Deloitte živě 

Financial Advisory Services v Deloitte: Práce s čísly, přesun velkého množství peněz v jeden moment, interpretace dat

Jaký je rozdíl mezi finančním poradenstvím a consultingem? Co musíte umět, pokud chcete pracovat v oddělení Due Diligence, Corporate Finance nebo Forensic, kde se střetává svět vyšetřovacích metod se světem financí a technologií? A co všechno vlastně pod oddělení finančního poradenství spadá? Odpovědi přináší rozhovor s šéfem FAS v Deloitte Miroslavem Svobodou.

„Lidé v týmu finančního poradenství musí mít něco navíc,“ říká Miroslav Svoboda, vedoucí partner oddělení Financial Advisory Services (FAS) v Deloitte, a doplňuje: „Musí je chytit obor a současně musí celá parta držet pohromadě, aby je bavilo každý den chodit do práce i přesto, že vědí, že to bude náročné.“

Mirku, co přesně se skrývá pod zkratkou FAS?

Financial Advisory je soubor služeb, které se týkají většího přesunu peněz v jeden moment. Ať už v rámci akvizice či prodeje, nebo v krizových situacích. Máme čtyři základní okruhy: fúze a akvizice (M&A), Corporate Finance, oceňování společností a finanční modelování (V&M) a forenzní služby. Pod tyto jednotlivé service lines historicky spadají ještě další důležité týmy a jejich služby, například Due Diligence, Commercial Due Diligence či Restructuring Services.

Dá se říci, že vaše role je často konzultantská. V čem se tedy FAS liší od Consultingu?

Zjednodušeně by se dalo říct, že když je to práce s čísly a s Excelem, je to práce pro nás. Ostatní věci spadají pod Consulting, který je víc o nastavování systémů, o nahrazování lidí uvnitř firem manažery atp. Ale ta práce se samozřejmě překrývá, máme hodně služeb, které sdílíme právě s Consultingem nebo s Risk Advisory. Někdy na projektech pracují lidé z celé firmy.

Hodně se teď mluví o nových technologiích, automatizaci procesů atd. Jak je to ve FAS, uplatní se automatizace i u vás?

Samozřejmě ke všemu se používají nástroje, které se postupně vylepšují. Modely sehrávají důležitou úlohu v téměř každé službě, ale obecně to u nás není o technologických produktech, ale o technologií podporovaných lidech. Naše přidaná hodnota je v tom, že rozumíme tomu, co děláme, že interpretujeme data. A jde o to, abychom to dobře zpracovali a zároveň abychom tomu dali takovou formou, která klienta zaujme a zároveň ho posune dál. Ale ten hlavní činitel je člověk, tým, jeho úsudek a odpracované hodiny na projektu. V tento moment si neumím představit, že hodnota by měla být nahrazena něčím jiným než právě těmito chytrými lidmi.

Finanční poradenství pod jednou střechou
Na co se jednotlivé týmy zaměřují?

M&A-Transaction Services radí klientům při rozhodování o akvizicích či při prodeji společnosti, zpracovávají tzv. finanční due diligence a podporují klienta v jednotlivých krocích při akvizici nebo prodeji.

Corporate Finance dělá zejména tzv. lead advisory, což znamená, že provází a reprezentuje klienta v celém prodejním či nákupním procesu jako jeho pravá ruka, od zahájení přes negociaci až po vypořádání.

Valuation & Modeling se soustředí zejména na dvě hlavní činnosti. Za prvé stanovuje hodnotu firem nebo jednotlivých aktiv pro různé účely, např. při transakcích, pro ocenění do účetnictví nebo v momentech, kdy řešíme náhradu škody, při sporech. Za druhé vytváří  a hodnotí modely – například finanční plány. Máme znalecký ústav, takže můžeme vydávat posudky s kulatým razítkem.

Forensic Services představuje celou množinu služeb, které souvisí s nějakou krizí, protiprávní situací, případně situací poškozující společnost. Forenzní tým tedy vyšetřuje například praní špinavých peněz, poskytuje služby financial crime advisory, ale navrhuje i preventivní opatření.

Další týmy zařazené pod jednotlivé service lines

Due Diligence je předinvestiční prověrka, která předchází jakémukoliv akvizičnímu nebo prodejnímu procesu.

Commercial Due Diligence je součást due diligence procedury, není však zaměřen na čísla, ale na obchodní stránku. Tedy více na to, jaká je situace na trhu, jaký je odbyt, jaké jsou kanály atd. Tento tým se také zabývá post-merger integration (integrace zakoupené firmy do kupující společnosti) nebo tvorbou strategie firem – zhodnocení, zda přistoupit k další akvizici nebo k prodeji atp.

Resctructuring Services má na starosti firmy, které mají finanční potíže. Zabývá se plánováním cashflow, záchrannými prodeji, restrukturalizací firem, přípravou procesu např. insolvence atd.

 

Do všech týmů v současné době sháníte nové juniorní kolegy. Jací lidé se do jednotlivých služeb hodí a co by měli umět?

Nejužší personální požadavky ze všech týmů má Valuation & Modeling. Bývají to absolventi IES UK nebo oboru oceňování na VŠE. Jsou to lidé, kteří jsou zdatní v Excelu a v matematice. Musí to být takový „oceňovací benchmarkový typ“, který zvládá pracovat s údaji, porovnávat je a  analyzovat je. Je to hodně o pečlivé práci s čísly a trošku také vizionářství, protože se často dívají do budoucna.

Na zaměstnance z ostatních týmů finančního poradenství tedy nemáte tak specifické požadavky na vzdělání či předchozí zkušenosti?

Dá se říci, že u ostatních není background tak úzký. V Due Diligence by měli mít znalosti účetnictví a cení se schopnost prohlédnout věci do detailu a učinit z nich závěr, jestli tvrzení druhé strany sedí nebo nesedí. V Corporate Finance by měli být lidé zaměření na to udělat obchod. Musí umět vstřebat víc oborů, jako je audit, modelování apod. Ani v jednom nemusí být dokonalí, ale musí vědět, jak věci fungují, proč se na trhu něco děje. Musí umět syntetizovat informace, které dostávají, umět to prodat klientovi a dál pak za klienta dalším stranám. Ve Forensic jsou spíš analytici, musí rozumět technologiím, financím nebo procesům v bance. Někdy jsou to až policejní metody, například sbírání důkazů, evidence, vyhodnocování. Takže ten rejstřík je poměrně široký, ale bereme spíše lidi s praxí. Většina kolegů, kteří u nás momentálně pracují, má zkušenosti z nějaké firmy, kde se starali například o bezpečnost. Ale pokud mají mladí lidé o tento obor skutečně zájem, mohou samozřejmě začít takzvaně od píky.

Můžou k vám studenti nastoupit už během studia? Nabízíte třeba stáže?

Nabízíme, ale ne v takové míře. Ta naše práce je totiž náročná na intenzitu a nedá se naplánovat. Vycházíme z potřeb klienta nebo z řešení krizové situace, která najednou nastává. Proto jsou například i part-time úvazky u nás složitější v tom, že člověk nemůže říct „já jsem tady jenom tři dny v týdnu“, když se zrovna tento týden vyjednává v bance, jestli prodlouží život nějaké firmě. Nicméně z dlouhodobého hlediska se práce se studenty samozřejmě vyplatí. U nás jsou nejvíce ve Valuation & Modeling a jsou to právě studenti, kteří už jdou ve škole tímto směrem a mají jasný obor. Tady to funguje dlouhodobě. U ostatních týmů to je spíše nárazové, ale učíme se s tím pracovat a chceme tímto směrem jít. Teď třeba zkoušíme využití stážistů v Corporate Finance, kde máme mladé nadějné lidi už od třetích ročníků vysoké školy.

Trávíte spolu čas i mimo práci?

Ano, což bych chtěl velmi ocenit. I když je práce v našem oddělení náročná a lidé zde často tráví hodně času, plánují ještě spoustu společných aktivit mimo Deloitte. Zejména ti mladší jsou v tomto směru hodně iniciativní. Je tady třeba volejbalový tým, organizujeme společné akce, např. vody, hory, večerní akce nebo sportovní aktivity. A plus samozřejmě klasické firemní akce – ski tripy, teambuildingy, Beerfest. Je zkrátka vidět, že to tady lidi baví, jak po pracovní stránce, tak po té lidské.

Původní profesí jsi daňař. Jak ses dostal do Financial Advisory?

Já jsem se věnoval a dosud také věnuji Tax M&A a International Tax, což jsou přeshraniční daňové situace nebo vysloveně nákupy a prodeje firem. Patří sem i návazné aktivity, jako jsou otázky, jak se postaví struktura skupiny, která entita má koupit kterou, jak to má financovat, co může poskytnout financující bance jako záruku nebo jak se v případě dalšího prodeje budou rozdělovat peníze z této transakce. Takže jsem dělal vlastně širší M&A a díky tomu jsem dlouhá léta seděl s týmem Financial Advisory. Když se tady pak řešily personální otázky, dostal jsem nabídku, zda bych nechtěl mít na starosti celou tuto oblast. Nedělám tedy úplně to, co dělají kolegové ve FAS, ale není to tak vzdálené, jak by se mohlo zdát. V současné době si stále držím velkou agendu daňového M&A a daňový tým mám nedaleko od sebe.

Finanční poradenství Seriál - FAS
Deloitte živě 

Výsledky nového průzkumu: ESG strategie jako podceňovaný nástroj zvyšování odolnosti společností

Jelikož se trhy v důsledku krize způsobené nemocí covid-19 potýkají se zvýšenou volatilitou, tlak na firmy a investory, aby své aktivity diverzifikovali a zajistili tak odolnost svých obchodních operací, bude dále zvyšovat poptávku po ESG přístupech v investování (zahrnující environmentální, sociální a správní aspekty). V našem nejnovějším vydání Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě jsme se zeptali investiční komunity ve sféře private equity, jak se bude situace na trzích vyvíjet a zdali je nezbytné při investování ESG faktory zohledňovat. 

2. 10. 2020
Deloitte živě 

Nejčastější fuck-upy při vývoji e-commerce řešení souvisí se špatnou prací s daty

Kdo není online, jako by nebyl, říká známé byznysové pravidlo. Virtuální prostředí se totiž stále více stává běžnou součástí našich životů, přičemž pandemie koronaviru tento trend ještě posílila. A pokud i firmy chtějí udržet krok s dobou, musí na tuto vlnu naskočit co nejdříve. Že to ale není krok jednoduchý, o tom se přesvědčila už řada podnikatelů. O své zkušenosti se zaváděním e-commerce řešení se v rámci našeho live streamu podělili zástupci významných technologických firem Liftago, ABRA Software a INVENTI. 

1. 10. 2020