Daně 

Program Aplikace byl prodloužen do ledna 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí programu Aplikace, kterým podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj podnikatelských subjektů i výzkumných organizací. Z původního termínu 30. listopadu letošního roku byl program prodloužen až do 31. ledna 2023. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Na co lze získat podporu: Realizace činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru.

Kdo může o dotaci žádat:

  • malé, střední a velké podniky (do 3 000 zaměstnanců bez omezení, nad 3 000 zaměstnanců jen ve spolupráci s MSP)
  • výzkumné organizace

Jaké výdaje lze podpořit:

  • osobní náklady
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
  • náklady na smluvní výzkum
  • režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Místo realizace: celé území ČR mimo Prahu

Výše alokace: 4 mld. Kč

Výše dotace: 2–125 mil. Kč

Míra podpory: 25 % – 80 %, dle činnosti a velikosti podniku

Typ výzvy: kolová

Příjem žádostí: od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

Počet žádostí: Velký podnik smí předložit maximálně 2 žádosti, mále a střední podniky maximálně 3 žádosti.

Program Inovace i ostatní výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost zůstávají prozatím beze změny.

Výzkumné a vývojové aktivity podporuje také aktuálně vyhlášená 8. veřejná soutěž programu TREND – Technologičtí lídři. Více informací o tomto programu najdete v článku Vyhlášení veřejné soutěže programu TREND – Technologičtí lídři.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right