Daně 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců: příjem žádostí byl již zahájen

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 20. 3. 2023 dlouho očekávanou výzvu s názvem Podnikové vzdělávání. Z této výzvy Operačního programu Zaměstnanost plus můžete získat dotační podporu na odborné vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců ve výši až 6 mil. Kč. Dotaci mohou získat podniky všech velikostí včetně společností se sídlem v Praze.

Operační program Zaměstnanost plus je v programovém období 2021–2027 klíčovým nástrojem pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus, zaměřeného na oblast sociálního začleňování, budoucnosti práce a zaměstnanosti.

Pro podnikatelské subjekty Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo aktuálně zveřejněnou výzvu č. 47, ve které si podniky všech velikostí rozdělí 1 mld. Kč. Výzva je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, které se týká odborných a klíčových kompetencí.

Projekty podpořené v této výzvě budou financovány dle jednotkových nákladů. Výše podpory tak není vázána na skutečně vynaložené náklady, ale je stanovena jednotkami. Sazby jednotkových nákladů za 1 „osobohodinu“ (60 min. vzdělávání 1 osoby) jsou pro všechny typy kurzů stejné a jsou následující:

Jaké výdaje lze podpořit:

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Technické a jiné odborné vzdělávání – včetně např. účetnictví, ekonomiky, práva
 • Jazykové vzdělávání

Všechny kurzy musejí být realizovány externími vzdělávacími subjekty. Forma kurzu může být jak prezenční, tak distanční.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky všech velikostí
 • Státní podniky, státní organizace (kromě škol a školských zařízení)
 • OSVČ
 • Celé území ČR včetně Prahy

Forma, míra a výše podpory:

 • Podpora v režimu de minimis
 • Míra podpory 76,735 %
 • Výše způsobilých nákladů min. 1 mil. Kč, max. 6 mil. Kč

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí: 20. 3. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2023

Maximální délka projektu je nastavena na 2 roky, přičemž zahájení realizace projektu může být nejdříve od 1. 3. 2024 a k ukončení projektu by mělo dojít do 31. 5. 2026.

Podpora nebude poskytována na ze zákona povinná školení zaměstnanců (BOZP, požární ochrana, školení řidičů) a na vzdělávací kurzy IT zaměření.

Vzdělávání Zaměstnanci Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right