Daně 

Program Doprava 2030: první veřejná soutěž bude brzy vyhlášena

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) zveřejnilo parametry 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – Doprava 2030. Vyhlášení soutěže je avizováno na 26. dubna 2023.

Na co lze získat podporu:

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Program pokrývá výzkum a vývoj celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Výsledkem projektu může být např.: průmyslový/užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, software, poloprovoz, ověřená technologie nebo specializovaná veřejná databáze.

Podporu bude možné čerpat v rámci třech specifických cílů programu:

 • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
 • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
 • Nízkoemisní a ekologická doprava

Jaké výdaje lze podpořit:

 • Osobní náklady
 • Náklady na smluvní výzkum
 • Náklady na investiční vybavení (nástroje, přístroje, technika) v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu

Místo realizace: Celé území ČR včetně Prahy

Míra podpory: až 80 %, pro velké podniky až 65 %

Výše podpory: maximální výše podpory na jeden projekt činí 25 mil. Kč

Termíny a lhůty:

 • Termín vyhlášení veřejné soutěže: 26. 4. 2023
 • Lhůta na podání projektových návrhů: 27. 4. 2023 – 28. 6. 2023
 • Zahájení realizace projektu: leden–únor 2024
 • Ukončení realizace projektu: do června 2026
 • Délka realizace projektu: v rozmezí 12–30 měsíců

Inovační fond: 100 milionů eur pro inovativní projekty v oblasti čistých technologií

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Inovační fond: 100 milionů eur pro inovativní projekty v oblasti čistých technologií
Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right