Daně 

Globální minimální daň: návrh české transpozice byl schválen vládou ČR

Dne 16. srpna 2023 schválila vláda ČR návrh nového zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin. Jedná se o transpozici směrnice Rady (EU) 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii, která reflektuje modelová pravidla OECD projektu BEPS z prosince roku 2021 s názvem „Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)“.

V souvislosti s předložením zákona se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila tento návrh již v prvním čtení tak, aby mohl nabýt účinnosti nejpozději  31. prosince 2023, což je nejzazší datum transpoziční lhůty.

Připomínáme, že nová právní úprava se bude týkat poplatníků, kteří jsou součástí velké vnitrostátní skupiny nebo velké nadnárodní skupiny s ročními výnosy ve výši alespoň 750 mil. eur. Tyto skupiny jsou pak povinny zajistit, aby v každém státě, ve kterém mají své pobočky, stálé provozovny atd., odvedly daň v minimální výši, která odpovídá efektivní sazbě 15 %.

Český zákon o dorovnávacích daních kromě přiřazované dorovnávací daně zavádí i českou (vnitrostátní) dorovnávací daň. Aktuální znění návrhu zákona je dostupné na stránkách ODok.

OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right