Lidé 

Lord of HR aneb jak lze dovednosti z herního prostředí uplatnit v práci i během náborového procesu

Přicházíte na pracovní pohovor. Personalista vás usazuje k počítači, pouští vám hru, vy hodinku v herním prostředí „paříte“ a pak se dozvíte, jestli jste na danou pozici přijati. To není sen. I tak může vypadat náborový proces. Dovednosti jako strategické myšlení, práce v týmu, komunikativnost, předvídavost, kreativita či zvládání krizových situací patří mezi klíčové herní dovednosti. A čím dál tím více platí, že co se v gamingu naučíš, v praxi pak uplatníš. Zejména u mladých lidí bez pracovní praxe mohou právě zkušenosti z gamingu nahradit prázdné kariérní řádky a otevřít jim dveře k novým pracovním příležitostem.

Hrajete hry? Napište to do CV!

Doporučení uvádět ve svém životopise zajímavé koníčky a záliby, aby CV upoutalo personalistovu pozornost,  není nijak nové. Přesto se možná ještě nedávno nejeden uchazeč z řad vášnivých gamerů zdráhal tento svůj zájem otevřeně prezentovat a řekněme si upřímně, málokdo by zrovna tohle bral za výhodu. Doba se ale mění. Gaming a esport už dávno nejsou jen o neefektivně stráveném volném času. Naopak představují další možností, jak si osvojit klíčové dovednosti nutné pro rozjezd pracovní kariéry.

Gaming totiž skutečně učí řadě dovedností a schopností, které jsou v práci zapotřebí. Ať už je to entuziastický přístup, kdy člověk dělá něco naplno, nebo když se dále zdokonaluje v dovednostech, jako jsou týmovost, analytické a logické myšlení či komunikace s ostatními. A praxe nám ukazuje, že je na čase se začít ptát, jestli fakt, že je někdo úspěšným hráčem, nemůže být předpokladem pro to, že bude dobře „hrát“ i v práci v rámci svého týmu.

Deloitte fandí esportu

Esport nás baví. Vydáváme studie, mapujeme ekosystém esportu, pořádáme live streamy. Jsme partnerem organizace Czech Electronic Sport Association (CESA), jejímž cílem je zvýšit povědomí o esportu v Česku – v rámci této spolupráce streamujeme 3E: Akademické mistrovství, které pořádá Esportovní studentská asociace (ESA). Spolupracujeme také s ESUBA, s nejúspěšnějším profesionálním herním týmem v ČR a SR. Další informace najdete na stránce věnované esportu: www.deloitte.cz/esport.

Jak bych zareagovala já, kdybych v uchazečově CV viděla např. výčet dosažených úspěchů v rámci gamingu nebo to, co se během hraní naučil? V první řadě bych se zeptala, proč se rozhodl tuto informaci uvést. Protože když už si to do životopisu dáte, zřejmě máte pocit, že vás to někam posouvá, něco vás to učí, něco tím získáváte. Je to pro vás nějaký benefit a považujete to za důležitou součást vašeho soukromého i profesního života. A tím pádem je to pro nás HRisty důležitá informace. Zvláště absolventi či studenti, kteří se dosud nemohou prokázat žádnou relevantní praxí, nám tak naznačí svůj potenciál a reálné schopnosti, které mohou z her přenést do skutečného pracovního světa.

Které schopnosti a dovednosti z her uplatníte v práci?

  • Strategické a logické myšlení
  • Týmový duch
  • Komunikační dovednosti
  • Schopnost ujmout se vedení
  • Rozhodnost, pohotovost, vytrvalost
  • Zvládání stresu

Pohovor jako playground

V současné době v Deloitte zkoumáme vybrané online hry a zjišťujeme, které kompetence se v nich dají vypozorovat. Jde vlastně o podobný princip, na němž fungují různé „playgroundy“ neboli „case studies“, kdy uchazeči předložíme určitou situaci a ptáme se ho, jak by ji hypoteticky řešil. Začlenění herních prvků do náborového procesu u určitých pozic tak dostává konkrétnější podobu. V rámci další metody zase sledujeme, jakou roli si například při stavění mostu v rámci pětičlenného týmu ten který kandidát zvolí, a podle toho usuzujeme, jakou roli by na sebe vzal v týmu v klasickém pracovním procesu.

Výhody toho všeho? Zatímco při klasických náborových metodách si uchazeč stále velmi bytostně uvědomuje, že se právě účastní výběrového řízení, výhodou počítačové hry je, že hraní člověka natolik pohltí, že zapomene na okolí a přestane se „hlídat“. Na jedné straně se tak do jisté míry eliminuje stres, který může být pro leckoho svazující, na straně druhé se kandidát může projevovat autentičtěji, právě proto, že jedná v rámci hry ve známém prostředí. A my můžeme jeho počínání sledovat a ověřit si jeho reálné schopnosti v simulovaném světě.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right