Lidé  Deloitte živě 

Deloitte na HR Meetingu 2018: Nejnovější trendy v řízení lidí a firem

6 workshopů, 17 řečníků, více než 200 účastníků, nové trendy v oblasti lidského kapitálu, témata jako osobní pohoda v práci, inovace, technologie či digitální transformace – taková byla HR konference 2018, která se v květnu uskutečnila v Praze. Přinášíme reportáž z akce i výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání byznys a HR lídrů zaznělo.

Akci otevírá Sarah Cuthill, ředitelka pro oblast lidského kapitálu a lídr pro transformaci pracovní síly z Deloitte USA. Prezentuje výsledky globálního průzkumu Deloitte, který mezi 11 tisíci HR a byznys lídry ze 124 zemí světa zjišťoval, jaké jsou nejvýznamnější trendy v oblasti lidského kapitálu. V Česku suverénně vyhrál well-being, tedy osobní pohoda v práci, který je důležitý pro 92 % respondentů.

„Víte, co je zajímavé? Že 21 % velkých firem v České republice nepřikládá význam datům. Vzniká tak propast mezi daty a jejich analýzou, což jsou ale klíčové faktory pro úspěšný nábor, udržení zaměstnanců a předpovídání dalších faktorů, které ovlivňují celou oblast lidského kapitálu,“ říká Sarah Cuthill. Čísla v prezentaci pak její slova potvrzují – prediktivní analytiku využívají jen 3 % českých respondentů.

Sarah Cuthill dále hovoří o důležitosti společenského dopadu, ten se ale v Česku na žebříčku hodnot neumístil příliš vysoko, i když může pozitivně ovlivnit značku firmy, o personalizovaném odměňování nebo o automatizaci a robotizaci, které čím dál tím více pronikají také do oblasti lidských zdrojů. „V následujících 3 až 5 letech očekáváme v organizacích významné rozšíření automatizace,“ připomíná Sarah.

Co dále zaznělo na HR Meetingu od přednášejících? Aneb pár motivačních frází a rad na závěr

Zonky.cz: Každý manažer musí být zároveň dobrý HR manažer. Proto jsme v naší společnosti úplně zrušili pozici HR ředitele.

Etnetera: Nebojte se dělat změny a s tím související chyby. Nasazujte své nejlepší lidi na své nejlepší příležitosti. Ne na největší problémy.

AAA Auto: Chcete-li být v inovacích úspěšní, nabírejte lidi, kteří umí poslouchat. Nabírejte delivery tým a ne kreativní tým. A nezapomeňte, že „béčkoví“ lidé stavějí „céčkové“ týmy. Pracujte s lidmi, kteří jsou proaktivní, zaměření na delivery a na business. Jak na inovace v organizaci? Naslouchejte a ptejte se. „Nakupte“ si klíčové lidi ve firmě (nakloňte si je na svou stranu) a zajistěte 100% zodpovědnost konkrétního člověka za projekt.

Česká spořitelna: Lidé musejí vědět, proč něco dělají, a musejí mít tvůrčí svobodu.

Alza.cz: Myslíte, že máme čas na stolní fotbálek nebo solnou jeskyni? Tvrdě makáme, pracujeme s těmi nejlepšími a jsme rychlí. Naše svoboda spočívá v tom, že kdokoli z nás může přijít za vedením s návrhem na změnu. Ale pozor, součástí musí být i návrh řešení a jeho realizace. Stěžovat si umí každý. Přijímáme pouze ty, kteří jsou chytří a umí se rychle učit. Ve zkušební době rozdáváme výpovědi. Součást každého vzdělávacího kurzu je zkušební test. Jinak to nemá smysl. Jsme hodně mužská firma.

Praktické workshopy – vede prediktivní analytika

Konference končí, na řadu přicházejí praktické workshopy. Největší zájem je o téma prediktivní analytika pro HR pod vedením odborníků Pavla Šimáka a Veroniky Bauer Počerové z Deloitte. Svou zkušenost s pilotním projektem předává zástupce ze společnosti BlueLink.

Věděli jste, že prediktivní analytika dokáže určit, jaká je pravděpodobnost odchodu zaměstnance v následujících třech měsících spolu s důvody výpovědi? Existuje přitom zhruba 500 prediktorů, ze kterých je třeba identifikovat cca 20 nejzásadnějších. Právě ty určují pravděpodobnost odchodu, ale pozor, pro každou firmu (klienta) jsou specifické.

Zkušenosti z Bluelink:

  • Výsledky predikce odchodu zaměstnanců: Po 3 měsících od predikce „rizikových“ zaměstnanců polovina z označených jako rizikoví firmu opustila (10 z 20), ze zaměstnanců s nízkým rizikem neodešel žádný (0 z 20).
  • Velmi překvapivá byla například zjištění ohledně národnostního složení týmu. Ukázalo se, že pokud je složený z více než dvou národností, riziko odchodu zaměstnanců se zvyšuje.
  • A pokud zaměstnanec v průběhu 12 měsíců nezískal žádný bonus, nijak to, na rozdíl od minimálních bonusů, riziko odchodu neovlivňuje.
  • Predikce vs. výsledky výstupních interview se zaměstnanci, kteří firmu opustili, potvrdily významnou shodu v prediktorech.

Zajímá vás prezentace Sarah Cuthill z Deloitte US nebo studie Trendy v oblasti lidského kapitálu? Stáhněte si je.

HR trendy HR
COVID-19  Deloitte živě 

Jaroslav Lehoučka z STRV: Ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita

„Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že ekonomická krize je tady, začali jsme se 100% soustředit na zefektivnění firmy, na efektivní využívání všech zdrojů, abychom byli schopni obstát i v náročném období,“ říká Jaroslav Lehoučka, finanční ředitel českého vývojářského studia STRV, které se dokázalo výrazně prosadit na americkém trhu. „Již dříve jsem ale řekl, že ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita.“ 

2. 7. 2020
Právo  Deloitte živě 

Jaké změny přináší novela zákoníku práce? Nová pravidla pro čerpání dovolené, sdílené pracovní místo i jednodušší využití datové schránky

Novela zákoníku práce byla v první polovině června schválena Senátem a většina nových pravidel se začne promítat v praxi již od 30. července 2020. Vedle poměrně dlouho proklamovaných změn týkajících se například vysílání pracovníků do zahraničí či systému čerpání dovolené se dílčí novinky dotknou také institutu sdíleného pracovního místa, některých případů náhrady nemajetkové újmy či pravidel při doručování zaměstnanci a zaměstnavateli. Jaké konkrétní legislativní změny podnikatele a jejich zaměstnance čekají a jaký budou mít dopad v praxi? 

24. 6. 2020
Lidé 

Pracovní prostředí po pandemii: jak předefinovat HR a připravit se na nové trendy?

Týmové schůzky se přesunuly do virtuálního prostoru, firmy v řádu dní implementovaly nové obchodní modely. Procesy, které se nám zdály pro udržení vztahu se zákazníky, klienty či obchodními partnery neakceptovatelné, nyní považujeme za přirozené. Opatření proti šíření koronaviru zkrátka zafungovala jako urychlovač trendů v oblasti lidského kapitálu. Jak využít nové příležitosti? Jak stabilizovat firemní HR? V návaznosti na trendy v oblasti lidského kapitálu jsme pro vás v pěti krocích shrnuli, jak předefinovat pracovní prostředí a pracovní sílu s ohledem na aktuální zkušenosti. 

18. 6. 2020