajina, který byl oficiálně spuštěn v srpnu 2016, zjednodušuje nábor pracovníků z této země. Určen je přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Dočasná výpomoc z Ukrajiny pomůže překlenout dobu, kdy v České republice máme nezaměstnanost na kriticky nízké úrovni a firmám aktuálně chybí 240 tisíc pracovníků.

 

  • Od 1. 5. 2018 dojde k navýšení kvót z 9,600 žádostí ročně, tj. 800 žádostí měsíčně, na 19,600 žádostí ročně, tj. 1600 žádostí měsíčně (rodinní příslušníci do této kvóty nejsou zahrnuti).
  • Pří podávání hromadné žádosti pro 50 a více lidí platí od 1. 2. 2018 povinnost doložit projednání záměru se stávajícími zaměstnanci a získání vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.
  • V rámci navyšování počtu přijímaných žádostí v Režimu Ukrajina současně dochází i k navyšování kapacit ze strany Ministerstva zahraničních věcí, tj. na Českém zastupitelském úřadě ve Lvově.
  • Od 1. 5. 2018 budou žádosti o Zaměstnanecké karty podávány prostřednictvím vízového centra ve Lvově, které vznikne v závislosti na zvýšení kvóty v režimu Ukrajina. V současné době probíhá výběrové řízení na externího poskytovatele služeb, tj. vízového centra. Žádosti podané prostřednictvím vízového centra s sebou přinesou nový poplatek za zpracování žádosti. Očekává se, že výše tohoto poplatku by neměla přesáhnout 20 EUR.

Podrobněji se budeme věnovat zaměstnávání cizinců také v rámci našeho pravidelného webcastu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right