Daně 

Dotační výzva na pořízení nového bezemisního vozidla byla vyhlášena

V polovině března jsme se dočkali vyhlášení výzvy z Národního plánu obnovy s názvem „Záruka Elektromobilita“, která podporuje nákup bezemisních vozidel včetně dobíjecí stanice, a to formou záručního nástroje kombinovaného s dotační složkou. Žádosti je možné podávat až do konce září 2025.

Na co lze dotaci poskytnout?

 • Elektrická vozidla a vozidla na vodíkový pohon
 • Dobíjecí stanice (pouze s elektromobilem)

Kolik můžete získat?

 • Bankovní záruka na úvěr až 70 %
 • Pořízení vozu musí proběhnout pomocí úvěru od vybrané leasingové společnosti
Kategorie Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek na vozidlo
M1 (osobní vozidlo) Od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč Maximálně 200 tis. Kč/vozidlo
N1 (nákladní vozidlo) Od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč Maximálně 250 tis. Kč/vozidlo
N2 do 4,25 t (nákladní vozidlo) Od 300 tis Kč až 2,5 mil. Kč Maximálně 300 tis. Kč/vozidlo
Vozidlo na vodíkový pohon Od 300 tis Kč až 2,5 mil. Kč Maximálně 300 tis. Kč/vozidlo
Dobíjecí stanice typu AC Maximálně 100 tis. Kč Maximálně 50 tis. Kč/stanice
Dobíjecí stanice typu DC do 40 kW Maximálně 250 tis. Kč Maximálně 100 tis. Kč/stanice
Dobíjecí stanice typu DC nad 40 kW Maximálně 400 tis. Kč Maximálně 150 tis. Kč/stanice

Pro koho je dotace určena?

 • Podnikatelé bez rozdílu velikosti, včetně OSVČ

Jaké jsou další podmínky?

 • Cena vozidla nesmí překročit výši 1,5 mil. Kč bez DPH.
 • Vozidlo musí být nové (max. do 6 měsíců provozu a s nájezdem do 6 000 km).
 • Vozidlo či dobíjecí stanici musíte pořídit nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Délka úvěru musí být min. 1 rok.
 • Pořízené vozidlo či dobíjecí stanici nelze prodat min. 24 měsíců.
 • Žádost lze podat ve chvíli, kdy máte schválenou a podepsanou úvěrovou smlouvu u leasingové společnosti nebo úvěrující banky.
 • Celková podpora (tedy záruka za úvěr včetně finančního příspěvku) nesmí překročit limit veřejné podpory dle de minimis.

Termíny a lhůty:

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 3. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025

V případě, že plánujete pořízení nového vozidla na elektrický či vodíkový pohon včetně dobíjecích stanic, neváhejte nás kontaktovat. Rádi posoudíme váš záměr nebo pomůžeme s revizí podkladů pro žádost o podporu.

Vyhlášení výzev OP TAK se zpozdí

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Vyhlášení výzev OP TAK se zpozdí
Elektromobilita Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right