Daně 

Zvyšování digitální úrovně podniků podpoří nově vyhlášená výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje 30. března 2023 vyhlásit výzvu Virtuální podnik – I, která podpoří zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. Podniky mohou z programu financovat investice a pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy pořízení softwaru a hardwaru souvisejícího s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

Na co lze získat podporu:

Podpořeny budou investice do nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci například prostřednictvím automatizace procesů, digitalizace dat a agend, efektivnějšího propojení a řízení podniku.

Konkrétně se může jednat např. o pořízení logistických či monitorovacích systémů, hardware pro mobilní vzdálený přístup do firemní sítě nebo softwarové aplikace umožňující digitální transformaci podniku prostřednictvím cloudu.

Jaké výdaje lze podpořit:

  • HW: robotické stroje na přepravu zboží nebo úklid v areálu firmy, technologie pracující s čárovými kódy, QR čtečky, servery, chipy, senzory, optické i metalické kabely, BIM systémy, kyberbezpečnost atd.
  • SW: software návrháře, systémy pracující s AI, VR, rozšířenou realitou, ERP, MIS systémy, automatizované zpracovávání objednávek, faktur, řízení výroby atd.

Kdo může o dotaci žádat: Malé a střední podniky

Místo realizace: Celé území ČR mimo Prahu (v Praze může být sídlo firmy)

Míra podpory: 30 % – 40 % dle velikosti podniku

Výše podpory: 500 tis. – 5 mil. Kč, režim de minimis

Uvedené parametry jsou pouze předpokládané, přesné podmínky výzvy budeme znát až po jejím vyhlášení a budeme vás o nich aktuálně informovat.

Pokud nestihnete svůj projektový záměr připravit do výzvy Virtuální podnik, další dotační příležitostí pro oblast digitalizace podniku bude výzva Digitální podnik – I. Výzva, jež má být vyhlášena na podzim tohoto roku. Zde bude možné financovat pořízení HW či SW, který bude souviset se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity provozovny či výrobního sortimentu.

Digitalizace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right