Lidé  Deloitte živě 

Sociální inovace: Cesta, jak zlepšit kvalitu života lidí bez rozdílu věku

Věděli jste, že loni u nás bylo v exekuci 900 tisíc osob? Nebo že 60 % žen s tříletými dětmi bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené nastoupí na úřad práce? A co teprve problémy závislých osob, které nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a tím pádem zvyšují svůj dluh? Jakékoliv takové problémy vedou k začarovanému kruhu, z nějž bez pomoci není cesty ven. Naštěstí jsou tady sociální inovace, jejichž cílem je najít nové řešení na stávající sociální problémy. A nastavit spolupráci mezi neziskovým a soukromým sektorem a státní správou tak, aby ze změn nejvíce těžili ti, jichž se týkají. Tedy znevýhodněné skupiny ve společnosti, pro něž je obtížné zorientovat se v problematice, natožpak na ni svépomocí najít řešení. A jaká je role Deloitte? Pomáhat vytvářet inkluzivní společnost a zlepšovat kvalitu života lidí, kteří to nejvíce potřebují.

„Naším cílem je vytvořit ekosystém přinášející pozitivní výsledky pro lidi v nepříznivé životní situaci a umožnit jim začlenit se do společnosti,“ říká Natália Križanová z týmu Deloitte Public Innovations, který má sociální inovace na starosti. „Ve spolupráci s partnery ze státní a soukromé sféry a třetího sektoru se chceme dívat na celospolečenské problémy novým pohledem a hledat inovativní řešení, přesněji tedy sociální inovace. A zároveň chceme neziskovým organizacím prostřednictvím optimalizace vedení a nákladů na provoz pomoci zvýšit dopad aktivit, které realizují. A to tak, aby se mohly naplno věnovat aktivitám s přidanou hodnotou, místo toho, aby jim čas ubíraly provozní záležitosti.“

Social impact tým společnosti Deloitte se zaměřuje na poskytování poradenství státním, neziskovým a soukromým organizacím aktivním v sociální oblasti, vytváření ekosystému napříč sektory s cílem vytvoření dosáhnutí nejlepších výsledků pro společnost a hledání inovativních řešení pro naléhavé společenské výzvy. Věříme ve vytváření zisku se sociálním dopadem. Podívejte se na naše komplexní poradenství v oblasti sociálního dopadu.

Sociální inovace v praxi: Samota, znevýhodnění i opakovaná kriminalita 

Společné prázdniny handicapovaných dětí a zdravých vrstevníků nebo zdokumentování životního příběhu seniorů mladými dobrovolníky do knihy vzpomínek, i takové mohou být sociální inovace.

„Jde zkrátka o to, aby se pomáhalo znevýhodněným skupinám, ať už to jsou děti, dospělí nebo senioři. Pomoc přitom nespočívá jen v materiální pomoci, jejím cílem je odstranit vyloučení ze společnosti, samotu či problémy spojené s opětovným začleněním do kolektivu. Anebo nabídnout odbornou pomoc jak přímo jednotlivcům, například ve formě právní pomoci nebo finančního poradenství v případě zadlužení, tak organizacím při zefektivňování a rozšiřování služeb pro lidi v nouzi,“ připomíná Filip Rameš z Deloitte, který má v týmu na starost partnerství s neziskovými organizacemi.

Inspirace z praxe? Podívejme se na příklad Dánska… 125 tisíc seniorů ročně spoléhá na vládou dotovaná jídla, přičemž 20 % z nich trpí podvýživou. Průzkum odhalil, že senioři se stydí za potřebu přijímat vládou dotované pokrmy a během stravování jsou často osamělí. A na druhé straně, že zaměstnance kuchyně příprava stejných pokrmů každý den nudí. Řešení? Sociální inovace změnily proces podávání dotovaných obědů. Donášková služba se přeměnila na restauraci, čímž došlo k zajištění 500% nárůstu objednávek vládou dotovaných obědů a spolu s tím ke snížení procenta podvyživených seniorů. I takhle mohou sociální inovace pomáhat.

A mohou být i menšího rozsahu, vyřeší problémy konkrétního města

Přestože to může zprvu znít složitě, s řadou sociálních inovací se setkáváme běžně. Sociální inovace mohou být komplexní na úrovni nadnárodních řešení, jako je např. obchodování s emisemi, tedy Evropskou unií řízený nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů. „Existují ale i sociální inovace menšího rozsahu, které mohou řešit palčivé problémy konkrétního regionu, respektive města,“ doplňuje Jan Sedliačik, vedoucí týmu Deloitte Public Innovations, který má zkušenosti s projekty týkajícími se operacionalizací státní správy.

A jak vůbec sociální inovace vznikají? Každá sociální inovace začíná identifikací příležitosti, respektive potřeby ke změně. Následně lze za pomocí vhodných metod (např. design thinking) začít s návrhem účinného řešení, které uspokojí všechny zainteresované strany. Ten pak dále prochází fází vývoje a testování, kontrolou udržitelnosti řešení a v případě úspěchu dále škálováním, které vede k potenciální systémové změně.

Věděli jste, že…

  • Bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené se 30 % žen s dvouletými dětmi a 60 % žen s tříletými dětmi stává nezaměstnanými? A že ženy s předškolními dětmi jsou často nezaměstnané déle než rok?
  • Dle údajů z roku 2017 v ČR evidujeme kolem 900 tisíc osob v exekuci? Kolem půl milionu z nich má tři a více exekucí, což zásadním způsobem ovlivňuje jejich (ne)schopnost dluhy splácet.
  • Více než 60 % dětí, které prošly výchovnými ústavy, spáchalo trestný čin do roku po propuštění z institucionální péče, a až 40 % z nich dokonce pět a více trestných činů?
  • Velký počet závislých osob, nebo těch, kteří už závislost překonají, není evidován na úřadech práce, tedy neodvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, které jsou při reintegraci vyžadovány? Tím pak samozřejmě dochází k narůstání dluhu a k dalšímu zhoršení již tak náročné situace…

Deloitte jako součást sociálních inovací v ČR

Proč je pro nás téma sociálních inovací důležité? „Společnost Deloitte se řadí do světové špičky firem poskytujících finanční a strategické poradenství a služby v oblasti daňového poradenství a auditu. Je založená na hodnotách inkluzivní společnosti, transparentnosti a zodpovědnosti. Deloitte se celosvětově zaměřuje na vytváření pozitivního celospolečenského dopadu,“ vysvětluje Dominika Wygrysová, odbornice Deloitte na evropské fondy a marketing. A dodává: „V souladu s naší globální vizí ´Děláme věci, které mají význam´, vnímáme odpovědnost a závazek přispět ke zlepšení kvality života v naší zemi.“

Rádi bychom proto našimi znalostmi a zkušenostmi z oblasti strategického a operativního, právního a daňového poradenství a letité práce s veřejnou správou a soukromým sektorem podpořili praktické a inovativní způsoby řešení palčivých celospolečenských problémů. Kromě vlastní dlouholeté praxe jsme také součástí světové sítě Global Corporate Social Responsibility and Sustainability, v rámci které můžeme čerpat z dobré praxe našich zahraničních kolegů.

Druhý díl seriálu o sociálních inovacích popisuje dva příklady ze zahraničí. Můžeme je aplikovat také u nás?

Aktuálně se Public innovations tým v Deloitte ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje podílí mimo jiné na identifikaci vhodných forem finanční podpory z ESI fondů po roce 2020. Naším cílem je tedy zmapovat výzvy a příležitosti pro sociální inovace v českém prostředí, jakožto i alternativní možnosti jejich finanční podpory, a nabídnout naší expertízu partnerům, kteří chtějí navrhnout či již otestovat účinné řešení komplexních sociálních otázek.

Máte nápad, nebo již existující sociální inovaci, kterou chcete rozvíjet? Jste nezisková společnost a potřebujete poradit se zefektivněním řízení, organizace a nákladů, nebo se zaváděním nových služeb? Dejte nám vědět:

Seriál - sociální inovace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right