Technologie  Právo 

Online komunikační nástroje jsou dobrým pomocníkem na home office, provází je však bezpečnostní rizika

Kybernetická bezpečnost v poslední době žije nutností vypořádat se s riziky použití telekonferenčních služeb či zranitelností IT zdravotnických zařízení. Zajímavým projektem je možnost nabídnout část výpočetního výkonu běžných zařízení lidí pro účely boje s nemocí COVID-19. Chcete se dozvědět více? Podrobnější informace najdete v našem květnovém TechLaw zpravodaji.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem květnovém TechLaw zpravodaji:

NÚKIB upozornil na rizika audio a video konferenčních služeb

V souvislosti s pandemií nového koronaviru se velké množství schůzek a hovorů přeneslo do online prostředí. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal upozornění, ve kterém poukazuje na rizika spojená s používáním online konferenčních služeb. NÚKIB v této souvislost zmínil zejména široce rozšířenou službu Zoom. Sama Zoom Video Communications, Inc. představila svůj 90denní plán na posílení bezpečnosti této služby.

NÚKIB vydal varování před útoky na zdravotnická zařízení a nemocnicím nabízí pomoc

Koncem loňského roku jsme byli svědky kybernetického útoku na nemocnici v Benešově a nyní během pandemie koronaviru si hackeři pro svůj útok vybrali Fakultní nemocnici Brno. Útok měl za následek převoz pacientů i nucené zasílání odebraných vzorků do ostatních nemocnic. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nyní vydal varování, ve kterém upozorňuje na hrozící spear-phishingové kampaně, jejichž přípravná fáze již údajně probíhá. Cílem těchto kampaní, které se tváří jako pocházející od důvěryhodného zdroje, mají být primárně zdravotnická zařízení. Jedná se teprve o druhé varování vydané na základě zákona o kybernetické bezpečnosti, ke kterému se NÚKIB uchýlil. Úřad také v zápatí vydal k varování podrobnější doporučení. NÚKIB ve spolupráci se sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény a provozovatelem Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, v současnosti nabízí nemocnicím pomoc, která spočívá v monitoringu zranitelností a bezpečnostních školení.

Boj proti pandemii Covid-19 prostřednictvím projektu Folding@home

Projekt Folding@home, v rámci kterého mohou dobrovolníci přes internet propůjčit výpočetní výkon svého počítače k simulování skládání proteinů, se zapojil do boje proti koronaviru. Účastníci projektu tak nyní mohou propůjčit výkon svých grafických karet k provedení náročných výpočtů, které vědcům pomohou pochopit chování tohoto nového viru.

Home office Cybersecurity TechLaw zpravodaj
Právo 

Legal News [červenec 2021]: Je možné udělit zaměstnanci souhlas s konkurenční činností s podmínkou?

Formulací „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nelze podle rozhodnutí Nejvyššího soudu vymezit předmět podnikání. V případě dluhu, který vznikl před uzavřením manželství, není možné za předpokladu, že byla sepsána dohoda o odděleném jmění, vést exekuci proti manželovi povinného. Nejvyšší soud definoval rozdíl mezi překročením zástupčího oprávnění a jednáním bez zmocnění. Přečtěte si červencové Legal News, v nichž vám i tentokrát přinášíme významná stanoviska a rozhodnutí soudů. 

29. 7. 2021
Právo 

Soukromé finanční instituce jsou novými strážci environmentální regulace, mění se i postoj soudů

Regulací v oblasti environmentálního práva neustále přibývá, což značí, že udržitelnost je stále důležitějším tématem, které se přímo týká jednotlivců, firem i států. Dohled nad dodržováním nových pravidel už však nezajišťují pouze inspekce životního prostředí, ale nově i soukromé finanční instituce. A nový přístup k problematice mají i soudy, jejichž rozhodnutí přímo ovlivňují odpovědnost firem a států za klimatickou změnu. Přečtěte si, co nejdůležitějšího se událo ve druhém čtvrtletí roku 2021 ve světě environmentálního práva, a seznamte se s regulatorními novinkami, které budou mít vliv na budoucnost udržitelného byznysu celé Evropské unie. 

28. 7. 2021
Právo 

EU chce dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, poté bude usilovat o negativní emise

Existenční hrozba vyplývající z klimatické změny vyžaduje, aby EU i členské státy zvýšily své ambice a zintenzivnily svá opatření. To se promítá nejen v postoji Unie k evropskému právnímu rámci pro klima a v neustálém získávání a analýze dat (například ve vztahu k uhlíkovým sazbám), ale také ve změně rozhodovací soudní praxe. V nedávném přelomovém rozsudku nizozemský soud totiž poprvé nařídil soukromé společnosti, aby své počínání uzpůsobila potřebě boje s klimatickou změnou. 

28. 7. 2021