Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2023]

Evropská unie aktualizovala seznam jurisdikcí, které nespolupracují v daňové oblasti. Italská vláda schválila návrh legislativního nařízení, kterým do své daňové legislativy implementuje Pilíř II. Podle Soudního dvora EU jsou pravidla německé dědické daně u nemovitého majetku v rámci EU/EHP v rozporu s evropským právem. Nejen o těchto novinkách se dočtete v aktuálním článku ze světa mezinárodního zdanění.

EU: Aktualizace blacklistu EU

Dne 17. října 2023 oznámila Rada Evropské unie závěry svého nejnovějšího přezkumu unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti („seznam EU“). Revidovaná příloha I seznamu EU zahrnuje tři nové jurisdikce: Antiguu a Barbudu, Belize a Seychely. Zároveň byly vyřazeny tři další jurisdikce: Britské Panenské ostrovy, Kostarika a Marshallovy ostrovy. Rusko na seznamu zůstává.

V této souvislosti bychom rádi upozornili na možné daňové důsledky v České republice, které se budou vztahovat na země uvedené na seznamu. Více v našem článku Rusko na blacklistu EU. Co to znamená pro české daňové poplatníky?.

Itálie: Vláda schválila návrh nařízení zahrnující druhý pilíř a další významná mezinárodní daňová opatření

V říjnu 2023 schválila italská vláda návrh legislativního nařízení, kterým se do italského vnitrostátního daňového právního rámce implementuje směrnice Rady (EU) 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii („Směrnice EU týkající se druhého pilíře“).

Návrh nařízení obsahuje také několik dalších důležitých ustanovení týkajících se některých mezinárodních daňových otázek, mimo jiné např. kritérií pro určení daňového domicilu právnických osob, změn režimu ovládaných zahraničních společností (CFC), které jsou rovněž podstatné pro aplikaci osvobození od daně z příjmů v případě držby podílů, a zavedení daňové pobídky, která má podpořit podniky, aby „přesouvaly“ své podnikání zpět do Itálie z jurisdikcí mimo EU či Evropský hospodářský prostor (EHP).

Německo:

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že hodnota německé dědické daně u nemovitého majetku v rámci EU/EHP je v rozporu s evropským právem

Dne 12. října 2023 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozsudek ve věci BA (C-670/21) týkající se německých pravidel pro výpočet dědické daně z nemovitého majetku nacházejícího se mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). SDEU dospěl k závěru, že německé pravidlo o dědické dani, podle kterého se nemovitý majetek nacházející se ve třetí zemi oceňuje plnou hodnotou, zatímco nemovitý majetek nacházející se v EU nebo EHP se oceňuje pouze 90 % jeho hodnoty, je v rozporu se zásadou EU o volném pohybu kapitálu.

Poznatky k návrhům na další omezení odpočtu úroků

Návrh tzv. zákona o příležitostech růstu („Growth Opportunities Act“) v rámci daňové reformy obsahuje řadu různých daňových opatření, přičemž jedním z nejdůležitějších návrhů pro zahraniční investory směřující do Německa je zpřísnění pravidel pro omezení odpočtu úroků. Nové opatření by obecně mělo začít platit od 1. ledna 2024. Zvláštní pozornost je třeba věnovat navrhovaným změnám pravidel pro omezení odpočtu úroků, jakož i návrhu na zavedení „pravidla maximálního úrokového stropu“, aby bylo možné vyhodnotit případné důsledky.

Velká Británie: Daňový a celní úřad (HMRC) zveřejnil další pokyny k definici výzkumu a vývoje pro daňové účely

Dne 31. října 2023 zveřejnil britský daňový a celní úřad (UK HM Revenue & Customs, HMRC) nový soubor pokynů s názvem „Pomoc při zjišťování, zda je vaše činnost považována za výzkum a vývoj pro daňové účely“ (Help to see if your work qualifies as Research and Development for tax purposes (GfC3)). Pokyny jsou součástí nového programu HMRC „Pokyny pro dodržování předpisů“ (Guidance for Compliance, GfC), v němž jsou uvedeny názory HMRC na řadu složitých nebo obecně nesprávně pochopených daňových rizik ve Velké Británii.

Belgie: Evropská komise předložila podnět k SDEU ohledně postupu Belgie v případu chybné implementace ustanovení směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) týkající se ovládaných zahraničních společností (CFC)  

Komise oznámila své rozhodnutí o předložení podnětu dne 19. dubna 2023, neboť Belgie neprovedla legislativní změny do dvou měsíců od obdržení odůvodněného stanoviska Komise. Konkrétní sporný bod se týká čl. 8 odst. 7 směrnice, podle něhož by měl být mateřské společnosti poskytnut daňový odpočet veškerých daní zaplacených ovládanou zahraniční společností (CFC) v jejím daňovém domicilu. Belgické začlenění směrnice do vnitrostátního právního rámce odpočet daní zaplacených ovládanou zahraniční společností neumožňuje.

Chcete se o důležitých daňových novinkách z celého světa dozvědět více a být vždy v obraze? Pak sledujte náš web tax@hand, kde najdete veškeré důležité informace z oblasti mezinárodního zdanění.

ATAD Výzkum a vývoj SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right