Daně 

Dotační program Marketing podpoří mezinárodní expanzi podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. 6. 2023 otevřelo příjem žádostí o podporu v rámci výzvy I. Marketing v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Účelem této výzvy je přispět k vyšší konkurenceschopnosti a k mezinárodní expanzi malých a středních podniků. Je tak možné získat dotaci na náklady spojené s účastí na zahraničních výstavách či veletrzích.

Na co lze podporu čerpat:

 • Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích – konkrétně se jedná o náklady na pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších související služeb a poplatků. Při přípravě projektu by tedy žadatel měl mít již představu o velikosti výstavní plochy na jednotlivých plánovaných výstavách či veletrzích. V rámci jednoho projektu je možné podpořit maximálně 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
 • Náklady na dopravu – jedná se o náklady spojené s dopravou exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh nebo na výstavu v zahraničí a zpět.
 • Náklady na marketingové propagační materiály – jedná se například o náklady na letáky, plakáty, brožury, prospekty, video či obdobné propagační materiály. Nicméně do těchto nákladů nelze zahrnout propagační materiály, jako jsou například propisky, hrnečky apod.

Co naopak v rámci výzvy podpořit nelze:

 • Konference, semináře, sympózia či jiné akce, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce – jinak řečeno v rámci nákladů jsou způsobilé pouze náklady související s výstavní plochou.
 • Společná účast na zahraničním veletrhu či výstavě s více účastníky.
 • Účast na zahraničních výstavách a veletrzích v Ruské federaci.
 • Účast na výstavě či veletrhu, která je již podporována v rámci projektu připravovaného Českou agenturou na podporu obchodu a průmyslu CzechTrade (jedná se o obdobnou výzvu, která je aktuálně také otevřena, nicméně obě výzvy se liší v rámci podporovaných aktivit i v rámci dalších podmínek stanovených poskytovatelem dotace).

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky

Míra podpory:

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů – způsobilé výdaje jsou v rámci této výzvy stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách či veletrzích, na základě geografického umístění dané výstavy či veletrhu v zahraničí a na základě velikosti výstavní plochy.

Výše podpory:

 • Dotace na jeden projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč.

Termíny a lhůty:

 • Zahájení příjmů žádostí: 19. 6. 2023
 • Ukončení příjmů žádostí: 30. 10. 2023
 • Zahájení fyzické realizace projektu: náklady se stávají způsobilými v okamžiku zaregistrování žádosti o podporu, tedy nejdříve od 19. 6. 2023
 • Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025

Jedná se o průběžnou výzvu, projekty tedy budou hodnoceny v pořadí, v jakém byly podány, až do vyčerpání alokace. Vzhledem k tomu, že příjem žádostí o podporu byl již spuštěn, doporučujeme s přípravou žádosti příliš neotálet. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Přehled připravovaných výzev do konce roku 2023

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Přehled připravovaných výzev do konce roku 2023
OP TAK Marketing Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right