Lidé  Deloitte živě 

Deloitte na HR Meetingu 2018: Nejnovější trendy v řízení lidí a firem

6 workshopů, 17 řečníků, více než 200 účastníků, nové trendy v oblasti lidského kapitálu, témata jako osobní pohoda v práci, inovace, technologie či digitální transformace – taková byla HR konference 2018, která se v květnu uskutečnila v Praze. Přinášíme reportáž z akce i výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání byznys a HR lídrů zaznělo.

Akci otevírá Sarah Cuthill, ředitelka pro oblast lidského kapitálu a lídr pro transformaci pracovní síly z Deloitte USA. Prezentuje výsledky globálního průzkumu Deloitte, který mezi 11 tisíci HR a byznys lídry ze 124 zemí světa zjišťoval, jaké jsou nejvýznamnější trendy v oblasti lidského kapitálu. V Česku suverénně vyhrál well-being, tedy osobní pohoda v práci, který je důležitý pro 92 % respondentů.

„Víte, co je zajímavé? Že 21 % velkých firem v České republice nepřikládá význam datům. Vzniká tak propast mezi daty a jejich analýzou, což jsou ale klíčové faktory pro úspěšný nábor, udržení zaměstnanců a předpovídání dalších faktorů, které ovlivňují celou oblast lidského kapitálu,“ říká Sarah Cuthill. Čísla v prezentaci pak její slova potvrzují – prediktivní analytiku využívají jen 3 % českých respondentů.

Sarah Cuthill dále hovoří o důležitosti společenského dopadu, ten se ale v Česku na žebříčku hodnot neumístil příliš vysoko, i když může pozitivně ovlivnit značku firmy, o personalizovaném odměňování nebo o automatizaci a robotizaci, které čím dál tím více pronikají také do oblasti lidských zdrojů. „V následujících 3 až 5 letech očekáváme v organizacích významné rozšíření automatizace,“ připomíná Sarah.

Co dále zaznělo na HR Meetingu od přednášejících? Aneb pár motivačních frází a rad na závěr

Zonky.cz: Každý manažer musí být zároveň dobrý HR manažer. Proto jsme v naší společnosti úplně zrušili pozici HR ředitele.

Etnetera: Nebojte se dělat změny a s tím související chyby. Nasazujte své nejlepší lidi na své nejlepší příležitosti. Ne na největší problémy.

AAA Auto: Chcete-li být v inovacích úspěšní, nabírejte lidi, kteří umí poslouchat. Nabírejte delivery tým a ne kreativní tým. A nezapomeňte, že „béčkoví“ lidé stavějí „céčkové“ týmy. Pracujte s lidmi, kteří jsou proaktivní, zaměření na delivery a na business. Jak na inovace v organizaci? Naslouchejte a ptejte se. „Nakupte“ si klíčové lidi ve firmě (nakloňte si je na svou stranu) a zajistěte 100% zodpovědnost konkrétního člověka za projekt.

Česká spořitelna: Lidé musejí vědět, proč něco dělají, a musejí mít tvůrčí svobodu.

Alza.cz: Myslíte, že máme čas na stolní fotbálek nebo solnou jeskyni? Tvrdě makáme, pracujeme s těmi nejlepšími a jsme rychlí. Naše svoboda spočívá v tom, že kdokoli z nás může přijít za vedením s návrhem na změnu. Ale pozor, součástí musí být i návrh řešení a jeho realizace. Stěžovat si umí každý. Přijímáme pouze ty, kteří jsou chytří a umí se rychle učit. Ve zkušební době rozdáváme výpovědi. Součást každého vzdělávacího kurzu je zkušební test. Jinak to nemá smysl. Jsme hodně mužská firma.

Praktické workshopy – vede prediktivní analytika

Konference končí, na řadu přicházejí praktické workshopy. Největší zájem je o téma prediktivní analytika pro HR pod vedením odborníků Pavla Šimáka a Veroniky Bauer Počerové z Deloitte. Svou zkušenost s pilotním projektem předává zástupce ze společnosti BlueLink.

Věděli jste, že prediktivní analytika dokáže určit, jaká je pravděpodobnost odchodu zaměstnance v následujících třech měsících spolu s důvody výpovědi? Existuje přitom zhruba 500 prediktorů, ze kterých je třeba identifikovat cca 20 nejzásadnějších. Právě ty určují pravděpodobnost odchodu, ale pozor, pro každou firmu (klienta) jsou specifické.

Zkušenosti z Bluelink:

  • Výsledky predikce odchodu zaměstnanců: Po 3 měsících od predikce „rizikových“ zaměstnanců polovina z označených jako rizikoví firmu opustila (10 z 20), ze zaměstnanců s nízkým rizikem neodešel žádný (0 z 20).
  • Velmi překvapivá byla například zjištění ohledně národnostního složení týmu. Ukázalo se, že pokud je složený z více než dvou národností, riziko odchodu zaměstnanců se zvyšuje.
  • A pokud zaměstnanec v průběhu 12 měsíců nezískal žádný bonus, nijak to, na rozdíl od minimálních bonusů, riziko odchodu neovlivňuje.
  • Predikce vs. výsledky výstupních interview se zaměstnanci, kteří firmu opustili, potvrdily významnou shodu v prediktorech.

Zajímá vás prezentace Sarah Cuthill z Deloitte US nebo studie Trendy v oblasti lidského kapitálu? Stáhněte si je.

Prediktivní analytika Human capital HR Meeting 2018 HR trendy Well-being HR Nová kariéra
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

16. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019