Deloitte živě 

Spousta lidí se teď naučila využívat nové služby. Pro tech firmy jsou to dobré zprávy, říká Libor Čížek ze Citi Commercial Bank

Díky automatizovaným řešením si už nevystačíme s běžnými dovednostmi bankéřů jako před lety. Komunikace s klienty je více technická a projektově řízená různými implementačními týmy, které se zaměřují na vývoj služeb pro společnosti z digitální ekonomiky, od e-commerce přes software až po fintech. „Spolupráce tak vyžaduje zapojení lidí z IT na obou stranách,“ říká Libor Čížek ze Citi Commercial Bank, kde vede sekci zaměřenou na služby pro digitální společnosti. A doplňuje, že pokud jde o další trendy, „pak je to hlavně posunutí zkušenosti korporátního zákazníka banky blíže k té, kterou zažívá zákazník v retailovém bankovnictví, a to i přes vyšší míru komplexnosti služeb v korporátním světě“. Klíčový je také proces digitalizace, který současná pandemie akcelerovala.

Svět se změnil, a my se změníme s ním. Tak nějak mohla začít porada v Citi, když dostávala konkrétnější podobu specializovaná sekce věnovaná komerčnímu bankovnictví pro digitální společnosti, která se kromě jiného zaměřuje například i na spolupráci s fintechy. Ať už formou přímých investic v rámci Citi Ventures nebo navázáním spolupráce při vývoji nových řešení. „Po světě máme inovativní laboratoře a akcelerátory, kde se právě ve spolupráci s fintechy vyvíjejí nejinovativnější produkty. Díky tomu můžeme čerpat zkušenosti a přinášet globální řešení i českým firmám,“ připomíná Libor Čížek, Digital Companies Head v Citi Commercial Bank.

A digitální společnosti zase mají čím dál tím větší podíl na ekonomice a právě ve středoevropském regionu, kde Deloitte organizuje program Technology Fast 50 CE a Citi je jejím partnerem, je to vidět o to více. „Roste podíl digitální ekonomiky na HDP, roste objem investic ze strany venture kapitálových fondů a rostou i samotné technologické firmy. V regionu jsou zkrátka dobré vyhlídky na další a další úspěšné firmy, které budou v budoucnu soutěžit o hlavní cenu v kategorii Fast 50 a dnes je vidíme mezi Rising Stars,“ říká Libor Čížek. Jednou takovou firmou je i FF Trader, společnost, která prostřednictvím platformy FTMO hledá obchodníky na kapitálových trzích a již podruhé v řadě se stala nejrychleji rostoucí Rising Star ve střední Evropě.

Automatizované řešení s minimem manuálních zásahů

Do dění pak pochopitelně promlouvá i umělá inteligence, která si už otevřela dvířka také v bankovnictví. „Momentálně vidíme největší uplatnění v oblasti rekonciliace plateb, kde už jsou vyvinuty produkty, které v sobě mají prvky umělé inteligence a jsou schopné učit se algoritmy párování plateb a maximálně tak zvýšit podíl automaticky zpárovaných plateb.“

Technologické firmy velmi často působí mezinárodně. Z pohledu banky jsou pak specifické zejména v tom, že vedle automatizace hledají unifikované a co nejefektivnější řešení pro všechny trhy, kde působí. „Vyžadují to, co sami poskytují svým zákazníkům, tedy škálovatelnost, možnost přidávat další a další produkty do jednotné bankovní platformy. Klíčové pro ně je, aby mohly své finance obsluhovat ve všech teritoriích z jednoho místa a stejným způsobem. To jim usnadňuje problematiku řízení finančních toků globálně, napříč všemi kontinenty a zeměmi.“

Digitální společnosti: 5 základních kroků na cestě k zahraniční expanzi

1. Stanovte si klíčové milníky expanze, pohlídejte si veškerá lokální specifika (trh, zákazníky, konkurenci)
2. Naplánujte si financování (vlastní zdroje, bankovní úvěr, dluhopisy, burza) včetně cash flow vázaného k expanzi
3. Pohlídejte si přeshraniční řízení finančních toků a související rizika, nezapomeňte na převody zpět do ČR
4. Nastavte si dopředu interní infrastrukturu pro expanzi (lidské zdroje, interní procesy, produkty)
5. Zeptejte se na zkušenosti ostatních, kteří již touto expanzí úspěšně prošli

Požadavek na maximálně možnou digitalizaci podporuje i to, že technologické společnosti hodně tlačí na efektivitu. „Chtějí řešení, která budou hodně automatizovaná a budou vyžadovat minimum manuálních zásahů,“ připomíná Libor Čížek. A právě na to Citi reaguje. „To, co známe z kontaktu s bankou jako běžný spotřebitel, tedy že je maximálně digitální, se snažíme převést také do oblasti korporátního bankovnictví. Například ovládání všech funkcionalit účtů po celém světě prostřednictvím tabletu. Velkým tématem jsou ale také mezinárodní platby, zejména ty menší, kde na jedné straně pracujeme na zrychlení procesů a větší efektivitě a transparentnosti, na druhé na snížení nákladů,“ shrnuje Libor Čížek odpověď na otázku, jak se mění korporátní bankovnictví.

Financování vs. technologické společnosti

„V rámci Citi komerčního bankovnictví máme ustanovený tým, který se zaměřuje na technologické společnosti, což zahrnuje společnosti IT, softwarové, fintechy i e-commerce subjekty. Tento tým vytváří speciální know-how a pracuje s nejnovějšími produkty,“ říká Libor Čížek. „Naše spolupráce se ale netýká jen bankovnictví, snažíme se zákazníkům pomáhat i s dalšími potřebami. Například když hledají partnera pro investování, tzv. venture kapitálovou společnost.“

Kam směřuje bankovnictví v oblasti korporátních služeb a co mohou banky přinést tomuto segmentu?

Stejně jako u ostatních společností je to digitalizace a přiblížení zkušeností retailových zákazníků, například ovládání účtu globální korporace z mobilu. Korporátní zákazníci navíc využívají čím dál více také přímé propojení jejich ERP systému s bankou, což umožňuje okamžitou výměnu dat napříč trhy, kde zákazník působí a otevírá prostor automatickým řešením v řadě oblastí, např. při řízení měnové pozice nebo iniciaci plateb. Rozsah dostupných plně digitálních služeb se stále rozšiřuje. Citi pracuje na digitálním otevírání účtů na dálku. Velkým tématem jsou pro nás například i mezinárodní platby, tedy jejich zrychlení a efektivnější řešení i pro menší platby z hlediska nákladů na transakci a měnové konverze. V této oblasti působí i několik fintechů, s nimiž spolupracujeme.

V čem spočívají specifika technologických společností z pohledu banky a co je pro vás důležité z hlediska financování?

Technologické společnosti jsou náročnými zákazníky, hlavně v pokročilejší fázi rozvoje. Svými náročnými požadavky na digitální řešení nás ale posouvají dopředu, což oceňujeme. Často nemají hmotná aktiva a zajištění pro banku, takže se na financování musíme dívat jiným způsobem. Více se zaměřujeme na porozumění fungování společnosti, jejích konkurenčních výhod a KPI´s.

Pojďme ještě na závěr shrnout, jak se aktuální situace promítla do financování. Co se teď změnilo pro technologické společnosti?

Hodně teď bude záležet na situaci každé společnosti i na odvětví. Některé společnosti dokázaly na burze vydat nové emise a financovat se více. Některé se zase zaměřily na omezování nákladů, aby krizí dobře prošly, protože platí, že „cash is king“. Společnosti zasažené aktuální situací také mají možnost žádat o úvěry se státními garancemi, které činí financování dostupnější. Pak je tady akcelerace digitalizace a nárůst nových uživatelů digitálních služeb – spousta lidí se v této době naučila využívat nové služby a řada z nich u toho zůstane. To jsou pro technologické společnosti dobré zprávy, stejně jako to, že v současné době existují příležitosti, které tady dříve nebyly. Důležité je, aby si společnosti nadefinovaly, jaké ty příležitosti jsou, a udělaly si plán, jak jich dosáhnout. A třeba upravily produkt podle toho, aby mohly využít jeho možnosti i v dnešní době.

Citi v České republice  je partnerem programu Deloitte Technology Fast 50 CE.

Deloitte Technology Fast 50

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right