Lidé  Deloitte živě 

Sociální inovace: Cesta, jak zlepšit kvalitu života lidí bez rozdílu věku

Věděli jste, že loni u nás bylo v exekuci 900 tisíc osob? Nebo že 60 % žen s tříletými dětmi bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené nastoupí na úřad práce? A co teprve problémy závislých osob, které nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a tím pádem zvyšují svůj dluh? Jakékoliv takové problémy vedou k začarovanému kruhu, z nějž bez pomoci není cesty ven. Naštěstí jsou tady sociální inovace, jejichž cílem je najít nové řešení na stávající sociální problémy. A nastavit spolupráci mezi neziskovým a soukromým sektorem a státní správou tak, aby ze změn nejvíce těžili ti, jichž se týkají. Tedy znevýhodněné skupiny ve společnosti, pro něž je obtížné zorientovat se v problematice, natožpak na ni svépomocí najít řešení. A jaká je role Deloitte? Pomáhat vytvářet inkluzivní společnost a zlepšovat kvalitu života lidí, kteří to nejvíce potřebují.

„Naším cílem je vytvořit ekosystém přinášející pozitivní výsledky pro lidi v nepříznivé životní situaci a umožnit jim začlenit se do společnosti,“ říká Natália Križanová z týmu Deloitte Public Innovations, který má sociální inovace na starosti. „Ve spolupráci s partnery ze státní a soukromé sféry a třetího sektoru se chceme dívat na celospolečenské problémy novým pohledem a hledat inovativní řešení, přesněji tedy sociální inovace. A zároveň chceme neziskovým organizacím prostřednictvím optimalizace vedení a nákladů na provoz pomoci zvýšit dopad aktivit, které realizují. A to tak, aby se mohly naplno věnovat aktivitám s přidanou hodnotou, místo toho, aby jim čas ubíraly provozní záležitosti.“

Sociální inovace v praxi: Samota, znevýhodnění i opakovaná kriminalita 

Společné prázdniny handicapovaných dětí a zdravých vrstevníků nebo zdokumentování životního příběhu seniorů mladými dobrovolníky do knihy vzpomínek, i takové mohou být sociální inovace.

„Jde zkrátka o to, aby se pomáhalo znevýhodněným skupinám, ať už to jsou děti, dospělí nebo senioři. Pomoc přitom nespočívá jen v materiální pomoci, jejím cílem je odstranit vyloučení ze společnosti, samotu či problémy spojené s opětovným začleněním do kolektivu. Anebo nabídnout odbornou pomoc jak přímo jednotlivcům, například ve formě právní pomoci nebo finančního poradenství v případě zadlužení, tak organizacím při zefektivňování a rozšiřování služeb pro lidi v nouzi,“ připomíná Filip Rameš z Deloitte, který má v týmu na starost partnerství s neziskovými organizacemi.

Inspirace z praxe? Podívejme se na příklad Dánska… 125 tisíc seniorů ročně spoléhá na vládou dotovaná jídla, přičemž 20 % z nich trpí podvýživou. Průzkum odhalil, že senioři se stydí za potřebu přijímat vládou dotované pokrmy a během stravování jsou často osamělí. A na druhé straně, že zaměstnance kuchyně příprava stejných pokrmů každý den nudí. Řešení? Sociální inovace změnily proces podávání dotovaných obědů. Donášková služba se přeměnila na restauraci, čímž došlo k zajištění 500% nárůstu objednávek vládou dotovaných obědů a spolu s tím ke snížení procenta podvyživených seniorů. I takhle mohou sociální inovace pomáhat.

A mohou být i menšího rozsahu, vyřeší problémy konkrétního města

Přestože to může zprvu znít složitě, s řadou sociálních inovací se setkáváme běžně. Sociální inovace mohou být komplexní na úrovni nadnárodních řešení, jako je např. obchodování s emisemi, tedy Evropskou unií řízený nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů. „Existují ale i sociální inovace menšího rozsahu, které mohou řešit palčivé problémy konkrétního regionu, respektive města,“ doplňuje Jan Sedliačik, vedoucí týmu Deloitte Public Innovations, který má zkušenosti s projekty týkajícími se operacionalizací státní správy.

A jak vůbec sociální inovace vznikají? Každá sociální inovace začíná identifikací příležitosti, respektive potřeby ke změně. Následně lze za pomocí vhodných metod (např. design thinking) začít s návrhem účinného řešení, které uspokojí všechny zainteresované strany. Ten pak dále prochází fází vývoje a testování, kontrolou udržitelnosti řešení a v případě úspěchu dále škálováním, které vede k potenciální systémové změně.

Věděli jste, že…

  • Bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené se 30 % žen s dvouletými dětmi a 60 % žen s tříletými dětmi stává nezaměstnanými? A že ženy s předškolními dětmi jsou často nezaměstnané déle než rok?
  • Dle údajů z roku 2017 v ČR evidujeme kolem 900 tisíc osob v exekuci? Kolem půl milionu z nich má tři a více exekucí, což zásadním způsobem ovlivňuje jejich (ne)schopnost dluhy splácet.
  • Více než 60 % dětí, které prošly výchovnými ústavy, spáchalo trestný čin do roku po propuštění z institucionální péče, a až 40 % z nich dokonce pět a více trestných činů?
  • Velký počet závislých osob, nebo těch, kteří už závislost překonají, není evidován na úřadech práce, tedy neodvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, které jsou při reintegraci vyžadovány? Tím pak samozřejmě dochází k narůstání dluhu a k dalšímu zhoršení již tak náročné situace…

Deloitte jako součást sociálních inovací v ČR

Proč je pro nás téma sociálních inovací důležité? „Společnost Deloitte se řadí do světové špičky firem poskytujících finanční a strategické poradenství a služby v oblasti daňového poradenství a auditu. Je založená na hodnotách inkluzivní společnosti, transparentnosti a zodpovědnosti. Deloitte se celosvětově zaměřuje na vytváření pozitivního celospolečenského dopadu,“ vysvětluje Dominika Wygrysová, odbornice Deloitte na evropské fondy a marketing. A dodává: „V souladu s naší globální vizí ´Děláme věci, které mají význam´, vnímáme odpovědnost a závazek přispět ke zlepšení kvality života v naší zemi.“

Rádi bychom proto našimi znalostmi a zkušenostmi z oblasti strategického a operativního, právního a daňového poradenství a letité práce s veřejnou správou a soukromým sektorem podpořili praktické a inovativní způsoby řešení palčivých celospolečenských problémů. Kromě vlastní dlouholeté praxe jsme také součástí světové sítě Global Corporate Social Responsibility and Sustainability, v rámci které můžeme čerpat z dobré praxe našich zahraničních kolegů.

Aktuálně se Public innovations tým v Deloitte ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje podílí mimo jiné na identifikaci vhodných forem finanční podpory z ESI fondů po roce 2020. Naším cílem je tedy zmapovat výzvy a příležitosti pro sociální inovace v českém prostředí, jakožto i alternativní možnosti jejich finanční podpory, a nabídnout naší expertízu partnerům, kteří chtějí navrhnout či již otestovat účinné řešení komplexních sociálních otázek.

Máte nápad, nebo již existující sociální inovaci, kterou chcete rozvíjet? Jste nezisková společnost a potřebujete poradit se zefektivněním řízení, organizace a nákladů, nebo se zaváděním nových služeb? Dejte nám vědět:


NEPŘEHLÉDNĚTE: Připravujeme pro vás na blogu seriál o sociálních inovacích, v němž vám představíme způsob, jakým se změn podařilo dosáhnout, jakož i další příklady úspěšných sociálních inovací ve světě.

Sociální inovace
Lidé  Deloitte živě 

Konference Dream Big 2018: Sny jsou to, oč tady běží, a nejen mileniálky to moc dobře vědí

Pondělí 12. listopadu – den, který se nesl ve znamení Dream Big konference Marie Claire určené pro ženy z generace mileniálů, dívky plné ambicí, nesplněných snů a touhy naplno využít svůj potenciál. A právě sem si mnoho z nich přišlo pro inspiraci od zkušenějších žen i mužů napříč různými obory, léty praxe i zkušeností. Mezi řečníky byla i řídící partnerka Deloitte – Diana Rádl Rogerová. 

19. 11. 2018
Technologie  Lidé  Deloitte živě 

Ve startupech chtějí pracovat hlavně lidé, kteří chtějí něco změnit, říká Filip Mikschik, zakladatel StartupJobs.com

Ze začátku vlastně nemělo jít ani tak o firmu, ale spíše o jednorázový projekt, který měl lidi vyburcovat k tomu, aby nehledali práci jen ve velkých firmách, ale aby to zkusili právě ve startupech. Po šesti letech portál StartupJobs.com zprostředkoval práci pro 8000 lidí, nejčastěji pro firmy z oblasti startupů, e-commerce a online světa. Poznejte osmnáctou nejrychleji rostoucí technologickou firmu ve středoevropském regionu. 

16. 11. 2018
Daně  Deloitte živě 

Chuť českých firem investovat do výzkumu a vývoje je velká, brzdou je ale nejasný výklad dotačních pravidel

Pro více než polovinu českých firem patří nejistota při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či kontrolními orgány k největším problémům, které provázejí aktuální stav kolem posuzování dotací. Společnosti přitom do vlastního výzkumu a vývoje chtějí investovat, rok od roku toto číslo roste. Jak velká je ale jejich ochota investovat? A jaké překážky jim nejvíce ztěžují jejich činnost? Odpovědi hledal průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR. 

14. 11. 2018