Daně 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců: příjem žádostí bude brzy zahájen

Odborné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců bude již brzy možné podpořit dotací ve výši až 10 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. Vyhlášení výzvy č. 47 tohoto programu je plánováno na březen 2023. Dotaci mohou získat podniky všech velikostí včetně společností se sídlem v Praze.

Operační program Zaměstnanost plus je v programovém období 2021–2027 klíčovým nástrojem pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus, zaměřeného na oblast sociálního začleňování, budoucnosti práce a zaměstnanosti.

Pro podnikatelské subjekty plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí během března vyhlásit výzvu č. 47, ve které si podniky všech velikostí rozdělí 1 mld. Kč. Výzva je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, které se týká odborných a klíčových kompetencí. Předpokládané parametry výzvy jsou následující:

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky všech velikostí
 • Celé území ČR včetně Prahy

Jaké výdaje lze podpořit:

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Technické a jiné odborné vzdělávání – včetně např. IT, účetnictví, ekonomiky, práva
 • Jazykové vzdělávání

Forma, míra a výše podpory:

 • Podpora v režimu de minimis
 • Míra podpory 85 %
 • Výše podpory min 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč

Příjem žádostí:

 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 20. 3. 2023
 • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2023
Vzdělávání Zaměstnanci Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right