Účetnictví 

Nové konsolidované znění IFRS přijatých EU je k dispozici

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové konsolidované znění všech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví platných v Evropské unii.

Poslední konsolidované znění zahrnovalo mezinárodní účetní standardy a související interpretace vydané nebo přijaté Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) do 15. října 2008. Nové konsolidované znění nyní zahrnuje standardy a související interpretace vydané nebo přijaté IASB a přijaté Evropskou komisí do 8. září 2022, takže zahrnuje také všechny úpravy stávajících standardů, které jsou v účinnosti pro účetní období začínající 1. ledna 2023. Jedinou výjimkou jsou úpravy IAS 12 Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře, které byly vydány až v květnu 2023.

Chcete-li zobrazit nové konsolidované znění v Úředním věstníku EU, klikněte na odkazy v angličtině a češtině.

Jak na zveřejňování účetních pravidel od 1. ledna 2023

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Jak na zveřejňování účetních pravidel od 1. ledna 2023
Evropská komise IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right