Deloitte živě 

České zdravotnictví vstupuje do doby digitální, ministerstvo plánuje zákon o eHealth

Ministerstvo zdravotnictví se ve své strategii pro následující desetiletí zaměřuje především na elektronizaci odvětví. V roce 2030 by tak každý občan měl mít k dispozici svůj sdílený elektronický zdravotní záznam. Jaké další kroky elektronizace obnáší? A co konkrétního přinese v praxi nejen pro pacienty, ale i lékaře a pojišťovny? Digitální budoucnost s názvem eHealth představil na konferenci Deloitte náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Ministerstvo si novým zákonem o elektronickém zdravotnictví dává závazek k vytvoření digitálního prostředí, kde bude možné sdílet zdravotní záznamy. Veškerá interakce mezi pacienty, lékaři, pojišťovnami a dalšími subjekty pak bude probíhat efektivněji a rychleji, přičemž důraz bude kladen na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. „Stát nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt, ale zajistí základní stavební kameny elektronizace, které umožní postupný vznik a realizaci účelných dílčích projektů,“ vysvětlil na konferenci Deloitte Budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví záměry ministerstva Filip Vrubel. A doplnil, že smyslem strategie je vytvořit interoperabilní a důvěryhodné prostředí pro všechny subjekty zdravotnictví, nikoliv zavádění nových povinností.

Co bude obsahovat zákon o eHealth?

Nový zákon zavádí informační datové rozhraní rezortu zdravotnictví skrze ISVS (Informační systém veřejné správy) a věnuje se těmto tématům:

  • Autoritativní registry poskytovatelů zdravotnických služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů
  • Doplňkový registr k autoritativnímu registru pacientů
  • Index zdravotnické dokumentace
  • Registr práv a mandátů
  • Emergentní záznamy
  • Výměnný systém s dočasným ukládáním zdravotnické dokumentace
  • Identifikace zdravotnických pracovníků a pacientů
  • Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
  • Pacientský souhrn (Patient Summary)
  • Osobní zdravotní záznam pojištěnce

„Nejprve musíme vytvořit infrastrukturu elektronizace – musíme nastavit pravidla sdílení informací, vytvořit fungující interoperabilní prostředí a podpořit dostupnost zdravotnické dokumentace pro pacienty,“ popsal primární úlohu zákona Filip Vrubel. Mezi nejdůležitější dopady v případě úspěšné realizace bude patřit například zvýšení kvality péče, jednodušší přístup k údajům, zrychlení a zvýšení efektivity celého systému, posílení právních jistot, ale například i postupná eliminace rodných čísel.

Nepřehlédněte další témata:
Projděte si, co dalšího zaznělo na naší konferenci zaměřené na budoucnost zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. Zajímá vás oblast zdravotnictví? Chcete vědět o změnách v legislativě a dalších právních úpravách? Sledujte na našem blogu speciál Právo a zdravotnictví.

Digitalizace zdravotnictví před eHealth

Od roku 2016 patří mezi hlavní témata Ministerstva zdravotnictví spolehlivá identifikace pacientů, zdravotníků, poskytovatelů a dalších subjektů a sdílení informací o zdravotním stavu napříč celým sektorem. Řešením by měla být elektronizace zdravotnické dokumentace a vytvoření národního zdravotnického informačního portálu. Na tomto základě dostaly zelenou projekty a služby jako ePreskripce, eNeschopenka či Patient Summary (souhrn o pacientovi). Nový zákon o eHealth tomuto plánu dává nový směr a konkrétnější rysy.

Digitalizace zdravotnictví je nicméně jedním z celkových sedmi strategických cílů, kterých chce Ministerstvo zdravotnictví v rámci rozvoje péče o zdraví v následujících letech dosáhnout. Těmi dalšími jsou reforma primární péče, primární a sekundární prevence nemocí, implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče a reforma péče o duševní zdraví, dále personální stabilizace, optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví a zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví.

Chcete se dozvědět více o budoucnosti zdravotnictví? Stáhněte si Deloitte studie Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020 a Globální výhled pro farmaceutický promysl na rok 2020.

eHealth Digitalizace zdravotnictví
Deloitte živě 

Účast na Deloitte hackathonu prověří technické znalosti a otevře dveře kariéře v IT

Hackthony nejsou ani zdaleka výhradní doménou zkušených IT odborníků. Stále častěji se místo toho stávají příležitostí pro studenty technických oborů, kteří touto cestou dostávají možnost otestovat své nabyté vědomosti ze školních lavic v praxi. Již pátým rokem proto v Deloitte pořádáme hackathon pro budoucí programátory Advanced Analytics Challenge, tentokrát ve spolupráci s Manifesto Market. Co účastníky čeká, jak hackathon probíhá nebo jak se takový event připravuje, nám povyprávěla Iva Hamerníková, jedna z organizátorek akce a členka Deloitte týmu Analytics & Cognitive. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Jak se dělá audit v Deloitte: výrobní a hutní společnosti

Pracuji s podniky, které mají opravdu dlouholetou tradici. Těžký průmysl je tradiční obor, který je s Moravou historicky spjatý. Nedílnou součástí tohoto oboru je modernizace, ale i tak zůstává vnitřní kultura firem velmi konzervativní. Jakékoliv rozhodnutí firmy a jakýkoliv další den jejich zaměstnanců reflektuje historii značky a tradici, často i stoletou. Jsem Adam Binar a pracuji jako senior manažer v oddělení Audit & Assurance v ostravské kanceláři Deloitte, kde mám na starosti klienty z oblasti těžkého průmyslu. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Bezpečnost dat v e-commerce: stane se míra zabezpečení rozhodujícím faktorem a konkurenční výhodou?

Firmy o svých zákaznících shromažďují velké množství dat, která pak používají k lepšímu zacílení nabídek, zefektivnění procesů a pochopitelně k prodeji svých produktů a služeb. Spolu s tím ale vyvstává hned několik otázek, mezi nimiž rezonují ty hlavní: Jsou naše data v bezpečí? Dokáží je e-shopy zabezpečit před útoky hackerů? A stane se jednou bezpečnost dat spotřebitelů v e-commerce faktorem pro rozlišení kvality jednotlivých obchodníků či snad konkurenční výhodou? 

17. 2. 2020