Daně  Deloitte živě 

Letos budeme daně na stát odvádět 174 dnů, den daňové svobody připadne na 23. června

174 dní – přesně tak dlouho budeme v roce 2019 odvádět daně na stát. Vydělávat na sebe začneme 23. června 2019, na kdy podle našich výpočtů připadne den daňové svobody. Podobně jako my jsou na tom Němci a Slovinci. Nejméně dnů budou daně pro stát odvádět Rumuni, kteří se dne daňové svobody dočkají už v dubnu, nejdéle si počkají Francouzi, Belgičané a Dánové.

Daně v praxi: Jen správně vedené účetnictví už nestačí

Celková daňová zátěž v ČR sice mírně klesá, poplatníci a plátci ale dlouhodobě pociťují nárůst daňové agendy. „Podnikatelé nad plněním svých daňových povinností stráví poměrně hodně času, a to i proto, že v řadě případů nevysvětlují pouze nesprávnosti, které sami uvedli ve svých hlášeních, ale objasňují nesprávně uvedené údaje svých obchodních partnerů,“ říká Radka Mašková, ředitelka daňového oddělení v Deloitte.

Roboti nepotřebují kafe ani nedovolenou a pomohou vám vypořádat se s rostoucími požadavky daňového reportingu. Přečtěte si v našem dalším článku, jak na ně.

Zatímco dříve se finanční úřady zaměřovaly na jednotlivosti, v poslední době posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka/plátce na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení a dalších informačních zdrojů. To klade větší nároky na správné nastavení systémů i schopnosti, znalosti a pravidelné proškolení zaměstnanců daňových poplatníků. „Již dávno ale pro prokázání správnosti vykázané daně nestačí pouze správně vedené účetnictví a dokládající účetní doklady. Poplatník/plátce je v řadě případů povinen své tvrzení prokázat, archivuje proto velké množství nejrůznější dokumentace související s jeho činností,“ doplňuje Radka Mašková.

Rok 2019 v Česku: Utlumování ekonomického růstu

Podle hlavního analytika Deloitte Davida Marka by v následujících měsících měla celková daňová zátěž v české ekonomice klesnout. „Pomohlo tomu přeřazení vybraných služeb a zboží ze základní sazby DPH do první či druhé snížené sazby DPH. Jedná se například o vodné, stočné, stravovací služby, opravy jízdních kol či kadeřnické a holičské služby. Měnila se také celá řada parametrů daně z příjmu fyzických osob. V rámci spotřebních daní bylo nově zavedeno zdanění zahřívaných tabákových výrobků. Dlouhodobě míra zdanění v České republice stoupá a již nyní podle data dne daňové svobody patříme do horní poloviny zemí EU podle výše celkové daňové zátěže,“ vysvětlil David Marek.

Jaký bude další vývoj? Projděte si klíčová zjištění z ekonomického výhledu pro letošní rok.

Daňová zátěž Den daňové svobody Daňový reporting
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019