Deloitte živě 

Umělá inteligence, elektronizace i regulace. Na konferenci Deloitte se řešila budoucnost zdravotnictví a farmacie

Digitalizace zdravotnictví a farmacie je jedním z nejdůležitějších témat všech vyspělých států, Česko nevyjímaje. Jak konkrétně ale bude probíhat elektronizace českého zdravotnictví? Jakou roli v tom všem bude hrát umělá inteligence? A jak si se všemi zmíněnými inovacemi a novinkami ve zdravotnictví poradí legislativa? Aktuální otázky řešila naše tradiční konference zaměřená na budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví.

Prvním hostem na konferenci Deloitte byl Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Tématem jeho přednášky byla strategie ministerstva pro následující desetiletí, především pak zavádění zákona o elektronizaci zdravotnictví eHealth: „Slovo eHealth se v posledních letech skloňuje často, každý v tom však vidí něco jiného. (…) Na ministerstvu tento pojem chápeme jako architekturu a soubor komunikačních standardů, kterých chceme dosáhnout,“ vysvětlil Filip Vrubel. Zákon se týká především řešení elektronické identifikace pacientů, projektů jako ePreskripce a eNeschopenka či podpory přeshraniční péče.

Nepřehlédněte další téma:
Regulace ve zdravotnictví i informace o nových právních úpravách a dalších aktualitách z oboru najdete v našem speciálu Právo a zdravotnictví.

Karen Taylor, specialistka na obor zdravotní péče z britského Deloitte, se zase zaměřila na umělou inteligenci a nové postupy ve výzkumu. V rámci své přednášky představila studii s názvem Ten years on: Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019, která se věnuje dopadům inovací na zdravotnictví a farmacii a jejich vlivu na budoucnost tohoto oboru. Podle výzkumu Deloitte má například implementace umělé inteligence v oblasti vývoje léků tři hlavní předpoklady: zrychlení procesu vývoje léků, zefektivnění vývoje s ohledem na bezpečnost a účinnost léků a zvýšení množství souběžně vyvíjených léčiv.

Karen Taylor z Deloitte UK se věnovala inovacím ve zdravotnictví a farmacii

Ekonom Deloitte Václav Franče přinesl pohled na budoucnost oboru z pohledu makroekonomické situace. „Přestože vrchol hospodářského cyklu máme za sebou a v některých oborech se začíná pozvolna projevovat recese, oboru zdravotnictví a farmacie se tento jev týká jen okrajově,“ uvedl. Důvodem jsou výrazná specifika oboru a skutečnost, že ani v minulých obdobích recese k žádným zásadnějším změnám nedošlo. Vliv na ekonomickou situaci by naopak mohly mít jiné faktory, jako obchodní vztahy po odchodu Velké Británie z EU, eskalace obchodních válek či tlaky na růst nákladů práce způsobené nedostatkem zaměstnanců.

Václav Franče z Deloitte představil budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví z hlediska ekonomiky

K vývoji zdravotnictví se vrátil Michal Vondraš, CEO společnosti Medtronic Czechia, která se zabývá výrobou kardiostimulátorů a dalšími technologickými inovacemi. Vondraš připomněl zejména důležitost evidence a aktivního zpracovávání dat pacientů, které jsou nezbytné jak pro strategii a vývoj inovací, tak i pro spolupráci s dalšími poskytovateli, lékaři či se státem. Na téma zpracovávání dat následně navázal i Brandon Eychaner, konzultant z týmu pro analytiku a informační management z českého Deloitte. Podle něho hraje prim umělá inteligence, která bude schopna zaznamenávat informace z nejrůznějších zdrojů a v nejrůznějších formách, následně je prakticky zpracuje a v jednodušších případech sama učiní i následná opatření. Budoucností pro základní interakci s pacientem by podle Brandona Eychanera mohli být chatboti.

Michal Vondraš, CEO společnosti Medtronic Czechia, mluvil o důležitosti strategie vývoje a správné práce s daty

Co na to zákon?

Jak si se všemi zmíněnými inovacemi a novinkami ve zdravotnictví poradí legislativa, byla otázka na Terezu Davidovou, právničku z Deloitte Legal, která se tématu regulací v tomto oboru věnuje. Právo přirozeně na zmíněné změny myslí, a proto reaguje zaváděním konkrétních opatření. Mezi novinky aktuálně patří například novela zákona o léčivech za účelem zajištění dostupnosti léčiv, regulace reklamy na zdravotnické prostředky, zavedení lékového záznamu pro sdílení informací o léčivech pacienta s lékaři a lékárníky či zákon o odškodnění za újmu způsobenou očkováním. Mezi největší výzvy roku 2020 potom podle Davidové patří elektronizace zdravotnictví, optimalizace distribučních modelů či compliance.

Konferenci potom se svým příspěvkem uzavřely odbornice z českého Deloitte – Alena Wágner Dugová z týmu daňových litigací a Michaela Lounková z daňového týmu. Hlavním tématem jejich přednášky byla prevence a důkazní prostředky, především se s účastníky konference podělily o několik tipů, jak předcházet potenciálním problémům. Subjekty z oblastí zdravotnictví a farmaceutického průmyslu nejčastěji chybují zejména v otázkách sazby DPH, litigace, zdanění expatů či compliance ve vztahu k daním.

Zajímáte se o budoucnost zdravotního a farmaceutického průmyslu? Nenechte si ujít naše studie Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020 a Globální výhled pro farmaceutický promysl na rok 2020 a zjistěte, jaké trendy je ovládnou.

eHealth Digitalizace zdravotnictví Regulace léčiv Právo a zdravotnictví
Deloitte živě 

Účast na Deloitte hackathonu prověří technické znalosti a otevře dveře kariéře v IT

Hackthony nejsou ani zdaleka výhradní doménou zkušených IT odborníků. Stále častěji se místo toho stávají příležitostí pro studenty technických oborů, kteří touto cestou dostávají možnost otestovat své nabyté vědomosti ze školních lavic v praxi. Již pátým rokem proto v Deloitte pořádáme hackathon pro budoucí programátory Advanced Analytics Challenge, tentokrát ve spolupráci s Manifesto Market. Co účastníky čeká, jak hackathon probíhá nebo jak se takový event připravuje, nám povyprávěla Iva Hamerníková, jedna z organizátorek akce a členka Deloitte týmu Analytics & Cognitive. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Jak se dělá audit v Deloitte: výrobní a hutní společnosti

Pracuji s podniky, které mají opravdu dlouholetou tradici. Těžký průmysl je tradiční obor, který je s Moravou historicky spjatý. Nedílnou součástí tohoto oboru je modernizace, ale i tak zůstává vnitřní kultura firem velmi konzervativní. Jakékoliv rozhodnutí firmy a jakýkoliv další den jejich zaměstnanců reflektuje historii značky a tradici, často i stoletou. Jsem Adam Binar a pracuji jako senior manažer v oddělení Audit & Assurance v ostravské kanceláři Deloitte, kde mám na starosti klienty z oblasti těžkého průmyslu. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Bezpečnost dat v e-commerce: stane se míra zabezpečení rozhodujícím faktorem a konkurenční výhodou?

Firmy o svých zákaznících shromažďují velké množství dat, která pak používají k lepšímu zacílení nabídek, zefektivnění procesů a pochopitelně k prodeji svých produktů a služeb. Spolu s tím ale vyvstává hned několik otázek, mezi nimiž rezonují ty hlavní: Jsou naše data v bezpečí? Dokáží je e-shopy zabezpečit před útoky hackerů? A stane se jednou bezpečnost dat spotřebitelů v e-commerce faktorem pro rozlišení kvality jednotlivých obchodníků či snad konkurenční výhodou? 

17. 2. 2020