Lidé  Deloitte živě 

Sociální inovace: Cesta, jak zlepšit kvalitu života lidí bez rozdílu věku

Věděli jste, že loni u nás bylo v exekuci 900 tisíc osob? Nebo že 60 % žen s tříletými dětmi bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené nastoupí na úřad práce? A co teprve problémy závislých osob, které nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a tím pádem zvyšují svůj dluh? Jakékoliv takové problémy vedou k začarovanému kruhu, z nějž bez pomoci není cesty ven. Naštěstí jsou tady sociální inovace, jejichž cílem je najít nové řešení na stávající sociální problémy. A nastavit spolupráci mezi neziskovým a soukromým sektorem a státní správou tak, aby ze změn nejvíce těžili ti, jichž se týkají. Tedy znevýhodněné skupiny ve společnosti, pro něž je obtížné zorientovat se v problematice, natožpak na ni svépomocí najít řešení. A jaká je role Deloitte? Pomáhat vytvářet inkluzivní společnost a zlepšovat kvalitu života lidí, kteří to nejvíce potřebují.

„Naším cílem je vytvořit ekosystém přinášející pozitivní výsledky pro lidi v nepříznivé životní situaci a umožnit jim začlenit se do společnosti,“ říká Natália Križanová z týmu Deloitte Public Innovations, který má sociální inovace na starosti. „Ve spolupráci s partnery ze státní a soukromé sféry a třetího sektoru se chceme dívat na celospolečenské problémy novým pohledem a hledat inovativní řešení, přesněji tedy sociální inovace. A zároveň chceme neziskovým organizacím prostřednictvím optimalizace vedení a nákladů na provoz pomoci zvýšit dopad aktivit, které realizují. A to tak, aby se mohly naplno věnovat aktivitám s přidanou hodnotou, místo toho, aby jim čas ubíraly provozní záležitosti.“

Sociální inovace v praxi: Samota, znevýhodnění i opakovaná kriminalita 

Společné prázdniny handicapovaných dětí a zdravých vrstevníků nebo zdokumentování životního příběhu seniorů mladými dobrovolníky do knihy vzpomínek, i takové mohou být sociální inovace.

„Jde zkrátka o to, aby se pomáhalo znevýhodněným skupinám, ať už to jsou děti, dospělí nebo senioři. Pomoc přitom nespočívá jen v materiální pomoci, jejím cílem je odstranit vyloučení ze společnosti, samotu či problémy spojené s opětovným začleněním do kolektivu. Anebo nabídnout odbornou pomoc jak přímo jednotlivcům, například ve formě právní pomoci nebo finančního poradenství v případě zadlužení, tak organizacím při zefektivňování a rozšiřování služeb pro lidi v nouzi,“ připomíná Filip Rameš z Deloitte, který má v týmu na starost partnerství s neziskovými organizacemi.

Inspirace z praxe? Podívejme se na příklad Dánska… 125 tisíc seniorů ročně spoléhá na vládou dotovaná jídla, přičemž 20 % z nich trpí podvýživou. Průzkum odhalil, že senioři se stydí za potřebu přijímat vládou dotované pokrmy a během stravování jsou často osamělí. A na druhé straně, že zaměstnance kuchyně příprava stejných pokrmů každý den nudí. Řešení? Sociální inovace změnily proces podávání dotovaných obědů. Donášková služba se přeměnila na restauraci, čímž došlo k zajištění 500% nárůstu objednávek vládou dotovaných obědů a spolu s tím ke snížení procenta podvyživených seniorů. I takhle mohou sociální inovace pomáhat.

A mohou být i menšího rozsahu, vyřeší problémy konkrétního města

Přestože to může zprvu znít složitě, s řadou sociálních inovací se setkáváme běžně. Sociální inovace mohou být komplexní na úrovni nadnárodních řešení, jako je např. obchodování s emisemi, tedy Evropskou unií řízený nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů. „Existují ale i sociální inovace menšího rozsahu, které mohou řešit palčivé problémy konkrétního regionu, respektive města,“ doplňuje Jan Sedliačik, vedoucí týmu Deloitte Public Innovations, který má zkušenosti s projekty týkajícími se operacionalizací státní správy.

A jak vůbec sociální inovace vznikají? Každá sociální inovace začíná identifikací příležitosti, respektive potřeby ke změně. Následně lze za pomocí vhodných metod (např. design thinking) začít s návrhem účinného řešení, které uspokojí všechny zainteresované strany. Ten pak dále prochází fází vývoje a testování, kontrolou udržitelnosti řešení a v případě úspěchu dále škálováním, které vede k potenciální systémové změně.

Věděli jste, že…

  • Bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené se 30 % žen s dvouletými dětmi a 60 % žen s tříletými dětmi stává nezaměstnanými? A že ženy s předškolními dětmi jsou často nezaměstnané déle než rok?
  • Dle údajů z roku 2017 v ČR evidujeme kolem 900 tisíc osob v exekuci? Kolem půl milionu z nich má tři a více exekucí, což zásadním způsobem ovlivňuje jejich (ne)schopnost dluhy splácet.
  • Více než 60 % dětí, které prošly výchovnými ústavy, spáchalo trestný čin do roku po propuštění z institucionální péče, a až 40 % z nich dokonce pět a více trestných činů?
  • Velký počet závislých osob, nebo těch, kteří už závislost překonají, není evidován na úřadech práce, tedy neodvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, které jsou při reintegraci vyžadovány? Tím pak samozřejmě dochází k narůstání dluhu a k dalšímu zhoršení již tak náročné situace…

Deloitte jako součást sociálních inovací v ČR

Proč je pro nás téma sociálních inovací důležité? „Společnost Deloitte se řadí do světové špičky firem poskytujících finanční a strategické poradenství a služby v oblasti daňového poradenství a auditu. Je založená na hodnotách inkluzivní společnosti, transparentnosti a zodpovědnosti. Deloitte se celosvětově zaměřuje na vytváření pozitivního celospolečenského dopadu,“ vysvětluje Dominika Wygrysová, odbornice Deloitte na evropské fondy a marketing. A dodává: „V souladu s naší globální vizí ´Děláme věci, které mají význam´, vnímáme odpovědnost a závazek přispět ke zlepšení kvality života v naší zemi.“

Rádi bychom proto našimi znalostmi a zkušenostmi z oblasti strategického a operativního, právního a daňového poradenství a letité práce s veřejnou správou a soukromým sektorem podpořili praktické a inovativní způsoby řešení palčivých celospolečenských problémů. Kromě vlastní dlouholeté praxe jsme také součástí světové sítě Global Corporate Social Responsibility and Sustainability, v rámci které můžeme čerpat z dobré praxe našich zahraničních kolegů.

Druhý díl seriálu o sociálních inovacích popisuje dva příklady ze zahraničí. Můžeme je aplikovat také u nás?

Aktuálně se Public innovations tým v Deloitte ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje podílí mimo jiné na identifikaci vhodných forem finanční podpory z ESI fondů po roce 2020. Naším cílem je tedy zmapovat výzvy a příležitosti pro sociální inovace v českém prostředí, jakožto i alternativní možnosti jejich finanční podpory, a nabídnout naší expertízu partnerům, kteří chtějí navrhnout či již otestovat účinné řešení komplexních sociálních otázek.

Máte nápad, nebo již existující sociální inovaci, kterou chcete rozvíjet? Jste nezisková společnost a potřebujete poradit se zefektivněním řízení, organizace a nákladů, nebo se zaváděním nových služeb? Dejte nám vědět:

Seriál - sociální inovace Sociální inovace
Technologie  Deloitte živě 

Tech firmy a startupy pozor! Startuje další ročník žebříčku Deloitte Technology Fast 50

Tohle je hlášení pro všechny technologické firmy. Startuje další ročník žebříčku Deloitte Technology Fast 50, který hledá padesátku nejrychleji rostoucích technologických firem z regionu střední Evropy. Palubní vstupenky pro vás už máme, zbytek je na vás - gate se uzavře 31. července 2019. Nepropásněte příležitost, zabojujte jako české firmy Prusa Research a Kiwi.com, které středoevropský žebříček ovládly dva roky po sobě. 

21. 5. 2019
Lidé  Deloitte živě 

HR Meeting 2019: Připravte se. Už brzy bude vaším kolegou robot. Nebo spíš zetkař?

Nové technologie, generace Z, zaměstnanecká zkušenost i důraz na duševní zdraví – čtyři klíčová slova, která rezonovala celým HR Meetingem 2019, jehož byl Deloitte partnerem. Projděte si naši reportáž přímo z akce, která vám napoví, jak se připravit na kolegu – robota, budoucnost pracovního prostředí, duševní hygienu i tolik omílanou generaci Z. 

16. 5. 2019
Lidé 

Lidský kapitál v Česku: zaměstnanecká zkušenost je pro firmy prioritou, v praxi je na ni připravena zhruba třetina

Přestože je zlepšení zaměstnanecké zkušenosti s důrazem na lidský přístup prioritou pro 86 % českých společností, většina respondentů ji v našem průzkumu jako nejdůležitější nehodnotí – v rámci připravenosti se objevila až na sedmém místě z deseti. V praxi je na ni navíc připraveno pouze 36 % českých respondentů. To o dost lépe v kramflecích se firmy cítí, pokud jde o vzdělávání, mobilitu talentů a jejich získávání. Proti zahraničí ale zase pokulhávají v oblasti odměňování. Jaké další trendy letos zformují tuhle oblast? Prozkoumejte náš rozsáhlý průzkum v oblasti lidského kapitálu, kterého se zúčastnilo bezmála 10 tisíc respondentů ze 119 zemí včetně ČR. 

13. 5. 2019