Nemovitosti 

Smart city: co je klíčem k úspěchu?

Představíme-li si města jako pomyslné živé organismy, chytrá města jsou ta obohacená o fungující „nervovou soustavu“. Jako příklady inovativních řešení lze uvést energeticky soběstačné budovy, carsharing či chytré zavlažování fungující na principu online propojení meteorologických stanic se zavlažovacím systémem.

Chytrá a konkurenceschopná města musí být pro své občany schopná zajistit odpovídající příležitosti, kvalitní služby založené na efektivní dopravě, zdravém životním prostředí a vysoké úrovni infrastruktury. Správně uchopená strategie rozvoje je cesta k odemčení potenciálu města. Aby pravá ruka věděla, co dělá levá, mělo by vedení města zastávat šest funkcí, jež je potřeba kombinovat při řešení vzniklých výzev ohledně vlastního rozvoje.

V případě, kdy se město pustí do tak komplexního projektu, jakým je například revitalizace městské čtvrti, patří k běžné praxi, že se jednotlivé zakázky vypsané za tímto účelem soutěží zvlášť a mají mnoho dodavatelů. Je pak otázkou, zda má vedení města dostatečné kapacity a potřebnou expertízu, aby bylo schopno jednotlivé dodavatele propojit a umožnit jim efektivní spolupráci.

V kontrastu vystupují města, která mají odvahu postupovat více smart v otázce urbánního plánování – to spočívá ve vypsání zakázky jako celku, kdy jeden projektový manažer (ze soukromého sektoru) zastává právě roli koordinačního mostu mezi požadavky města a jednotlivými subdodavateli.

S tímto způsobem řešení má již společnost Deloitte zkušenost z polského města Lodž, ve kterém právě probíhá rozsáhlá revitalizace několika městských čtvrtí v centru města. 

Případová studie – revitalizace centra města Lodž

Třetí největší město Polska z hlediska počtu obyvatel a centrum textilního průmyslu zaznamenalo po roce 1990 krizi způsobenou kolapsem východních trhů. V této souvislosti město vymezilo brownfieldovou oblast, která čelila nejnaléhavějším potřebám z hlediska městské a hospodářské změny a vytvořilo tzv. „Městskou regenerační zónu.“

Společnost Deloitte byla vybrána jako zastřešující projektový manažer, který zodpovídal za celkový harmonogram a dílčí akční plány ve spolupráci s jednotlivými partnery – krajinnými architekty, dopravními inženýry, finančními experty, právníky apod.

Výsledek

Čtyři vzniklé projekty o 151 výstupech při spolupráci jedenácti subdodavatelů a dalších více jak třicet plánů na investice do nemovitostí včetně městských náměstí, budov a parků, které ovlivní ráz centra města a životy více jak sedmi tisíc občanů žijících v obnovených čtvrtích.

Město Lodž díky uvedenému komplexnímu postupu může do budoucna těžit z výrazně šetrnějšího hospodaření s dostupnými zdroji, z dosaženého pozitivnějšího obrazu o vedení města a může se prezentovat jako lídr v oblasti vysokých environmentálních standardů.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right