Daně 

MPO vyhlásilo dotační výzvu na špičkové IT vybavení pro podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. dubna 2023 vyhlásilo dlouho očekávánou výzvu I. Virtuální podnik v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Jedná se o dotační podporu na pořízení nových nevýrobních technologií a na zvyšování úrovně automatizace a digitalizace procesů podniků.

Alokace pro výzvu je ve výši 500 mil. Kč a je určena pouze pro malé a střední podniky všech druhů podnikatelských činností, které budou své projektové záměry realizovat mimo území hlavního města Prahy (sídlo podniku nicméně může být i v Praze). Čerpat lze podporu až do výše 200 000 eur v režimu de minimis, míra podpory se pohybuje od 30 % do 40 % v návaznosti na velikost žadatele o dotaci.

Na co konkrétně lze podporu čerpat: 

Podpořeny budou investice do IT vybavení, které významně napomáhají posunout úroveň automatizace a digitalizace podniku jako například:

Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 3. 7. 2023 a bude probíhat do 2. 11. 2023. Jedná se o průběžnou výzvu, projekty tedy budou hodnoceny v pořadí, v jakém byly podány, až do vyčerpání alokace. Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu je pak stanoven na 31. 7. 2025.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Program Potenciál podpoří výzkumnou a vývojovou infrastrukturu podniků

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Program Potenciál podpoří výzkumnou a vývojovou infrastrukturu podniků
OP TAK Digitalizace Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right