Deloitte živě 

České zdravotnictví vstupuje do doby digitální, ministerstvo plánuje zákon o eHealth

Ministerstvo zdravotnictví se ve své strategii pro následující desetiletí zaměřuje především na elektronizaci odvětví. V roce 2030 by tak každý občan měl mít k dispozici svůj sdílený elektronický zdravotní záznam. Jaké další kroky elektronizace obnáší? A co konkrétního přinese v praxi nejen pro pacienty, ale i lékaře a pojišťovny? Digitální budoucnost s názvem eHealth představil na konferenci Deloitte náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Ministerstvo si novým zákonem o elektronickém zdravotnictví dává závazek k vytvoření digitálního prostředí, kde bude možné sdílet zdravotní záznamy. Veškerá interakce mezi pacienty, lékaři, pojišťovnami a dalšími subjekty pak bude probíhat efektivněji a rychleji, přičemž důraz bude kladen na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. „Stát nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt, ale zajistí základní stavební kameny elektronizace, které umožní postupný vznik a realizaci účelných dílčích projektů,“ vysvětlil na konferenci Deloitte Budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví záměry ministerstva Filip Vrubel. A doplnil, že smyslem strategie je vytvořit interoperabilní a důvěryhodné prostředí pro všechny subjekty zdravotnictví, nikoliv zavádění nových povinností.

Co bude obsahovat zákon o eHealth?

Nový zákon zavádí informační datové rozhraní rezortu zdravotnictví skrze ISVS (Informační systém veřejné správy) a věnuje se těmto tématům:

  • Autoritativní registry poskytovatelů zdravotnických služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů
  • Doplňkový registr k autoritativnímu registru pacientů
  • Index zdravotnické dokumentace
  • Registr práv a mandátů
  • Emergentní záznamy
  • Výměnný systém s dočasným ukládáním zdravotnické dokumentace
  • Identifikace zdravotnických pracovníků a pacientů
  • Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
  • Pacientský souhrn (Patient Summary)
  • Osobní zdravotní záznam pojištěnce

„Nejprve musíme vytvořit infrastrukturu elektronizace – musíme nastavit pravidla sdílení informací, vytvořit fungující interoperabilní prostředí a podpořit dostupnost zdravotnické dokumentace pro pacienty,“ popsal primární úlohu zákona Filip Vrubel. Mezi nejdůležitější dopady v případě úspěšné realizace bude patřit například zvýšení kvality péče, jednodušší přístup k údajům, zrychlení a zvýšení efektivity celého systému, posílení právních jistot, ale například i postupná eliminace rodných čísel.

Nepřehlédněte další témata:
Projděte si, co dalšího zaznělo na naší konferenci zaměřené na budoucnost zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. Zajímá vás oblast zdravotnictví? Chcete vědět o změnách v legislativě a dalších právních úpravách? Sledujte na našem blogu speciál Právo a zdravotnictví.

Digitalizace zdravotnictví před eHealth

Od roku 2016 patří mezi hlavní témata Ministerstva zdravotnictví spolehlivá identifikace pacientů, zdravotníků, poskytovatelů a dalších subjektů a sdílení informací o zdravotním stavu napříč celým sektorem. Řešením by měla být elektronizace zdravotnické dokumentace a vytvoření národního zdravotnického informačního portálu. Na tomto základě dostaly zelenou projekty a služby jako ePreskripce, eNeschopenka či Patient Summary (souhrn o pacientovi). Nový zákon o eHealth tomuto plánu dává nový směr a konkrétnější rysy.

Digitalizace zdravotnictví je nicméně jedním z celkových sedmi strategických cílů, kterých chce Ministerstvo zdravotnictví v rámci rozvoje péče o zdraví v následujících letech dosáhnout. Těmi dalšími jsou reforma primární péče, primární a sekundární prevence nemocí, implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče a reforma péče o duševní zdraví, dále personální stabilizace, optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví a zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví.

Chcete se dozvědět více o budoucnosti zdravotnictví? Stáhněte si Deloitte studie Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020 a Globální výhled pro farmaceutický promysl na rok 2020.

eHealth Digitalizace zdravotnictví
Deloitte živě 

Potkalo se více světů s unikátními zkušenostmi, proto to mohlo fungovat, říká Pavel Doležal z iniciativy COVID19CZ

Březen 2020. Nový koronavirus se šíří Evropou, první případy se objevují také v Česku. Chybí roušky a další ochranné pomůcky, hygiena je přetížena, situace v okolních zemích není příznivá. Nikdo neví, s jakou intenzitou u nás nakonec virus udeří a do jaké míry paralyzuje zdravotní systém. Vedle toho se organizuje skupina kolem českých technologických firem a IT nadšenců, kteří přebírají iniciativu a během pár dnů vytvoří hned několik chytrých řešení pro boj s nákazou. Jak na bojové podmínky vzpomínají jeden ze zakladatelů iniciativy COVID19CZ Pavel Doležal a Karel Roubík, vynálezce plicního ventilátoru CoroVent? 

28. 7. 2020
Právo  Deloitte živě 

Novinky ve vysílání zaměstnanců: Jak se nová pravidla promítnou v plánování zahraničních služebních cest?

Pravidla pro vysílání zaměstnanců za hranice doznaly zásadních změn. Tyto změny se týkají nejen cest tuzemských zaměstnanců za hranice Česka, ale i zaměstnanců, kteří přijíždí pracovně ze zahraničí do České republiky. Již od 30. července 2020 začne totiž platit novela zákoníku práce, která v sobě reflektuje požadavky vyplývající z revidované směrnice EU o vysílání pracovníků do zahraničí. Jaké konkrétní novinky nás čekají? Na co se v souvislosti s uvedenými změnami připravit? A jak si s novými pravidly poradila legislativa v jiných evropských státech? Těmito a dalšími otázkami jsme se zabývali se v rámci našeho webcastu věnovanému mobilitě zaměstnanců. 

20. 7. 2020