Daně 

Novinky z DPH [květen 2023]

Vláda v rámci svého Ozdravného balíčku představila nová pravidla pro DPH, která přináší změny výše sazeb a nové zařazení řazení u některých položek. Účinnost novely zákona o DPH v oblasti nemovitostí se posouvá na leden 2024. A Generální finanční ředitelství aktuálně připravuje tři informace související s DPH. Podrobnosti najdete v květnových novinkách z DPH.

Vládní návrh změn sazeb DPH

Jak jsme vás již informovali, vláda ČR zahrnula do stabilizačního daňového balíčku i změny v oblasti DPH. V principu se navrhované kroky omezují pouze na úpravu sazeb DPH a přeřazení některých položek mezi jednotlivými sazbami. Od roku 2024 by měly být zavedeny tři sazby DPH, a to nulová sazba, 12% snížená sazba a 21% standardní sazba. Současně některé položky, které dnes podléhají 10% či 15% sazbě daně, budou přeřazeny na seznam plnění podléhajících sazbě standardní. Konkrétně se jedná o kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo a noviny. Právě poslední položka je nejčastěji zmiňována jako silně problematická, neboť tištěná média tak budou fakticky podléhat třem různým sazbám DPH: sazba 0 % bude relevantní u knih, sazba 12 % bude platná pro časopisy a sazbě 21 % budou podléhat noviny. Je otázkou, jakým způsobem budou příslušné komodity rozlišeny v zákoně o DPH. Nejasnosti panují také kolem přeřazení veškerých nápojů (kromě kohoutkové vody) do 21% sazby DPH, neboť informace prezentované veřejnosti si vzájemně odporují.

Posun účinnosti novely zákona o DPH v oblasti nemovitostí

Senát ČR počátkem května přijal změnu v účinnosti nových stavebních předpisů, včetně související novely zákona o DPH. Změny, které se od 1. 7. 2023 měly v zákoně o DPH dotknout definice rodinného či bytového domu, tak budou účinné až od ledna 2024.

Připravované informace GFŘ

Jak jsme vás již informovali, Generální finanční ředitelství připravuje v současné době tři informace v oblasti DPH. Níže shrnujeme, v jakém stavu se přípravné práce nachází:

  • Pokud jde o informaci k uplatňování DPH v oblasti nemovitostí, jde v principu o pouhou konsolidaci starších materiálů, které Generální finanční ředitelství v průběhu let vydalo. GFŘ prakticky setrvá na názorech, které byly již v předchozích informacích zveřejněné, bez významného věcného posunu. V zásadě se tak nebude měnit přístup k posouzení stavebního pozemku, funkčního celku, k roli katastru nemovitostí při určení typu stavby apod. S ohledem na posun účinnosti nových stavebních předpisů a novely zákona o DPH z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024 (viz příspěvek výše) nebude informace ani reagovat na chystaná nová pravidla. Generální finanční ředitelství dále oznámilo, že informace bude vydána později, než bylo původně v plánu (pravděpodobně nejdříve v červenci 2023).
  • GFŘ naopak již dokončuje informaci k určení základu při darování zboží do potravinových bank, respektive obecně při darování zboží, které je již prakticky neprodejné. Nadále platí, že GFŘ u takového darování umožní stanovit základ daně v minimální výši. Podle našich informací by poslední verze připravovaného dokumentu nadále měla obsahovat i názor, že při rozdání zboží, které nenaplnilo podmínku neprodejnosti, se základ daně odvíjí od aktuální tržní ceny obdobného zboží. To je v rozporu s tím, jak na zdaňování rozdávání zboží nahlíží evropská DPH pravidla.
  • Přípravné práce na informaci, která měla významně zasáhnout do způsobu zdanění majetku vytvořeného vlastní činností, budou nejspíše ukončeny. Je velmi pravděpodobné, že daná informace nebude nikdy publikována, neboť institut majetku vyrobeného vlastní činností by mohl být v blízké budoucnosti zcela vyjmut ze zákona o DPH.

Judikatura SDEU

Dobíjení elektromobilů

V rozhodnutí ve věci C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej určil Soudní dvůr, že plnění uskutečňovaná na dobíjecích stanicích pro elektromobily mají být kvalifikována jako dodání zboží, i když je spojeno s celou řadou služeb (vyhledávání stojanů prostřednictvím aplikace, parkování po čas nabíjení apod.). Tento názor nejspíše významněji nezmění praxi v ČR.

Zdanění neoprávněného odběru elektřiny

Rozhodnutí SDEU ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen, které se týkalo zdanění neoprávněného odběru elektrické energie za paušální náhradu, potvrdilo nutnost aplikace DPH na úplatu hrazenou odběratelem. Domníváme se, že přístup SDEU je plně v souladu s pravidly aplikovanými v ČR a že jeho názor nemění nic v otázce zdaňování neoprávněné spotřeby služeb.

Ozdravný balíček v kontextu daňových změn

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Ozdravný balíček v kontextu daňových změn
Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right