Deloitte živě 

Vše pro firmy: Nákupy, prodeje, restrukturalizace, úvěry u bank. Poznejte Corporate Finance z oddělení FAS

Příprava atraktivních marketingových prezentací, briefování klientů, tvorba obchodní strategie a vyjednávání s klienty i investory, analytická práce s Excelem. I takto rozmanitá může být pracovní náplň, pokud pracujete v týmu Corporate Finance. Pojďme si tento tým, který v Deloitte funguje v rámci oddělení finančního poradenství, představit ve čtvrtém díle našeho seriálu o Finance Advisory Services.

Tým Corporate Finance (CF) se skládá ze tří linií. První je M&A. Tady je důležité zmínit, že zatímco samostatný tým M&A Transaction Services, který jsme si představili v předchozím díle, se zaměřuje především na finanční due diligence při různých transakcích, tým M&A v rámci CF provází klienty od prvotní fáze nákupního či prodejního procesu až do konce. Druhou linií je Restructuring, který především pomáhá firmám dostat se z finanční tísně a znovu se vrátit do běžného chodu. Třetí linie se zabývá Debt & Capital Advisory a pomáhá firmám při získávání financování pro jejich další aktivity, a to formou úvěrových nástrojů u bank či jiných alternativních zdrojů kapitálu.

Tři linie – tři oddělené týmy?

Dalo by se to tak říci, ale neplatí to striktně. V současné době sice funguje model, v němž lidé pracují v jedné jimi preferované linii a do druhých dvou programově nepřecházejí, ale jsou situace, kdy se to stát může. Například když má jeden z týmů hodně práce, zatímco jiný v určité chvíli nikoliv. Nebo pokud kdokoliv sám projeví zájem vyzkoušet si projekty ve všech třech oblastech. „Řekl bych, že to je naše velká výhoda, protože u konkurence mají ty týmy rozdělené a lidi mezi nimi nerotují. Znám hodně lidí, kteří si chtěli zkusit projekt v jiném týmu, nebylo jim to dovoleno a oni tu firmu kvůli tomu opustili,“ říká Jakub Veiner, který do týmu Corporate Finance, konkrétně do M&A, nastoupil před rokem.

Chcete se dozvědět více o celém oddělení FAS? Přečtěte si rozhovor s vedoucím partnerem finančního poradenství Miroslavem Svobodou.

M&A: Od Excelu přes marketing až po školení klientů

Tým M&A nejčastěji pomáhá firmám v situaci, kdy se chtějí prodat a hledají kupce. Buď zástupci takovýchto firem Deloitte sami osloví, nebo si je vytipuje M&A tým na základě informací z trhu. Hlavním důvodem pro prodej je většinou ten, že zakladatelé svoji společnost nemají komu předat. „Naše práce začíná tím, že musíme firmu důkladně poznat a porozumět, jak funguje. Poté sestavíme seznam potenciálních kupců a prodiskutujeme s majitelem, které subjekty jsou pro něj přijatelné,“ vysvětluje Jakub, jak práce na projektu začíná.

Na vybrané investory se pak posílá tzv. teaser. Je to asi dvoustránkový marketingový materiál, který představuje prodávanou firmu v tom nejlepším světle a který musí na první pohled zapůsobit. Investorům, kteří se na základě teaseru ozvou, se následně zasílá informační memorandum. „To je už rozsáhlejší dokument, třeba o 60 stranách, který popisuje celou firmu od A do Z. Co dělá, jaké má tržby, jaký je tam management, na jakých trzích působí, jaké má produkty či jak se odlišuje od konkurence,“ popisuje Jakub.

Poté následují tzv. manažerské prezentace. Na tato setkání tým M&A často i své klienty připravuje. Snaží se jim poradit, jakým způsobem odpovídat, na co klást důraz, čemu se vyhnout apod. „Investoři si také firmu na vlastní oči prohlédnou, ověří si, že reálně existuje, že tam jsou například stroje, zaměstnanci atp.,“ přibližuje zákulisí vyjednávání Jakub.

Následně si investoři firmu ocení, projdou procesem due diligence a poté předkládají nabídku. „Tu pak společně procházíme a chceme od nich vědět, jak k dané ceně došli a jak o celé transakci přemýšlejí. Předposledním krokem je jednání o finální podobě smlouvy, kam jsou již zapojeni i právní poradci. Naše práce víceméně končí podepsáním smlouvy a vypořádáním tzv. closingem, kdy je transakce oficiálně uzavřena.“

Občas se i nakupuje…

Druhým typem projektu, i když méně častým, je nákup firmy pro klienta. „Nejprve si s klientem ujasníme, jakou firmu chce koupit, jak velikou a z jakého regionu. Poté uděláme velký search několika našimi databázemi, z nichž mu vyjedeme nabídky firem, které odpovídají jeho kritériím. Následně oslovíme ty, které si klient vybere,“ říká Jakub. Na prvním e-mailu velmi záleží. Musí kontaktní osobu, nejčastěji majitele firmy, na první pohled zaujmout. Zároveň v něm ale nesmí být prozrazeno nic, co není v danou chvíli žádoucí – například jméno klienta. „Potom se sejdeme s těmi, kteří projeví zájem. Prozradíme, kdo je potenciální investor a za jakých podmínek chce firmu koupit. Poté probíhají jednání a my pomáháme klientovi firmu ocenit a případně koupit.“

Co dělají ostatní „lajny“ v rámci CF?

Restructuring se zaměřuje na záchranu firem, které jsou ve finančních problémech a hrozí jim úpadek. Jedná se většinou o dlouhodobou spolupráci, v rámci které tým klientům pomáhá se sestavením reorganizačního plánu, jednáním s věřiteli či hledáním potenciálních investorů. Jak Restructuring tým zachraňoval textilku se 160letou historií, si můžete přečíst v našem článku.

Debt & Capital Advisory pomáhá svým klientům sehnat financování na jejich další potřeby. Toto financování může být jak formou úvěrových nástrojů (bankovní úvěry, dluhopisy), tak jinou alternativní formou kapitálu (crowdfunding, ekvitní financování apod.). V dnešní době nízkých úrokových sazeb se ale většinou jedná právě o úvěrové financování.

Byla by tu jedna volná židle…

Tým Corporate Finance nabízí momentálně příležitost rozjet kariéru právě v jejich řadách. Ideálním kandidátem je člověk s finančním vzděláním, který zvládá práci s Excelem a Power Pointem, ale který má také  dobré prezentační dovednosti a umí komunikovat s lidmi. „Měl by to být člověk s komplexními schopnostmi, se selským rozumem a s přehledem o tom, co se děje na trhu. A především by ho to mělo bavit a měl by mít zájem se učit,“ doplňuje Jakub.

Sledujte pracovní nabídky na www.deloitte.cz/kariera nebo www.jsmedeloitte.cz.

Občas můžeme slyšet, že se dnes do velkých nadnárodních firem mnohým mladým lidem nechce a raději hledají práci v menších firmách či ve startupech. Jakub si ale myslí, že začít kariéru ve velké firmě je výhodnější. „Přichází k nám lidé, kteří mají dva tři roky praxe z malé firmy a chtějí jít na úroveň manažera, ale tak to u nás nechodí,“ upozorňuje Jakub a doporučuje: „Řekl bych, že je vždycky lepší začít v zavedené firmě, jako je Deloitte, kde tě vycepují, naučíš se spoustu věcí a osvojíš si důležité návyky. Odtud pak můžeš vždycky jít někam jinam a zase se vrátit zpátky. Ale ta cesta jít nejdříve do startupu nebo menší firmy a pak teprve do nadnárodní společnosti už je poněkud složitější.“

Deloitte není korporát

Přes všechny výše uvedené argumenty mohou v mnoha lidech podvědomě převládat obavy, jestli zvládnou neosobní prostředí velké společnosti nebo jaké vztahy vládnou na pracovišti. To jsou samozřejmě obavy oprávněné, nicméně nikoliv v souvislosti s Deloitte. Deloitte totiž není korporát, ale tzv. partnership, jehož partneři – vlastníci – ve firmě pracují a řídí ji osobně. A pozná se to třeba hned při vstupu do nové budovy, v níž od února sídlí. Její interiér je moderní, otevřený, plný netradičně pojatých zákoutí pro neformální setkávání, ale i běžnou práci. Už jste někdy pracovali třeba na houpačce? Další typickým „deloitím“ znakem je tykání. Všichni zaměstnanci si od prvního dne tykají, nezáleží na postavení ani na věku.

Jak sám přiznává, obavy z velké firmy měl i Jakub. „Bál jsem se, že tady budou namyšlení lidi, že si s nimi nesednu, že to budou lidi, které zajímá jen práce a nedá se s nimi o ničem jiném bavit. A pak jsem zjistil, že jsou úplně normální, že si strašně rádi popovídají o tom, co včera vařili, kde byli o víkendu nebo kam jedou na dovolenou. A platí to, ať už jde o šéfa, nebo o kolegu na stejné pozici. Lidi jsou pro mě jedním z největších plusů v Deloitte,“ uzavírá Jakub.

Přečtěte si také další díly seriálu o Financial Advisory Services. Dozvíte se například, čím se zabývá tým Valuation & Modeling a proč je skvělé rozjet kariéru v M&A Transaction Services.

Kariéra v Deloitte Seriál - FAS

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right