Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – březen

Rakousko zavedlo pravidla pro ovládané zahraniční společnosti. Evropská komise se možná odvolá v případu belgické státní pomoci. Kypr nastavil nová pravidla pro stanovení úrokových sazeb pro srážky pomyslných úroků. A Francie představila nový zákon o danění digitálních služeb. Nejen o těchto novinkách se dočtete ve zprávách z oblasti mezinárodního zdanění.

Rakousko: Zavedení pravidel pro ovládané zahraniční společnosti
Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti, jež se vztahují na pasivní příjmy generované ovládanou zahraniční společností nebo stálou provozovnou v zahraniční, které v zahraničí podléhají nízkému nebo nulovému zdanění, byla nově zavedena v Rakousku s platností od 1. ledna 2019. Za nízké zdanění se považuje situace, kdy skutečná daňová zátěž v zahraničí nepřesáhne 12,5 procenta.

Evropská komise: Možné odvolání v případu belgické státní pomoci
Komisařka EU pro hospodářskou soutěž oznámila, že Evropská komise možná podá odvolání proti rozhodnutí Tribunálu ze dne 14. února 2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Komise z roku 2016, podle něhož belgický režim regulace nadměrného zisku představuje nezákonnou státní podporu.

Kypr: Pravidla pro stanovení úrokových sazeb pro srážky pomyslných úroků
Od roku 2019 je jako determinant pro stanovení srážek pomyslných úroků z vlastního kapitálu využívána úroková sazba  10letých vládních dluhopisů k 31. prosinci 2018.

Francie: Daň z digitálních služeb
Dne 6. března 2019 představila francouzská vláda zákon, kterým navrhuje zavedení 3% daně z digitálních služeb se zpětným účinkem k 1. lednu 2019 a upravuje plánované progresivní snižování sazby daně z příjmu právnických osob. Pro více informací týkajících se zdanění digitálních služeb viz samostatný článek.

Německo: Zavedení daňové pobídky v oblasti výzkumu a vývoje
Ministerstvo financí zvažuje vydání legislativního návrhu, který by zavedl novou daňovou pobídku v oblasti výzkumu a vývoje, a to v podobě odpočtu způsobilých výdajů ve výši 25 % v průběhu čtyřletého období 2020–2023.

Lucembursko: Snížení sazby daně z příjmu právnických osob
Rozpočet zveřejněný dne 5. března 2019 obsahuje návrh na snížení standardní sazby daně z příjmu právnických osob z 18 % na 17 %. Bude-li návrh schválen, snížení bude platné zpětně od 1. ledna 2019.

Slovensko: Zvýšení superodpočtu na výzkum a vývoj
Vláda dne 21. února 2019 navrhla zvýšení superodpočtu pro společnosti se způsobilými výdaji v oblasti výzkumu a vývoje. Bude-li návrh schválen, budou změny platné od roku 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daň z digitálních služeb Výzkum a vývoj Daň z příjmů Mezinárodní zdanění Úroky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020