Lidé 

HR trendy v Česku: Úkolem leaderů je vytvářet inspirativní prostředí a zaměstnancům pomáhat v hledání smyslu práce

Trendy v oblasti lidského kapitálu se každý rok v některých částech poměrně výrazně obměňují, v jiných ale zůstávají obdobné. Zatímco před dvěma lety hráli hlavní roli mileniálové, loni nejvíce rezonovaly termíny jako zaměstnanecká zkušenost a vzdělávání pracovníků, a letos zase pracovní prostředí prošlo zásadními proměnami. Pandemie koronaviru pozici největších trendů posílila a urychlila jejich nástup. Pomohla odfiltrovat to, na čem záleží více, a na čem naopak méně. Čemu tedy české firmy přikládají největší prioritu? A jaký je teď hlavní úkol leaderů?

Pro české firmy je suverénně tím největším trendem pocit sounáležitosti a smysluplnost práce, konkrétně je v průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020 za důležité označilo 91 % respondentů. Z logiky věci vyplývá, že nikdo nechce být v práci odříznutý od kolektivu i dění – férový přístup zaměstnavatele k pracovníkům byl odjakživa základním stavebním kamenem sounáležitosti. Jak ale na to? Jak zajistit, aby každý zaměstnanec rozuměl své roli a byl si vědom hodnoty, kterou na cestě za společným cílem přináší? To je teď hlavní úkol leaderů.

Nemusíte mít ale k dispozici průzkum, abyste si nedali pět a pět dohromady a nedospěli k závěru, že zaměstnanci, kteří se cítí ztotožněni s firemní strategií a zároveň si jsou vědomi vlastního přínosu, lépe pracují a přispívají k dosažení vyššího výkonu celé firmy. Práce je pak baví, což je velmi důležitý faktor, bez nadsázky dnes i ten nejdůležitější.

Aby je ale práce mohla bavit, musí vidět smysl v tom, co dělají. Musí vidět, že jejich práce zapadá do velké skládačky, stejně tak, že si jejich výkonu firma cení. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, i negativní feedback dokáže nakopnout tím správným směrem. Jen musí být správně podaný. O tom pozitivním pochopitelně ani nemluvě.

V práci strávíme opravdu velkou část našeho života a na tomhle kolotoči se všichni svezeme jen jednou. Tak proč dělat zbytečné dusno? Zaměstnanci by se měli cítit dobře, potřebně, práce by je měla naplňovat. Hozená rukavice je teď na vás. Vy máte při řízení svých kolegů v tomto ohledu obrovskou moc. Pamatujte na to.

Výsledky našeho průzkumu opakovaně ukázaly, že Česko je v zavádění wellbeingových strategií ve vysokém nadprůměru. Světový průměr je 21 %, české firmy jsou na hodnotě 35 %. Více než třetina (38 %) z nich pak svým zaměstnancům nabízí programy na podporu fyzického a mentálního zdraví. Na druhou stranu, pouze 12 % českých firem ale následně měří efektivitu těchto programů. Ve světě to přitom dělá téměř polovina. Co dalšího jsme zjistili? Projděte si kompletní výsledky průzkumu Trendy v oblasti lidského kapitálu v ČR i ve světě.

Pracovní svět je přitom v mnoha ohledech nejistý a tento strach může způsobit zaměstnancům úzkost, která se projeví na výsledcích jednotlivce a následně třeba i na výkonu celé firmy. To si tak nějak samo říká o přehodnocení celkového konceptu práce – od představy práce jakožto prostředku k výplatě nutné k pokrytí všech účtů k pocitu uspokojení (a tady se zase dostáváme na začátek k samotné podstatě, tedy ke smyslu práce). Na práci by však mělo být nahlíženo především jako na platformu, která pomáhá každému jednotlivci odhalit to nejlepší ze sebe. Wellbeingové strategie jsou pro firmu i její zaměstnance výborným krokem k tomu, jak zajistit soulad toho všeho. Předpokladem ale je, že tento koncept bude nedílnou součástí práce.

Jak wellbeing zaintegrovat do práce samotné?

  1. Umožněte svým zaměstnancům, aby práci vykonávali z místa i v čase, které jim vyhovují
  2. Navyšte autonomii ve volbě úkolů, na kterých budou pracovat
  3. Zaveďte částečné pracovní úvazky a jiné alternativní formy zaměstnávání tak, aby lépe vyhovovaly aktuální životní situaci zaměstnance

Hledání souvislostí v přehlceném informačním světě

Informace a znalosti vždy byly a budou základním klíčem k úspěchu. Jsou si toho vědomy i české firmy, které toto téma vidí jako jedno z nejdůležitějších. Proto není s podivem, že třetím hlavním trendem tohoto roku je management znalostí.

Jen čistá polovina z českých firem se ale cítí připravena na zavádění konkrétnějších řešení, např. v podobě informačních platforem pro své zaměstnance. A celých 60 % dotázaných leadrů považuje za největší bariéru v zavádění efektivního řízení znalostí přetrvávající fungování v samostatných organizačních jednotkách. Což je velký problém, protože dnešní množství produkovaných informací je na vrcholu a stále exponenciálně roste.

Společnosti čelí náročnému úkolu, a sice tomu, jak správnou informaci podat správnému člověku na správném místě ve správný čas. Naprosto rozhodující je také umět využít správnou technologickou platformu.

Flexibilní benefity pro každou fázi života

A co se týká odměňování, na trhu můžeme pozorovat nesoulad mezi tím, co od odměn očekávají zaměstnanci, a tím, co jim jsou zaměstnavatelé zvyklí nebo snad ochotní poskytovat. Klíčem k win-win situaci je přitom flexibilní a indiviudualizovaný přístup k odměnám.

Nejlepším příkladem jsou benefity, které reagují na životní situace zaměstnanců a dokáží pokrýt každou fázi jejich života. Otcovské volno nad rámec zákona při narození juniora, příspěvek na dovolenou nebo dětský tábor, bonus při odchodu do důchodu jako odměna za roky práce pod jednou značkou, poradny pro řešení soukromých problémů, které pomáhají s financemi, právními záležitostmi či zdravím.

Čím více lidský přístup, tím vyšší motivace, loajalita a důvěra zaměstnanců. Čím jasnější smysl práce, tím větší spokojenost. Na obou stranách. To zní dobře. Co říkáte?

HR trendy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right