Daně 

Zvyšování digitální úrovně podniků podpoří dvě nově vyhlášené výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9. června 2022 dlouho očekávané výzvy z oblasti digitalizace podniků s názvem Virtuální podnik a Digitální podnik. V Národním plánu obnovy jsou pro tyto účely alokovány celkem 2,1 miliardy korun.

Národní plán obnovy (NPO) si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity a dosažení udržitelnosti.

Cílem aktuálně vyhlášených výzev je zvyšování digitální úrovně, a to malých, středních i velkých podniků. Podpořeny budou investice do nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Konkrétně může dotace směřovat na pořízení těchto zařízení:

 • HW: robotické stroje na přepravu zboží nebo úklid v areálu firmy, technologie pracující s čárovými kódy, QR čtečky, servery, chipy, senzory, optické i metalické kabely, BIM systémy, kyberbezpečnost.
 • SW: software návrháře, systémy pracující s AI, VR, rozšířenou realitou, ERP, MIS systémy, automatizované zpracovávání objednávek, faktur, řízení výroby atd.

Z programu není možné podpořit pořízení hmotného majetku, který slouží ke generování zisku z hlavní podnikatelské činnosti žadatele o dotaci.

Pro výzvu Digitální podnik je pro podporované aktivity závazná klasifikace „počáteční investice“, kam spadají investice související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu o výrobky, které dosud nebyly v této provozovně vyráběny.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • HW, SW
 • Související služby a ostatní výdaje (např. bezpečnostní audit, služby poradců, IT školení a certifikáty)

Výzva Virtuální podnik:

 • Alokace 600 mil. Kč
 • Míra podpory: malý podnik 40 %, střední 30 %, velký 20 %
 • Výše dotace: minimálně 0,5 mil. Kč, maximálně do výše de minimis

Výzva Digitální podnik:

 • Alokace 1,5 mld. Kč
 • Míra podpory: dle regionální mapy podpory 30–60 %
 • Velké podniky lze podpořit pouze v regionech Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko
 • Výše dotace: minimálně 1 mil. Kč, maximálně 15 mil. Kč
 • Pro tuto výzvu platí kategorie počáteční investice

Příjem návrhů projektů:

 • Od 16. června 2022 do 16. září 2022

Závěrem bychom chtěli upozornit, že došlo k prodloužení výzvy NPO na fotovoltaické systémy, nově je tedy možné podávat žádosti a získat podporu na FVE až do 31. srpna 2022. Zároveň byla pro tyto účely navýšena alokace o celou 1 mld. Kč.

Další výzvy z oblasti energetiky (Modernizační fond), cirkulární ekonomiky (NPO) či úspor energií a inovací (OP TAK) budou pravděpodobně vyhlášeny koncem června a v průběhu července. O vyhlášení a podmínkách těchto výzev vás budeme informovat.

Digitalizace Ministerstvo průmyslu a obchodu Digitální transformace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right