Právo a zdravotnictví

Deloitte živě 

CzechSetGo!: Zákon o eHealth je prvním krokem v digitalizaci zdravotnictví, důležitá je také ochota a informovanost uživatelů

Datová a technologická podpora institucí, související právní ochrana, ale například i kybernetická bezpečnost – to jsou jedny ze zásadních témat, na kterých stojí digitalizace zdravotnického resortu. Česko má v tomto směru ještě na čem zapracovat, nedostatky jsou patrné zejména v organizační a personálně-uživatelské rovině. Aby se tuzemské zdravotnictví dostalo v digitalizaci na úroveň západních sousedů, je potřeba zaměřit se na tři oblasti: bezpečná práce s daty, vzdělávání a legislativa. Co mohou stát, ale i sami občané pro zlepšení stávající situace udělat, bylo předmětem panelové diskuze v rámci třetí konference CzechSetGo!, tentokrát s podtitulem eHealth v Česku. 

25. 10. 2021
Právo 

Nové cenové předpisy v oblasti regulace cen léčivých přípravků

Těsně před Vánoci zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ve svém věstníku trojici nových cenových předpisů přijatých dne 10. prosince 2019: cenový předpis č. 1/2020/CAU, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, cenový předpis č. 2/2020/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, a konečně cenový předpis č. 3/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití („cenový předpis – léčebné konopí I“). 

9. 3. 2020
Deloitte živě 

Umělá inteligence, elektronizace i regulace. Na konferenci Deloitte se řešila budoucnost zdravotnictví a farmacie

Digitalizace zdravotnictví a farmacie je jedním z nejdůležitějších témat všech vyspělých států, Česko nevyjímaje. Jak konkrétně ale bude probíhat elektronizace českého zdravotnictví? Jakou roli v tom všem bude hrát umělá inteligence? A jak si se všemi zmíněnými inovacemi a novinkami ve zdravotnictví poradí legislativa? Aktuální otázky řešila naše tradiční konference zaměřená na budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. 

28. 1. 2020
Právo 

Novinky v oblasti zdravotnických prostředků: nový zákon míří do legislativního procesu

V pondělí 6. ledna 2020 schválila vláda návrh zákona, který reflektuje evropské nařízení o zdravotnických prostředcích – Medicinal Devices Regulation (“MDR”) , účinné od 26. května 2020, a částečně také evropské nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro , účinné od 26. května 2022, do národní legislativy. Součástí toho legislativního balíčku jsou dále zásadní změny v oblasti regulace reklamy na zdravotnické prostředky. 

8. 1. 2020
Právo 

Insurance update: ČNB vydala odpovědi na nejčastější dotazy k některým ustanovením zákona o distribuci pojištění a zajištění

Dne 27. září 2019 zveřejnila Česká národní banka („ČNB“) na svých internetových stránkách odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy („FAQ“) k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“). Odpovědi sice nejsou závazným výkladem právního předpisu, poskytují však praktické vodítko pro aplikaci některých problematických ustanovení ZDP. Publikovaný dokument shrnuje např. podmínky, za jakých se ZDP uplatní na provozovatele webových srovnávačů pojištění, povinnost získávat od zákazníků informace a poskytovat doporučení a radu nebo otázku střetu zájmů při likvidaci pojistných událostí. 

18. 11. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019
Právo 

Novelizace zákona o léčivech – další krok k elektronizaci zdravotnictví a nová povinnost hlásit ceny léčivých přípravků

V Poslanecké sněmovně je momentálně jako sněmovní tisk č. 302 projednávána novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o léčivech“). Novela zákona o léčivech prošla dne 9. května 2019 druhým čtením v rámci Poslanecké sněmovny a pozměňovací návrhy byly rozeslány poslancům dne 10. května 2019. Třetí čtení novely je momentálně zařazeno na pořad 30. schůze Poslanecké sněmovny, tedy na 28. května 2019. 

23. 5. 2019
Právo 

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Vláda na své poslední březnové schůzi jednohlasně schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dlouho očekávaný zákon předkládaný Ministerstvem zdravotnictví by měl kromě zavedení nároku na odškodnění újmy na zdraví vzniklé v důsledku povinného očkování přispět také k vyšší míře proočkovanosti a k prevenci šíření infekčních nemocí v České republice. 

12. 4. 2019