COVID-19 

Omezení vývozu osobních ochranných prostředků

Vzhledem k současné situaci související s pandemií COVID-19 a zvýšené spotřebě osobních ochranných prostředků přistoupila Evropská unie k omezení jejich vývozu. Opatření se vztahuje na ochranné brýle a clony, obličejové štíty, roušky, ochranné obleky a rukavice, bez ohledu na to, zda zboží pochází z Unie, či nikoliv. Vývoz limitovaného množství těchto produktů může být povolen na základě licence a pouze v omezených případech, tj. zejména k humanitární pomoci, zásobování zahraničních operací EU, k podpoře WHO a jiných nouzových operací.

Vývozce bude povinen zažádat u příslušných orgánů v zemi usazení o licenci v písemné či elektronické podobě. Členské státy jsou povinny žádost vyřídit ve lhůtě 5 pracovních dní od poskytnutí veškerých požadovaných informací. V případě, že se ochranné prostředky nacházejí ve více členských státech, je vývozce povinen tuto skutečnost uvést v žádosti a může dojít k prodloužení stanovené lhůty pro vydání licence na 10 pracovních dnů. V České republice povolení vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez předložení tohoto vývozního povolení je vývoz zakázán.

Omezení se nevztahuje na vývoz do Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Andorry, San Marina, Vatikánu, na Island a Faerské ostrovy a do některých zámořských zemí, a to zejména z důvodu úzkého propojení s evropským jednotným trhem.

Omezení vývozu předmětného zboží by mělo být zavedeno po dobu 6 týdnů, tj. do 26. dubna 2020.

COVID-19 Koronavirus Nepřímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right