Daně 

Zveřejnění pozice ČR k návrhům EU na zdanění digitální ekonomiky

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách krátké shrnutí pozice, kterou zastává Česká republika k návrhům Evropské unie v oblasti zdanění tzv. digitální ekonomiky.

Tomuto tématu jsme se věnovali v článku Nová pravidla pro zdanění digitálních společností jsou tady. Z pohledu České republiky je třeba jakákoliv dlouhodobá opatření v dané oblasti řešit na celosvětové úrovni v rámci OECD.  Krátkodobé řešení zdanění zisků v rámci EU prostřednictvím zavedení prozatímní (nepřímé) daně Ministerstvo financí nevidí jako koncepční řešení. Obdobný (negativní) postoj k představeným návrhům zastávají i některé další země (Irsko, Finsko, aj.). Další vývoj v této oblasti budeme i nadále sledovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Zdanění digitální ekonomiky Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right