Deloitte živě 

Umělá inteligence, elektronizace i regulace. Na konferenci Deloitte se řešila budoucnost zdravotnictví a farmacie

Digitalizace zdravotnictví a farmacie je jedním z nejdůležitějších témat všech vyspělých států, Česko nevyjímaje. Jak konkrétně ale bude probíhat elektronizace českého zdravotnictví? Jakou roli v tom všem bude hrát umělá inteligence? A jak si se všemi zmíněnými inovacemi a novinkami ve zdravotnictví poradí legislativa? Aktuální otázky řešila naše tradiční konference zaměřená na budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví.

Prvním hostem na konferenci Deloitte byl Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Tématem jeho přednášky byla strategie ministerstva pro následující desetiletí, především pak zavádění zákona o elektronizaci zdravotnictví eHealth: „Slovo eHealth se v posledních letech skloňuje často, každý v tom však vidí něco jiného. (…) Na ministerstvu tento pojem chápeme jako architekturu a soubor komunikačních standardů, kterých chceme dosáhnout,“ vysvětlil Filip Vrubel. Zákon se týká především řešení elektronické identifikace pacientů, projektů jako ePreskripce a eNeschopenka či podpory přeshraniční péče.

Nepřehlédněte další téma:
Regulace ve zdravotnictví i informace o nových právních úpravách a dalších aktualitách z oboru najdete v našem speciálu Právo a zdravotnictví.

Karen Taylor, specialistka na obor zdravotní péče z britského Deloitte, se zase zaměřila na umělou inteligenci a nové postupy ve výzkumu. V rámci své přednášky představila studii s názvem Ten years on: Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019, která se věnuje dopadům inovací na zdravotnictví a farmacii a jejich vlivu na budoucnost tohoto oboru. Podle výzkumu Deloitte má například implementace umělé inteligence v oblasti vývoje léků tři hlavní předpoklady: zrychlení procesu vývoje léků, zefektivnění vývoje s ohledem na bezpečnost a účinnost léků a zvýšení množství souběžně vyvíjených léčiv.

Karen Taylor z Deloitte UK se věnovala inovacím ve zdravotnictví a farmacii

Ekonom Deloitte Václav Franče přinesl pohled na budoucnost oboru z pohledu makroekonomické situace. „Přestože vrchol hospodářského cyklu máme za sebou a v některých oborech se začíná pozvolna projevovat recese, oboru zdravotnictví a farmacie se tento jev týká jen okrajově,“ uvedl. Důvodem jsou výrazná specifika oboru a skutečnost, že ani v minulých obdobích recese k žádným zásadnějším změnám nedošlo. Vliv na ekonomickou situaci by naopak mohly mít jiné faktory, jako obchodní vztahy po odchodu Velké Británie z EU, eskalace obchodních válek či tlaky na růst nákladů práce způsobené nedostatkem zaměstnanců.

Václav Franče z Deloitte představil budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví z hlediska ekonomiky

K vývoji zdravotnictví se vrátil Michal Vondraš, CEO společnosti Medtronic Czechia, která se zabývá výrobou kardiostimulátorů a dalšími technologickými inovacemi. Vondraš připomněl zejména důležitost evidence a aktivního zpracovávání dat pacientů, které jsou nezbytné jak pro strategii a vývoj inovací, tak i pro spolupráci s dalšími poskytovateli, lékaři či se státem. Na téma zpracovávání dat následně navázal i Brandon Eychaner, konzultant z týmu pro analytiku a informační management z českého Deloitte. Podle něho hraje prim umělá inteligence, která bude schopna zaznamenávat informace z nejrůznějších zdrojů a v nejrůznějších formách, následně je prakticky zpracuje a v jednodušších případech sama učiní i následná opatření. Budoucností pro základní interakci s pacientem by podle Brandona Eychanera mohli být chatboti.

Michal Vondraš, CEO společnosti Medtronic Czechia, mluvil o důležitosti strategie vývoje a správné práce s daty

Co na to zákon?

Jak si se všemi zmíněnými inovacemi a novinkami ve zdravotnictví poradí legislativa, byla otázka na Terezu Davidovou, právničku z Deloitte Legal, která se tématu regulací v tomto oboru věnuje. Právo přirozeně na zmíněné změny myslí, a proto reaguje zaváděním konkrétních opatření. Mezi novinky aktuálně patří například novela zákona o léčivech za účelem zajištění dostupnosti léčiv, regulace reklamy na zdravotnické prostředky, zavedení lékového záznamu pro sdílení informací o léčivech pacienta s lékaři a lékárníky či zákon o odškodnění za újmu způsobenou očkováním. Mezi největší výzvy roku 2020 potom podle Davidové patří elektronizace zdravotnictví, optimalizace distribučních modelů či compliance.

Konferenci potom se svým příspěvkem uzavřely odbornice z českého Deloitte – Alena Wágner Dugová z týmu daňových litigací a Michaela Lounková z daňového týmu. Hlavním tématem jejich přednášky byla prevence a důkazní prostředky, především se s účastníky konference podělily o několik tipů, jak předcházet potenciálním problémům. Subjekty z oblastí zdravotnictví a farmaceutického průmyslu nejčastěji chybují zejména v otázkách sazby DPH, litigace, zdanění expatů či compliance ve vztahu k daním.

Zajímáte se o budoucnost zdravotního a farmaceutického průmyslu? Nenechte si ujít naše studie Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020 a Globální výhled pro farmaceutický promysl na rok 2020 a zjistěte, jaké trendy je ovládnou.

eHealth Digitalizace zdravotnictví Regulace léčiv Právo a zdravotnictví

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right