COVID-19  Daně 

Daňové dopady COVID-19

Problémy s placením daní či neplněním daňových povinností. Jak zmírnit nepříznivé dopady pandemie koronaviru?

V souvislosti s aktuálním vývojem ohledně šíření koronaviru se může řada firem a podnikatelů dostat do potíží spojených s placením daní či plněním jiných daňových povinností. Daňový řád ve své současné podobě však umožňuje případné problémy řešit nebo alespoň zmírnit. Jak?

  • Institut stanovení záloh, jinak tedy snížení záloh na daňové povinnosti
  • Možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, čímž také dochází k oddálení lhůty splatnosti daně
  • Využití žádosti o posečkání daně představující faktický odklad splatnosti či využití splátkového kalendáře (doprovázeno snížením úroků za pozdní úhradu)
  • Možnost promíjení, kdy mimořádné důvody mohou vést k redukci některých sankcí
  • Možnosti sociálního a zdravotního pojištění, kde také existují určité úlevy

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Podrobněji se jednotlivým možnostem věnuje v dalším článku, který řeší daňové dopady COVID-19. Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učinit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie koronaviru.

Ministerstvo financí se snaží navrhovat i další opatření (např. bezúročné půjčky, prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení při prokázání souvislosti s koronavirem. Některá další opatření navrhuje i Komora daňových poradců ČR.

Uchopení aktuální situace je s ohledem na nejasný průběh šíření nákazy náročné. Obraťte se na nás, pokud se potřebujete rychle zorientovat v dopadech koronaviru na váš byznys a najít případná řešení.

COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right