Technologie  Lidé 

Flexibilita pracovní síly a ochota k rekvalifikaci? Klíčové faktory na cestě k úspěšné automatizaci v ČR

Strojové učení, umělá inteligence, robotika a další technologie budou mít bezesporu významný dopad na vývoj české ekonomiky, zejména proto, že mohou podpořit ekonomický růst, růst mezd, výnosnost kapitálu i další charakteristiky ekonomiky. Co ale ovlivní zásadním způsobem, to je trh práce, protože více než polovina zaměstnanců je vystavena vysokému riziku automatizace.

Velmi důležitou roli proto bude hrát flexibilita pracovních sil a ochota k rekvalifikaci, přitom bude platit, že čím častěji je pracovník nucen vyhodnocovat a řešit nové problémy, tím méně je jeho pozice náchylná k automatizaci. Automatizace postihuje především rutinní manuální práci a čím dál tím více se bude týkat také rutinní kognitivní práce. Naopak interpersonální, tzv. měkké dovednosti nejsou doménou robotů, a ještě hodně dlouho budou.

V České republice je aktuálně vystaveno vysokému riziku automatizace 51 % pracovních míst, 21 % střednímu a 28 % riziku nízkému. Označení vysoké riziko automatizace evokuje negativní konotace, v konečném důsledku to ale pro ekonomiku jako celek nemusí být zásadní, vždy je nutné zvážit absolutní počty zaměstnaných v jednotlivých odvětvích. Například ve zpracovatelském průmyslu by v Česku (a pochopitelně také v řadě jiných zemí) větší zapojení robotů mohlo omezit nedostatek zaměstnanců, kterým aktuálně český průmysl trpí.

Z jednotlivých odvětví by z automatizace a robotizace v ČR mělo nejvíce těžit zemědělství (zvýšení výkonu v horizontu 16 let o 126 %), stavební sektor (93 %) a zpracovatelský průmysl (85 %). Naopak nejméně robotizace nejspíše ovlivní oblast vzdělávání (19 %), sociální a zdravotní péče. Pro udržení nízké nezaměstnanosti budou klíčové mobilita pracovní síly, flexibilita pracovních trhů a schopnost a ochota lidí učit se stále novým znalostem a dovednostem. Pokud tyto tři podmínky budou splněny, s velkou pravděpodobností se technologické nezaměstnanosti vyhneme a budeme těžit z růstu produktivity, který nám přinese.

Bude mít ale technologický pokrok v 21. století na společnost jiné dopady, než jaké přinesly předchozí průmyslového revoluce? Bezesporu ano… Stále více a více se nám totiž daří posouvat hranice automatizace hlouběji do teritoria kognitivní a nerutinní práce, a to tam, kde jsme si dřív dovedli nahrazení člověka strojem jen stěží představit.

Nenechte si ujít další podobná témata:

Více než polovina pracujících v České republice bude v následujících letech vystavena automatizaci, nejvíce jsou ohroženy pozice jako pokladní, řidiči nebo kancelářský typ práce. Jak se na nové změny připravit? Stačí opustit myšlenku, že celý život strávíte v jednom oboru, najít si chuť k rekvalifikaci a flexibilně reagovat na nové pracovní příležitosti. Čtěte dál, máme pro vás hlavní závěry ze studie Deloitte Automatizace práce v ČR aneb proč se (ne)bát robotů.

Automatizace Robotika Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right