Daně 

Brexit: ticho před (další) bouří?

Velká Británie očekává další turbulentní vývoj ohledně Brexitu. Kromě samotné nutnosti uspořádat volby do Evropského parlamentu, které se ve Velké Británii konají již ve čtvrtek 23. května, čelí Británie další velké události, a to již v týdnu od 3. června. Britský parlament bude hlasovat o návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení z EU.

Obecně se očekává, že tento návrh nebude parlamentem přijat. V takovém případě se rovněž očekává, že premiérka Theresa Mayová oznámí brzký termín své rezignace. Rezignace premiérky se zdá být nevyhnutelná, klíčovou otázkou pro konzervativní stranu, ale i celý proces Brexitu je, kdo se stane jejím nástupcem.

V současné době platí, že Velká Británie opustí EU 31. října 2019. Jakkoliv se v tuto chvíli zdá málo pravděpodobné, že by Británie opustila EU na konci října bez dohody, předběžní favorité premiérského klání, především Boris Johnson, jsou silnými euroskeptiky a příznivci co nejrychlejšího Brexitu.

Všechny možnosti jsou stále ve hře

Současná situace není o nic přehlednější, než byla v posledních měsících, a stále se nabízí nespočet variant: vystoupení s původní dohodou, což se nyní jeví jako málo pravděpodobné, revokace článku 50 a tím zastavení Brexitu, další prodloužení, Brexit bez dohody, druhé referendum (aniž by zatím panovala shoda o jeho obsahu), celní unie Velké Británie s EU nebo kombinace výše uvedeného.

Při obchodování s Velkou Británií stále doporučujeme vyvarovat se převzetí dlouhodobých závazků (tzn. těch, které přesahují konec října tohoto roku) bez možnosti jejich „přejednání“ s ohledem na výsledek Brexitu.

Více informací o daňových a právních dopadech i praktické tipy najdete v našich článcích o Brexitu: například v článku o Lex Brexit nebo o tom, jak se připravit na no deal variantu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Brexit EU
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

24. 5. 2019