Lidé  Deloitte živě 

Můžete být v práci sami sebou? Pak poznáte, jestli se firma drží DEI strategie

„Inkluzivní myšlení a diverzita jsou jednou z našich největších konkurenčních výhod. V Deloitte chceme, aby se každý cítil komfortně, aby mohl být sám sebou a měl možnost se úspěšně rozvíjet. Toho lze dosáhnout pouze vytvořením pracovní kultury, která je založená na principech inkluzivního chování, základech respektu a ocenění rozmanitosti ve všech jejích formách,“ říká k DEI strategii (Diversity, Equity, Inclusion) Tereza De Bardi, partnerka v oddělení poradenských služeb Deloitte ČR. Jak ale poznat, že ve firmě důraz na diverzitu a inkluzi zafungoval? A co to firmě může přinést? O tom se Tereza rozpovídala v rozhovoru pro dReport.

Co vlastně strategie DEI znamená?

Rozmanitost, rovnost a začlenění, jak by se dala slova přeložit z angličtiny, jsou pro řadu firem v dnešní době velkým přínosem – a žadatelé o práci na ně dost pohlíží. Jaká je ale přesně definice? „Pro mě osobně DEI znamená kulturu postavenou na hodnotách různorodosti a férovosti. Pro mě je diverzita rozdílnost názorů, zkušeností, přístupů a talentů a inkluze pak umožňuje těmto rozdílnostem prostor,“ myslí si Tereza. Podle ní je důležité, zda strategie ve firmě funguje. Je totiž třeba se na celou problematiku dívat z různých pohledů. „Tedy z pohledu zaměstnance, leadershipu, HR nebo i externího pozorovatele.“ Lidé by si pak měli klást otázky jako: Můžu být v práci sám sebou? Daří se nám udržet zaměstnance přiměřeně dlouho ve firmě? Jsme preferovaným zaměstnavatelem na trhu? „Všechny tyto úhly musí fungovat, jinak je něco špatně,“ dodává Tereza.

quote icon

„Přínos pro firmu je jasný, diverzita přináší inovace a kreativitu, inkluze znamená bezpečný prostor a důvěru, rovnost pak zajistí férové šance pro všechny.“

author name Tereza De Bardi, partnerka v oddělení poradenských služeb Deloitte ČR

Jak se dá taková spokojenost „změřit“?

V Deloitte k tomu slouží hned několik nástrojů. Spokojenost měříme pomocí dotazníkového šetření (takzvaný People Survey) a míru inkluze, důvěry a respektu pomocí Ethics Survey. „Stejně tak přihlížíme k míře odchodovosti či retence. Tyto nástroje nám dávají největší přímý vhled do cítění a angažovanosti zaměstnanců. Nejlepším měřítkem a potvrzením, že naše DEI strategie funguje, je ale především přímá a osobní zpětná vazba od těch, kterých se týká – od našich zaměstnanců,“ myslí si Tereza.

Daří se Deloitte v této oblasti?

Podle Terezy jsou pro Deloitte tato témata nejenom kulturní prioritou. „Tak jako ostatní firmy jsme na cestě k velké vizi, k cíli, který jsme si dali jako organizace, ale i jako společnost, ve které žijeme. Téma je velmi komplexní a je to běh na dlouhou trať, k cíli máme ještě daleko. Ale jsem hrdá, že můžu říct, že jsme jedni z těch, kteří běží vepředu a udávají směr.“

Jaký je přínos pro firmu, která se DEI strategii rozhodne zavést?

Přínos pro firmu je jasný, diverzita přináší inovace a kreativitu, inkluze znamená bezpečný prostor a důvěru, rovnost pak zajistí férové šance pro všechny. To všechno je vítězná formulace pro rostoucí a udržitelný byznys. „Nastavení efektivní DEI kultury je komplexní proces, který vyžaduje dostatek času a energie a kupodivu ne tolik finančních prostředků. Jako první bych se zaměřila na vedení firmy. Pouze pokud v iniciativu věří management a je připravený v jejím rámci konat, může být úspěšně akceptována zaměstnanci. Důležité je hned v začátcích této cesty umět odpovědět na otázku, jak a proč se chce firma v oblasti DEI posunout – je to ‚tick-the-box‘, snaha nebo poslaní dělat věci správně.“ Podle Terezy je důležité umět si zodpovědět otázky jako: Je jasná provázanost na byznysové cíle – a jaké cíle to jsou? „Tam bych začala,“ zakončuje.

Zaujalo vás téma? Přečtěte si také rozhovor o tom, jak mohou firmy vyjít vstříc mladším generacím.

Diverzita Dreamjob Kariéra v Deloitte Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right