Lidé 

Informace a znalosti jsou pro úspěch v podnikání zásadní i kritické. Klíčové je nepřehltit se

Není žádným tajemstvím, že znalosti a informace v jakémkoliv oboru jsou klíčovým faktorem pro úspěch v dané oblasti. Bez informací se nelze správně rozhodovat, řídit tým ani společnost. Udržet ale správnou hladinu informovanosti v dnešním informačně přehlceném světě v rámci jednotlivých organizací, společností či týmů, není vůbec jednoduché. Problémem navíc není jen informační přehlcenost, ale i množství nástrojů a platforem, přes něž se dokumenty sdílí. Potvrzuje to i průzkum v rámci studie Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu, v němž 94 % respondentů uvedlo, že je zapotřebí zvýšit sdílení informací. Jaké nástroje znalostního managementu pomohou?

Shromáždit fakta, ať už jde o pracovní či osobní život, a dát jim řád a strukturu a umět si z nich vybrat to důležité, abychom došli ke kvalifikovanému závěru, to je nezbytnost pro každého z nás. Je těžké si představit obchodování na burze, přijímání nových kolegů či přípravu nové obchodní strategie “jen tak”, bez znalosti trhu v dané oblasti, revize životopisu či aktuálních hospodářských výsledků. Stejně tak je obtížně představitelné zakoupení nábytku od jistého švédského výrobce bez již skoro ikonických návodů na sestavení. Informace, návody a doporučení nám zkrátka zjednodušují život a pomáhají nám vyhýbat se omylům či slepým uličkám.

Sdílení informací s uživateli: v rozumném množství, stručně, jasně

Pokud už informace budeme mít shromážděné a strukturované, je potřeba se zamyslet nad formou a způsobem, jak je s uživateli sdílet. Jednoznačně se ukazuje, že zdlouhavé návody a manuály nejsou využívány a ani obliba osobních či online procesních a znalostních tréninků není příliš vysoká. Uživatelé si přejí mít informace přesně v tom okamžiku, kdy je skutečně potřebují. A rozhodně ne všechny, jen ty, které jsou potřebné pro projekt či aktivitu, jimž se aktuálně věnují. K tomu se nabízí různé nástroje znalostního managementu, které dovedou poskytnout tzv. kontextuální nápovědu (SAP Enable Now, WalkMe, Whatfix, ServiceNow).

Vedle správné hladiny informovanosti je podle studie Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu důležité i zachování informací a znalostí, a to konkrétně pro 76 % respondentů. Na tuto oblast je potřeba nahlédnout ze dvou stran. Jednak z pohledu ztráty informace, pokud daný člověk ze společnosti odejde a informace nebude zaznamenaná, ale pak také z hlediska možné ztráty její aktuálnosti. Nezbytností jsou proto pravidelné kontroly a aktualizace.

Toto jsou nástroje, které umožní vytvoření znalostní databáze a přípravy interaktivních průvodců. Ty jsou pak k dispozici uživatelům přímo v systému. To znamená, že získají relevantní informaci přesně v okamžiku, kdy ji potřebují. Není tedy nutné se dopředu učit proces či ovládání dané aplikace. Důležité je, že k jejich vytvoření není zapotřebí programátorská znalost – lze je vytvořit se základní sadou počítačových dovedností.

Jaká je přidaná hodnota těchto nástrojů?

  • poskytují relevantní informace ve správný čas,
  • ušetří čas na trénink,
  • sníží počet uživatelských dotazů na linku zákaznické podpory.

Oblast řízení znalostí je ale samozřejmě ještě širší.
Rozlišujeme 4 základní okruhy:

  1. zákaznický systém (Customer management system),
  2. expertní znalostní systém (Expert Knowledge system),
  3. správa dokumentů (Document management system),
  4. systém pro správu obsahu (Content management system).

Pro každou společnost je tedy důležité si vždy dobře rozmyslet, jaké řešení je nejvhodnější a které půjde propojit s jejich systémy a aplikacemi. A to s jak již implementovanými, nebo teprve výhledově zvažovanými. Každá z těchto oblastí umožňuje více a více aktivit posouvat do digitální podoby. Ať již formou správných a aktuálních informací v dashboardech, online formulářích a dokumentech či navazujících workflow. Trend digitalizace pracovního prostředí je již plně rozběhnutý a nezastavitelný. Čím dříve se na něj připravíte, tím lépe.

V současné době jsou informace relativně snadno dostupné, a to převážně online. Ne vždy tomu ale bylo stejně. Pokud se ohlédneme pár (desítek) let zpět, dostat se ke správné informaci mohl být oříšek. Statista.com uvádí, že před 10 lety byly vytvořeny 2 zettabyty informací (2 triliardy bytů, 2×1021) a v letošním roce je odhad již na úrovni 59 zettabytů a v roce 2024 pak 149 zettabytů.

HR trendy
Technologie  Lidé 

Kancelářím odzvonilo. Home office se během pandemie osvědčil, firmy plánují do budoucna umožnit práci odkudkoli

Home office se v důsledku koronavirové pandemie stal poměrně často skloňovaným pojmem. A je zřejmé, že trend přesouvání pracovního místa do našich domovů (resp. mimo kancelář) bude mít vliv na naši práci i do budoucna. Není proto radno jej podceňovat – na jedné straně sice přináší zaměstnancům pohodlí a flexibilitu, na straně druhé může být i zdrojem stresu a frustrace. Podívejte se společně s námi pod pokličku budoucnosti práce a pracovního prostředí a zjistěte, jak mohou společnosti nastavit efektivní a udržitelný model práce odkudkoliv a stát se virtuálními organizacemi. Tentokrát se zaměříme na téma pracovního místa. 

28. 5. 2021
Lidé 

HR analytika: Správná práce s daty může firmám snížit fluktuaci zaměstnanců i zlepšit systém reskillingu

HR analytika je v současnosti jedním z nejvýznamnějších trendů v oblasti lidského kapitálu. Ačkoliv byla data zaměstnanců původně chápána jako exkluzivita pro oddělení lidských zdrojů, nyní je začínají firmy stále více úspěšně využívat s přesahem do dalších oblastí. Správná práce s takovými daty a jejich interpretace mají totiž výrazně pozitivní vliv na chod firmy, pomáhají s odhalováním a řešením problémů spojených s lidským kapitálem, a dokonce je lze využít i při vzdělávání a reskillingu lidí. Důležité je, aby se firmy nebály do HR analytiky investovat, našly silného projektového leadera a naučily se používat správná data na správných místech. 

20. 5. 2021
Lidé 

Pojetí wellbeingu se mění, dobře by se měl zaměstnance cítit už při práci samotné

Wellbeing v práci. Jedna z aktuálních priorit, která hýbe světem lidského kapitálu. Aby také ne, když právě rovnováha mezi osobním a pracovním životem je v současné době křehčí než kdy dříve. Své o tom ví jeden z nejpopulárnějších wellbeingových nástrojů – home office. Po roce by to ale tvrdil málokdo. Jak tedy dosáhnout na osobní pohodu při práci? Jak změnit přístup ke schůzkám a plánování pracovních rozvrhů, aby byla práce z domova udržitelná i za aktuálních podmínek? A co když wellbeing manažery nezajímá? 

13. 5. 2021